bido

#PJ9JQ8VU

12

5 432

5 690

BH FIRE

Membre

Niveau des tournois (79/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 1→9: 7625
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000

Légendaires (17/17)

9 10 11 12 13
12/20
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 8
1/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 33
4/4
2/10
0/20
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 28
5/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 25
2/2
1/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→11: 25000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 33
4/4
1/10
0/20
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 29
2/2
4/4
3/10
0/20
Coût d'amélioration 9→12: 75000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 27
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
4/4
1/10
0/20
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 29
4/4
2/10
0/20
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 28
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
2/2
4/4
1/10
0/20
Coût d'amélioration 9→12: 75000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 29
11/20
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 9
4/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 26
4/4
2/10
0/20
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 28
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34

En route vers MAX (13/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
4958/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 42Temps de demande:  ~1 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
2000/2000
3996/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1004Temps de demande:  ~9 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
2161/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 2839Temps de demande:  ~24 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
3317/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 1683Temps de demande:  ~15 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2791/5000
Coût d'amélioration 1→12: 85625Coût d'amélioration 1→13: 185625Cartes nécessaires: 2209Temps de demande:  ~19 jours
2288/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 2712Temps de demande:  ~23 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
3615/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 1385Temps de demande:  ~12 jours
400/400
800/800
563/1000
0/2000
0/5000
Coût d'amélioration 1→10: 15625Coût d'amélioration 1→13: 185625Cartes nécessaires: 7437Temps de demande:  ~62 jours
763/1000
0/2000
0/5000
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 7237Temps de demande:  ~61 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
400/400
390/800
0/1000
0/2000
0/5000
Coût d'amélioration 1→9: 7625Coût d'amélioration 1→13: 185625Cartes nécessaires: 8410Temps de demande:  ~71 jours
2000/2000
3225/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1775Temps de demande:  ~15 jours
2000/2000
3614/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1386Temps de demande:  ~12 jours
2000/2000
4400/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 600Temps de demande:  ~5 jours
2000/2000
3775/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1225Temps de demande:  ~11 jours
800/800
1000/1000
2000/2000
3259/5000
Coût d'amélioration 9→12: 78000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 1741Temps de demande:  ~15 jours
2000/2000
3006/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1994Temps de demande:  ~17 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2554/5000
Coût d'amélioration 1→12: 85625Coût d'amélioration 1→13: 185625Cartes nécessaires: 2446Temps de demande:  ~21 jours
100/100
200/200
400/400
600/800
0/1000
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 1200Temps de demande:  ~100 jours
400/400
800/800
291/1000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 709Temps de demande:  ~60 jours
400/400
691/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1109Temps de demande:  ~93 jours
800/800
105/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 895Temps de demande:  ~75 jours
493/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1307Temps de demande:  ~109 jours
100/100
200/200
400/400
34/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→11: 35600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 1766Temps de demande:  ~148 jours
100/100
200/200
51/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→10: 15600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 2149Temps de demande:  ~180 jours
882/1000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 118Temps de demande:  ~10 jours
800/800
271/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 729Temps de demande:  ~61 jours
552/1000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 448Temps de demande:  ~38 jours
800/800
335/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 665Temps de demande:  ~56 jours
400/400
242/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1558Temps de demande:  ~130 jours
424/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1376Temps de demande:  ~115 jours
100/100
200/200
400/400
593/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→11: 35600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 1207Temps de demande:  ~101 jours
400/400
454/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1346Temps de demande:  ~113 jours
100/100
200/200
242/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→10: 15600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 1958Temps de demande:  ~164 jours
100/100
200/200
316/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→10: 15600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 1884Temps de demande:  ~157 jours
100/100
200/200
400/400
555/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1245Temps de demande:  ~104 jours
400/400
13/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1787Temps de demande:  ~149 jours
800/800
32/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 968Temps de demande:  ~81 jours
400/400
800/800
48/1000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 952Temps de demande:  ~80 jours
100/100
200/200
400/400
800/800
73/1000
Coût d'amélioration 6→12: 85000Coût d'amélioration 6→13: 185000Cartes nécessaires: 927Temps de demande:  ~78 jours
400/400
457/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1343Temps de demande:  ~112 jours
10/10
20/20
50/50
72/100
0/200
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 228Temps de demande:  ~57 semaines
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→10: 14400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 314Temps de demande:  ~79 semaines
50/50
18/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 282Temps de demande:  ~71 semaines
50/50
82/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 218Temps de demande:  ~55 semaines
50/50
63/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 237Temps de demande:  ~60 semaines
20/20
50/50
100/100
65/200
Coût d'amélioration 9→12: 78000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 135Temps de demande:  ~34 semaines
10/10
20/20
50/50
74/100
0/200
Coût d'amélioration 6→11: 34400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 226Temps de demande:  ~57 semaines
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 263Temps de demande:  ~66 semaines
42/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 308Temps de demande:  ~77 semaines
50/50
56/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 244Temps de demande:  ~61 semaines
35/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 265Temps de demande:  ~67 semaines
50/50
49/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 251Temps de demande:  ~63 semaines
50/50
36/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 264Temps de demande:  ~66 semaines
50/50
16/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 284Temps de demande:  ~71 semaines
50/50
72/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 228Temps de demande:  ~57 semaines
10/10
20/20
50/50
89/100
0/200
Coût d'amélioration 6→11: 34400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 211Temps de demande:  ~53 semaines
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Coût d'amélioration 6→11: 34400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 290Temps de demande:  ~73 semaines
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→10: 14400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 337Temps de demande:  ~85 semaines
50/50
64/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 236Temps de demande:  ~59 semaines
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 265Temps de demande:  ~67 semaines
50/50
18/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 282Temps de demande:  ~71 semaines
50/50
100/100
9/200
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 191Temps de demande:  ~48 semaines
39/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 311Temps de demande:  ~78 semaines
23/200
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 177Temps de demande:  ~45 semaines

Équilibre niveau Carte/Roiβ (Niveau 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12 13
11 12
12 13
12
12 13
12
1 12
12 13
12 13
12 13
12
12 13
12 13
12
12 13
1 10 12
10 12
12 13
1 9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 12
11 12
1 12
8 11 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
3 10 12
3 9 12
12
11 12
12
12 13
11 12
12 13
10 11 12
11 12
3 11 12
10 11 12
3 10 12
3 10 12
12 13
7 11 12
12 13
10 11 12
11 12
12 13
10 12
6 12
10 11 12
8 11 12
6 10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
9 12
6 11 12
7 11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
6 11 12
6 11 12
6 10 12
10 11 12
7 11 12
10 11 12
10 12
10 12
12 13
12
12
10 12
12 13
10 11 12
11 12
9 10 12
10 11 12
9 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 11 12
12
11 12
10 11 12
10 12

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr