دبي TM

#29G8PY2U

31 861

24 / 50

حياكم الله .. االكؤوس المطلوبة اكثر من 3000 واقل لفل 10 والدعم مطلوب والمشاركة في الحرب قدر المستطاع

Requisiti Clan
Membri 24 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 31 861
Trofei Richiesti 3 000
Capo Clan FANDAM___(UAE)
Range di trofei 2 417 – 4 561
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 40
Anziani 3
Co-Capi 6
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
1
Capo
FANDAM___(UAE)
#980LQGGJ
12 4 561
2020-06-02 16:32:26
20
0
2
1
Co-capo
Hero
#RPRPJ2RY
12 4 533
2020-06-02 12:01:11
10
20
3 Co-capo
MR.X
#2VQL2V8R
12 4 107
2020-05-23 23:19:03
0
0
4 iiTigerX
#29YPUQ8G
11 4 054
2020-06-02 09:33:51
10
20
5 الوحش
#20GLUU98G
10 4 011
2020-03-07 15:40:24
0
0
6 Co-capo
القناص
#L98JYC09
11 4 010
2020-05-23 11:47:22
0
0
7 Co-capo
UAE_GENTLE
#2PQ8UUGV
11 4 009
2020-02-04 08:02:34
0
0
8 Anziano
Mohamed.
#PPCQLRYRL
9 4 004
2020-03-20 13:26:15
0
0
9 Anziano
Altmime
#9UQ092GC
9 4 003
2020-02-09 05:01:45
0
0
10
1
مرتضى نصيف
#29L8V0ULU
10 4 002
2020-01-23 14:43:32
0
0
11
1
Co-capo
الرعب
#Y0JL0RCQ
11 4 002
2019-12-30 19:53:24
0
0
12
1
AxRz
#99LPQ0J
10 4 001
2019-12-22 20:12:58
0
0
13
1
Co-capo
CARELESS
#2GCU8U9VP
12 4 001
2020-01-15 22:39:32
0
0
14
1
Anziano
ninga x
#88ULR92YC
9 4 001
2019-11-21 23:16:25
0
0
15
1
《ᎪᏴᎾᎾᎠ《♪
#U8R8GV
10 4 001
2019-07-28 21:30:01
0
0
16
4
اترتبتبتبتبت
#YUQ0V8V9L
9 4 001
2019-11-29 14:46:41
0
0
17 Arena 12 saif10
#UU0LULGU
10 3 827
2020-04-16 08:23:43
0
0
18 Arena 12 Kasper AD
#PJUUJJGCQ
9 3 778
2019-10-03 13:49:30
0
0
19 Arena 12 matias020
#YQG9P09GL
8 3 728
2019-08-25 14:17:42
0
0
20 Arena 12 alirider123
#9JVV82PGC
9 3 690
2020-04-10 12:53:58
0
0
21 Arena 11 mohamed1675
#9RJJ92VGU
9 3 361
2020-05-02 21:36:55
0
0
22 Arena 11 ahmedloyd
#YYYUV8QYL
8 3 324
2020-05-02 21:40:25
0
0
23 Arena 10 المدمر
#VLVPJP9G
10 3 107
2020-01-04 08:38:59
0
0
24 Arena 8 weldel3z
#99U8L0GQ8
11 2 417
2020-05-16 01:37:26
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord