Recherche avancée

Clans top Îles Mariannes du Nord

# Rang Clan Score Score du Clan Membres
1 #BaconSundae
#22LRR8C
47049 41 / 50
2 670 UP-IN-SMOKE
#JPC089
46066
-983
50 / 50
3 Attan Siderz670
#2YQQUVP
45990
-76
50 / 50
4 BUST-A-MOVE 670
#202V8Q2R
44736
-1254
38 / 50
5 670marianas671
#9Q2LUUVV
44650
-86
50 / 50
6 CHAGI NORF
#R8VCLV2
39419
-5231
50 / 50
7 NAL精英
#GVR9GJ
39246
-173
35 / 50
8 Crown Farming
#8ULVPJG0
39245
-1
39 / 50
9 天涯石团队
#G0LQ9L0
37034
-2211
40 / 50
10 eshaylad
#Y99YYRL2
35872
-1162
30 / 50
11 wedemboys
#29GCCVLQ
34947
-925
43 / 50
12 SRS SPARTA !!!
#20GRJ20L
33795
-1152
28 / 50
13 guerreros unido
#YYQRC0VQ
33531
-264
33 / 50
14
1
Zenryoku
#PUR899JV
32395
-1136
28 / 50
15
1
MIGOSECO 670
#YCUPY0JP
32314
-81
24 / 50
16 Chiefs
#PLLP8QY0
30214
-2100
30 / 50
17 南锣鼓巷
#YQ8QL0Q9
29240
-974
26 / 50
18 CNMI Friends
#YGUQV92V
28997
-243
50 / 50
19 faagaga fire
#PV2VCQ08
28075
-922
27 / 50
20 McFUENTES
#U22C90P
26450
-1625
49 / 50
21 CNMI
#2JYJQ9U
26239
-211
23 / 50
22 Palestinesi
#90JRP2V
26146
-93
38 / 50
23 peruanos gamers
#Y9C80LGY
25783
-363
19 / 50
24 The Monkey Pot
#88GGVPUY
25498
-285
17 / 50
25 Faketaxi
#YY9U2J
24316
-1182
37 / 50
26 fast breakers
#8GRLPVP
24026
-290
50 / 50
27 IMMORTAL DRAGON
#20R8UJL8
23870
-156
46 / 50
28 FistOfDaPacific
#VJJ22C
23868
-2
48 / 50
29 ONE PUNCH
#8RQCVR2
23533
-335
46 / 50
30 SAIPAN670MAGAS
#PRPLVCYU
22879
-654
36 / 50
31 670 ROYALTY
#GQRGQL2
21891
-988
15 / 50
32 Atdit_clashers
#P9R8RJY
21007
-884
43 / 50
33 LM670
#PGLUYVCV
20871
-136
19 / 50
34 670VIBES
#P8QYVCQ2
20530
-341
12 / 50
35 TKM_NAAY
#PCRCYU2V
19852
-678
23 / 50
36 IronBorn
#2L292JVL
19683
-169
42 / 50
37 chamorropride
#2YGG9UGC
18888
-795
24 / 50
38 navyhill670
#PPQCL8LL
18886
-2
26 / 50
39 Blannaba Boat
#PVJGVG29
17683
-1203
9 / 50
40 Saipan No Trash
#Y8922GP
17413
-270
42 / 50
41 $LUM $OCIETY
#LLVJC0VU
15914
-1499
9 / 50
42 MarianasWarrior
#8P8LC8V
15721
-193
49 / 50
43 Tinian670
#UYCLUJ0
15033
-688
11 / 50
44 ThE WiCkeD TowN
#CJGCU2
14177
-856
16 / 50
45 SAIMIRI
#LQL8C92
13602
-575
15 / 50
46 拿你三星不是有手就行
#L0G2YC0V
13571
-31
7 / 50
47 天下
#2V98GUY
13071
-500
42 / 50
48 Dollar Store
#P2YL0JC
12828
-243
42 / 50
49 Saipan670
#2V0LP00
12533
-295
49 / 50
50 MarianasPride
#8U9CJQ8V
12263
-270
18 / 50
51 Dokla
#LQCPC9L2
11200
-1063
6 / 50
52
10
COUCH_CR3W
#Y8JG920J
11058
-142
10 / 50
53
1
Crown of Crowns
#YJ9YP90C
10963
-95
14 / 50
54
1
BeBe big floyd
#YY8UQ9GC
10949
-14
9 / 50
55
1
SakiClan
#YRY9PJY0
10814
-135
6 / 50
56
1
NorthernClasher
#99UCCCY8
10652
-162
7 / 50
57
1
Chelu prim par
#YGRJ9QCU
10427
-225
8 / 50
58
1
Saipan
#28Q0PJ2
9846
-581
50 / 50
59
1
新南opn
#LUCLR0V0
9733
-113
7 / 50
60
1
Eatmynutz
#RYQ9228
9264
-469
8 / 50
61
1
雷神
#P9GLR2V2
8911
-353
15 / 50
62
1
Aghala !
#LY9GPPL
8859
-52
48 / 50
63 Los cacotas 49
#YYQ89Y2J
8760
-99
4 / 50
64 1 HIT WONDER
#YCQPQ99Y
8603
-157
5 / 50
65 Bukl
#9G8GQ0C
8436
-167
6 / 50
66 lnhboyz
#LGJ0R2R
8367
-69
14 / 50
67 立达二班
#222YJV08
8323
-44
7 / 50
68 Marafloboiz
#YQYRPLG9
8158
-165
6 / 50
69
2
MCS_670
#L88LV2QR
7849
-309
6 / 50
70
1
checkmyacc
#Y0022QQU
7665
-184
5 / 50
71
1
GOOD VIBES BOSS
#Y2VQGLP9
7609
-56
8 / 50
72 THEWARRIORSV3
#PVJPGCC8
7292
-317
6 / 50
73 SaipanDrags670
#YYRUJQ8V
6552
-740
4 / 50
74 A$AP MP
#LYL9UQRL
6478
-74
5 / 50
75
1
670Linguini
#YYCJVUJP
6459
-19
8 / 50
76
1
LEGITISLANDERS
#LRUGV0JP
6399
-60
5 / 50
77 tdm
#2QLJQLQP
6263
-136
18 / 50
78 670 Warriors
#LYJPY922
6202
-61
5 / 50
79 饶雨飞
#L2RG9JUV
6152
-50
4 / 50
80 光復HK
#L08L000L
5734
-418
6 / 50
81 THE GAY GUYS
#YCLJLGC0
5516
-218
10 / 50
82 TheLegend27
#YP2YPQ8Q
5459
-57
8 / 50
83 他的手穿過我的巴巴
#98QVGV8
5270
-189
9 / 50
84 KåDukU cLaN
#L0J80YGU
5154
-116
6 / 50
85 都会让发挥好
#RQPJYP
4994
-160
47 / 50
86
1
Angel Wings
#L2GVCRL2
4533
-461
4 / 50
87
1
CHAGIFAN670
#V2CRJ9Y
4491
-42
4 / 50
88
1
hmd18
#LG0P08QQ
4291
-200
5 / 50
89
1
⚠️
#LGJ2GPJL
4244
-47
2 / 50
90
1
Sa Leche Prim
#YGPQP9JL
4133
-111
5 / 50
91
1
Christmas118
#P0LPQ99V
3951
-182
3 / 50
92
1
rzclan
#YP8V0JQR
3836
-115
2 / 50
93
1
mathias
#PVQ9QQ2J
3829
-7
5 / 50
94
1
世间鬼才
#YCRR0Q8U
3502
-327
3 / 50
95
1
le_pink2123
#Y9VLCRY8
3400
-102
4 / 50
96
10
vibes
#Y999G2JR
2982
-418
2 / 50
97 diodeladetrucon
#9UGVUP2Q
2872
-110
2 / 50
98 老崔我男神
#2G0JLGJL
2792
-80
5 / 50
99
2
Tinian
#LJYJC9RP
2702
-90
2 / 50
100
1
Vibing
#LV08CUUJ
2636
-66
1 / 50
101
1
ALLAH
#Y2PVY0QV
2610
-26
3 / 50
102
1
BMV
#YQYPPRGJ
2600
-10
2 / 50
103
1
I forti
#LUCUYG2C
2507
-93
5 / 50
104
1
极渊龍城
#YLYJ0LGC
2407
-100
1 / 50
105
1
saipanboyz670
#YR2V88VP
2377
-30
3 / 50
106 .............
#YPL2YGGG
2276
-101
1 / 50
107
108
Good
#YLQRVLG9
2267
-9
1 / 50
108
1
6ix7even0h
#92UGJCVY
2088
-179
3 / 50
109
1
华龙不六
#P82CQR0Y
2056
-32
1 / 50
110
1
SMD
#PUVV8992
2034
-22
1 / 50
111
1
511
#PRG8R2GQ
2030
-4
2 / 50
112
1
Imperials
#YY99UQJ0
2009
-21
1 / 50
113
1
今天吃点儿啥好呢
#8L900R2C
2003
-6
1 / 50
114
1
ratchet
#YGCU2C8V
1958
-45
2 / 50
115
1
大帅哥。
#YL8C2R0Q
1800
-158
1 / 50
116
1
uwu
#LCUYLVL2
1741
-59
1 / 50
117
1
KUXX670
#LUQUPUPQ
1462
-279
2 / 50
118
1
紫丁香
#8LGLJYYR
1420
-42
6 / 50
119
1
咯'
#LY9JUCCC
1310
-110
4 / 50
120
1
good boy
#Y9RGYJ8Q
1216
-94
1 / 50
121
1
مهتاب
#8RP9YQY0
1064
-152
3 / 50
122
1
ایران زمین
#YGJQP0J8
933
-131
1 / 50
123
124
braden
#YU22UV8L
876
-57
2 / 50
124
2
the dark demons
#PCP2C8V
873
-3
4 / 50
125
2
Smurfs
#L822PQGG
782
-91
2 / 50
126
127
SakatiBoys
#YYJQYPQR
613
-169
2 / 50
127
3
好人好 茶
#Q8GPJJ0
485
-128
1 / 50
128
3
鹿晗
#LCLCRVP
458
-27
1 / 50
129
3
e fogo
#YCLJ9GUR
364
-94
1 / 50
130
3
mega Dev
#YY29CRG0
354
-10
1 / 50
131
3
DONSUZ-KIRALİYE
#YLRGRRLQ
143
-211
1 / 50

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr