Recherche avancée

Clans top Malaisie

# Rang Clan Score Score du Clan Membres
1 Aura.Atom
#9QQRVGG
55718 47 / 50
2 FVESL KIX MY™️
#PGUGCRQ9
55278
-440
45 / 50
3 王者宝殿¥马来西亚¥
#2GLCPGU8
55084
-194
46 / 50
4
1
逍遙門
#82CJ088G
54918
-166
50 / 50
5
1
MYBrotherhood®
#PGCJ0GUG
54816
-102
48 / 50
6 Aura.Galaxy
#GJCPQLQ
54404
-412
50 / 50
7
8
Blitz Force
#RCL2QC
54099
-305
47 / 50
8 MalayaLegends™
#2U9828C0
53560
-539
50 / 50
9
2
#SNC Clan
#L0C29G
53434
-126
48 / 50
10
1
Aura.Aurora
#RYPYGJG
53328
-106
47 / 50
11
1
#HatiKering
#J8QVQUY
53308
-20
50 / 50
12
1
自强不息
#8C99GJ9
53236
-72
47 / 50
13
1
地表最强「姐弟联盟」™
#LV98L2
53209
-27
47 / 50
14
1
TOP PRISON 华人部落
#9CYUULJU
53194
-15
43 / 50
15
1
Aura.Atom2
#9UG0LRQU
53092
-102
47 / 50
16
7
FVESL KIX MY2™️
#9RQP2G2L
53074
-18
46 / 50
17
5
Squad⚔️Empire
#2PGY8Y88
52970
-104
46 / 50
18
11
Ice Cream Club
#9YJCQQR0
52896
-74
48 / 50
19
2
狂魔X战队
#P98JJY0L
52843
-53
48 / 50
20
2
7 is Enough
#988YCLV
52814
-29
48 / 50
21
5
#silent killer#
#LVQ28JC
52792
-22
49 / 50
22
1
Immortality精英部落
#PPC8L9VJ
52561
-231
46 / 50
23
3
Malaysia
#Q8YVP2
52546
-15
50 / 50
24
5
MALAYSIA
#2UCQ9YY
52544
-2
50 / 50
25
4
PekkaBoo
#PQV9UVYP
52502
-42
47 / 50
26
1
Clash On • Wars
#8Y9LRLUG
52494
-8
44 / 50
27
1
7 KingDom
#YGPLLU8
52439
-55
43 / 50
28
2
CR Pirate
#20P8RVRV
52420
-19
49 / 50
29
5
Epic Buddyhood
#90PQ2Y0C
52397
-23
49 / 50
30
1
Penang Island
#9UJYUG
52324
-73
50 / 50
31
1
VVVip
#99LQ908
52260
-64
47 / 50
32 MALAYSIA™
#P0899YY9
52158
-102
49 / 50
33
1
Nefarious㐅鬼魁
#2UVJL0YC
52151
-7
43 / 50
34
2
Mars • F.Prince
#8L0R9CQR
52147
-4
40 / 50
35
5
三合会
#9U99PR
52147
0
49 / 50
36
3
3号冰冷茶室~
#20LU9RJ
52121
-26
50 / 50
37
12
50warriors HOME
#9UU0YC9P
52044
-77
48 / 50
38
3
Aura.Bobstars
#8LCQGL88
52036
-8
50 / 50
39 #RoyaleGoals
#PLLCVLUR
52032
-4
50 / 50
40
5
Empire Shibukai
#8YPV9Y0
52019
-13
50 / 50
41
4
星星同学会
#9C9LJRY
51971
-48
49 / 50
42
2
D.D.L.Y
#P8JU0Y
51870
-101
47 / 50
43
5
Venom Ultra
#9Y9JYPLV
51850
-20
45 / 50
44
1
Genesis
#GJ9LCL
51784
-66
48 / 50
45
2
无殇天
#CGC9UV
51763
-21
50 / 50
46
4
M8
#YCUCQ9J
51733
-30
48 / 50
47
1
小熊曲奇兵团
#V2Q9988
51721
-12
49 / 50
48
4
Kuaizero2_马来西亚
#209U0YG2
51695
-26
47 / 50
49
1
马来西亚-国际纪律部队™
#8CLGRU08
51677
-18
47 / 50
50
8
Clash On• 何以笙箫默
#8VUVRP2G
51571
-106
44 / 50
51 Our Era™
#8QC2UP0Q
51543
-28
49 / 50
52
2
Malaysia Army
#CVVRQ0
51541
-2
50 / 50
53 50 Diviners
#P9PJRY0Y
51515
-26
50 / 50
54 6Ms
#L20GV0R
51508
-7
49 / 50
55
6
The Cash Royale
#YJCLV98
51474
-34
50 / 50
56
4
Elite Gamers
#2YJQPG2C
51451
-23
47 / 50
57
12
传奇
#22Y8YRG9
51399
-52
48 / 50
58
2
Battle Malaya
#QQGUJQJ
51370
-29
50 / 50
59
2
Funny Family
#8J0RVQ
51364
-6
49 / 50
60
3
马来西亚 花花世界
#20GJCV8
51355
-9
47 / 50
61
2
Holangeng
#80LLGVV
51331
-24
50 / 50
62
2
大家的部落
#PY9GPVU
51317
-14
49 / 50
63
8
萌王天下
#298GRJQ0
51305
-12
46 / 50
64
4
Aura.Aurora2
#RL0YV80
51222
-83
45 / 50
65
3
Call Me Senpai
#2CY0GV0
51206
-16
50 / 50
66
4
Ares[MY]
#2Y9GRCY
51186
-20
49 / 50
67
16
Arc Gaming
#8UYPY2C
51171
-15
47 / 50
68
4
Shadow❌Reaper
#YQL29U
51116
-55
49 / 50
69
2
Clash27
#8JQCGL8
51086
-30
50 / 50
70
4
AVENGERS 战队
#J0J2LY
51077
-9
47 / 50
71
11
truthlove~ss
#9GC2LLU
51070
-7
50 / 50
72
1
Never Back Down
#GRJVVQL
51063
-7
47 / 50
73
14
Dark Valkyrie
#2CR0QP0
51054
-9
47 / 50
74
3
皇室人来疯
#2P8LJPL
51026
-28
39 / 50
75
6
世界末日
#YUQQC2
51000
-26
47 / 50
76
23
UltimateExodus
#290YCCPU
50958
-42
47 / 50
77
7
Elite Empire
#9CYG2LVP
50954
-4
50 / 50
78
13
L.M.F
#YCCCGG2
50937
-17
49 / 50
79
13
FirePhoenix
#82P9YQR
50931
-6
49 / 50
80
1
.大唐天子·马来西亚II部
#LC0GVYY
50928
-3
48 / 50
81
1
新世界
#UPRGU
50926
-2
50 / 50
82
16
天下无双
#PYUG2JL
50918
-8
48 / 50
83
7
Ponzu
#VGCU90
50914
-4
49 / 50
84
7
Extalia PG-
#8UPYVLV
50863
-51
48 / 50
85
20
FunnyDarkFamily
#PP02RV
50848
-15
50 / 50
86
3
harapan-empire
#9LJVRJQ2
50829
-19
50 / 50
87
7
✨学霸圣堂✨
#8RPV02V
50821
-8
49 / 50
88
7
The Shadow
#2QYYRUGV
50817
-4
49 / 50
89
4
Иever Bojio
#QGR9CR
50808
-9
48 / 50
90
1
Beast Club
#URG90L
50806
-2
45 / 50
91
13
Urban United !
#8YQRYGY
50805
-1
50 / 50
92
2
501st Legion
#G0PVPV
50789
-16
49 / 50
93
19
6PacksKaki
#8LR9GRJ
50777
-12
50 / 50
94
4
#初学者
#Y9YJC9VQ
50760
-17
50 / 50
95
2
50 ringgit
#2G8C2VQL
50755
-5
48 / 50
96
12
MinistryOfSkill
#8UQ2JY9
50734
-21
50 / 50
97
1
C 2
#2Y9QYLP
50729
-5
48 / 50
98
8
幸福
#YR99V0
50717
-12
46 / 50
99
6
happy garden
#2G9P8U90
50710
-7
50 / 50
100
14
求败
#9P09J80
50708
-2
50 / 50
101
13
4896
#2GJURVCR
50704
-4
49 / 50
102
15
PUCHONG™
#2P29JQJ
50678
-26
50 / 50
103
28
ABC™
#L0L0R9
50675
-3
48 / 50
104
26
王者宝殿¥马来西亚¥2
#PUR9VUJC
50662
-13
46 / 50
105
6
#ThinkPositive
#CYJVJPU
50660
-2
50 / 50
106
3
UNITED l MALAYA
#UVLVYY8
50654
-6
50 / 50
107
3
malaysia
#2LCJQGU9
50653
-1
49 / 50
108
21
ABBians
#8UGG8YYY
50591
-62
50 / 50
109
10
Dark Dynasty
#2R00GVV
50591
0
50 / 50
110
8
Malaysia.com.my
#9L029UU2
50583
-8
50 / 50
111
4
楚留香
#YJ9VRV0
50582
-1
46 / 50
112
4
Southern Phark
#J2RPVV
50550
-32
49 / 50
113
27
KK_Zai
#PY8JU9J
50522
-28
47 / 50
114
33
Kuaizero_马来西亚
#RG9YR8P
50517
-5
38 / 50
115
15
TS卧龙
#9RUGQCL
50506
-11
45 / 50
116
15
The Legend 卧虎藏龙
#PG82RQGL
50504
-2
47 / 50
117
43
Miri pro
#2U2C90U
50499
-5
49 / 50
118
4
Goblin Hut
#9RPQ9YQG
50495
-4
48 / 50
119
6
天堂囚徒.2018
#9UJQ8UUJ
50494
-1
48 / 50
120
21
地表最强战队
#UCU8UU
50458
-36
50 / 50
121
3
Team Malaysia ™
#9P2GL2
50451
-7
46 / 50
122
4
7☠️DusK
#899PVYYU
50432
-19
46 / 50
123
20
COC的老友
#8CR0YGV
50418
-14
47 / 50
124
10
创世纪
#VGQYPU
50412
-6
50 / 50
125
2
MYS LEGEND
#909GUJPY
50395
-17
50 / 50
126
9
Malaysia
#PP9GLQYL
50393
-2
48 / 50
127
4
Deadpool
#82RG0L2
50392
-1
50 / 50
128
7
Miracle_BMC
#99LLR2P
50373
-19
48 / 50
129
4
Penang Lang
#PLQG0Y
50354
-19
48 / 50
130
15
Malaysia
#QULLG2G
50352
-2
50 / 50
131
5
GoPro Cuties
#20UJCPGV
50346
-6
43 / 50
132
57
Malaysia 马来西亚
#8PPRU82
50329
-17
44 / 50
133
7
sabah
#2CPV0VJ9
50316
-13
50 / 50
134
2
MALAYSIA
#22Q29Y2G
50312
-4
50 / 50
135
5
KingsAtDawn
#RQLGYL
50308
-4
50 / 50
136
9
Heart Pirates
#22VQJQ0
50303
-5
48 / 50
137
6
UPM KL MY
#9Q0UGRY
50298
-5
50 / 50
138
15
Aura.Galaxy MK2
#20LPCP9Y
50296
-2
50 / 50
139
19
Msia 4K Elite
#20QVCJ98
50288
-8
50 / 50
140
1
Clash4Ever
#92CYYL9V
50285
-3
46 / 50
141
1
S.W丨王者部落
#9UUPGVPG
50279
-6
48 / 50
142
5
BAPE
#9RV00Y8J
50252
-27
48 / 50
143
15
kepong style TM
#888QGG
50247
-5
48 / 50
144
7
malaysia
#2QR999L2
50231
-16
48 / 50
145
5
MYBrotherhood2®
#9URCY99L
50223
-8
47 / 50
146
31
⚡皮卡皮卡⚡
#RL2JG8P
50197
-26
45 / 50
147
5
Hot Bosses
#2QV8RGV8
50172
-25
48 / 50
148 雄霸天下
#8LCCUL
50161
-11
49 / 50
149
11
马来西亚
#Y9GJ0RU
50159
-2
50 / 50
150 KCH Royale Team
#L2R9V0G
50155
-4
50 / 50
151
7
Burong Hantoo
#200PCQ8V
50154
-1
49 / 50
152
1
M8 Hexa
#GC2R9VY
50141
-13
49 / 50
153
28
AVANGERS
#8GCRU9U
50128
-13
50 / 50
154
9
SP大联盟~明月照大年
#RJYJLJ
50127
-1
49 / 50
155 Avengers 2017
#22YJU82V
50121
-6
50 / 50
156
1
LCLY BC
#Y208VR9
50113
-8
50 / 50
157
10
ChainsOfDestiny
#2QRQ9VR
50105
-8
49 / 50
158
20
爱恨情仇
#9Y29L9G
50090
-15
45 / 50
159
10
PendekarDerhaka
#820PUC2
50076
-14
49 / 50
160
6
penanglang
#9QQPCYV9
50048
-28
48 / 50
161
46
.大唐天子·马来西亚·至尊
#QRJYJCY
50045
-3
45 / 50
162
35
Respawners
#G0G2JP
50042
-3
44 / 50
163
1
member team
#2PQUCQRJ
50028
-14
45 / 50
164
10
GOD of MY
#QRP9P0
50026
-2
45 / 50
165
9
GoDの领域™
#Y0PRVVPU
50025
-1
49 / 50
166
2
Malaysia
#8CC2GGY
50023
-2
48 / 50
167
18
Clash On • Time
#8QPLCGG0
50022
-1
50 / 50
168
12
SARAWAK
#2JVLLCUU
50018
-4
49 / 50
169
27
MALAYSIA
#2C0P2J0
50015
-3
50 / 50
170
39
KUCHING CLAN
#2GCQCUV
50012
-3
49 / 50
171 Aura.DarkHouse
#V9GPY28
50009
-3
46 / 50
172
11
penang
#PLGLJGP
49992
-17
50 / 50
173
20
F style
#8LG8YRR
49985
-7
47 / 50
174
39
天下
#L82G028
49976
-9
49 / 50
175
9
#MALAYA EMPIRE#
#20YY9CQQ
49967
-9
50 / 50
176
6
Wolfpack
#2P90JR9
49956
-11
47 / 50
177
12
CH天下
#8009YPYQ
49943
-13
50 / 50
178
76
54188来者不拒
#VJJYJPC
49941
-2
47 / 50
179
17
[email protected]
#YL0VLR
49940
-1
48 / 50
180
8
PUCHONG clan
#9Y2Q88
49939
-1
49 / 50
181
9
PineappleZ
#8V00VUPG
49930
-9
45 / 50
182
18
马来西亚疯狂coc II
#89JGJ9J2
49920
-10
50 / 50
183
63
malaysia
#8LQLPRLR
49918
-2
47 / 50
184
41
Candy Empire
#GP2CU2
49911
-7
45 / 50
185
9
Play Play Only
#GLGJYQ
49896
-15
48 / 50
186
13
∣ 八旗皇族 ∣ 正蓝旗
#2J990UJ
49857
-39
49 / 50
187
41
Malaysia
#Q2ULRGQ
49849
-8
49 / 50
188
29
Penang Pirate
#2LJ0LYC
49846
-3
48 / 50
189
29
小部落
#2G8UJLU
49830
-16
50 / 50
190
11
Ayam Legacy
#2VVU2YUQ
49829
-1
49 / 50
191
16
54188杀无赦
#92GL9L9
49826
-3
49 / 50
192
39
Malaya Troopers
#889LCQPV
49816
-10
50 / 50
193
6
Bag the Gab
#8UYCJLPC
49804
-12
46 / 50
194
11
TERENGGANUELITE
#VRCJQVV
49799
-5
50 / 50
195
13
CoCoLi
#228J0J
49796
-3
50 / 50
196
9
malaysia
#2QQVLL9
49794
-2
46 / 50
197
9
malaysia
#9LQUGYJG
49793
-1
46 / 50
198
4
大兵小将
#GC8QG8V
49780
-13
50 / 50
199
35
#孤獨天下(=゚㉨゚=)
#PYL82J0L
49769
-11
50 / 50
200
19
thuheena
#9RRG8CG
49759
-10
50 / 50

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr