17_fans丷

#PLPULCU8

51 836

48 / 50

部落常驻要求:每晚统计部落战0贡献低贡献人员,末位淘汰制,3天不上线需提前报备,每周清理一次0捐卡,部落不养闲人,发展靠大家共同努力,谢谢配合。 (新加入的朋友请立即打完当天部落战,否则请离。)

Admission du Clan
Membres 48 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 51 836
Trophées requis 4 600
Chef du clan 离开城堡的小船
Gamme des Trophées 4 172 – 5 733
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 21 185
Aînés 16
Chefs adjoints 13
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 小鱼远游追寻希望价值随心之旅
#PVQCJG8Y2
13 5 733
2020-11-27 23:59:52
399
200
2 Chef adjoint
沐西
#LGQQ0Q900
12 5 565
2020-11-28 17:26:03
0
30
3 Aîné
能BB别动手
#P2VJLC928
12 5 495
2020-11-28 13:08:17
523
400
4 Chef adjoint
小猪罗
#8LJLJL2J9
13 5 426
2020-11-28 09:58:05
1274
480
5 Aîné
一米八
#9GV8P9QYR
12 5 389
2020-11-28 18:11:23
312
440
6
1
Chef adjoint
India NO.1
#J892J89Q
13 5 327
2020-11-28 18:42:03
1330
640
7
1
Aîné
Jake077
#29C28VYC8
12 5 309
2020-11-28 18:24:15
1138
570
8
3
Chef
离开城堡的小船
#VQ2QLP92
13 5 289
2020-11-28 16:11:39
659
440
9
4
弑神
#80QPUUPR9
12 5 242
2020-11-28 09:04:33
99
120
10
7
帅的一批
#G0YYRVVUY
10 5 235
2020-11-28 16:32:05
298
440
11
1
Aîné
高手
#LCP288JJY
10 5 228
2020-11-28 15:10:03
192
440
12
3
Aîné
战神
#2JU9VCURG
12 5 201
2020-11-28 13:18:28
106
390
13
5
MUEUR
#2PQR8Q2Q
11 5 190
2020-11-28 10:07:55
206
440
14
4
Chef adjoint
啊啊啊
#LYPLRY908
11 5 174
2020-11-28 14:18:50
247
460
15
1
Aîné
doudouzq
#LRJPY29LY
11 5 168
2020-11-28 16:21:44
0
240
16 Chef adjoint
一念之间
#LUVJ29V00
12 5 164
2020-11-28 11:19:05
840
560
17
7
Aîné
7744
#P8YGJRGUU
12 5 123
2020-11-28 06:25:19
242
240
18
1
源星
#YCCG22JQV
11 5 106
2020-11-28 16:21:28
574
580
19
1
ʕ•̫͡•LMAO
#L2P829Y
11 5 059
2020-11-28 19:28:21
203
690
20 装神
#22CR9G9V0
11 5 051
2020-11-28 07:52:02
116
400
21 Chef adjoint
打死小蚂蚱
#YQCCYYRQ2
11 5 049
2020-11-28 16:23:58
960
552
22 1st尧尧
#QRP0V99LV
10 5 048
2020-11-28 18:57:22
0
530
23 Aîné
崩溃胶囊
#L8PGUYGUQ
10 5 043
2020-11-28 01:29:35
333
360
24
1
3h之圣
#9QUPPQUVL
10 5 025
2020-11-28 13:49:28
52
160
25
9
Aîné
勇气
#QCLUUC9UP
10 5 023
2020-11-28 16:11:31
453
456
26 Aîné
AliReza25
#QLUL8LGYP
10 5 009
2020-11-28 19:41:18
491
480
27 Chef adjoint
友谊赛王子
#PC2L2QV
13 5 009
2020-11-28 12:52:45
966
480
28 有种来打我啊
#Q8PV89PQJ
10 5 005
2020-11-28 12:21:51
26
320
29
20
Chef adjoint
头头碰碰
#YPRL8CPG2
12 4 975
2020-11-28 15:34:50
600
690
30 太招摇不好
#22G8UQG09
11 4 926
2020-11-28 15:44:25
34
40
31
2
星辰£夜幕
#202JQ9PG8
11 4 918
2020-11-28 13:22:52
166
560
32
2
Aîné
sdfghg
#29R0QRRJL
11 4 907
2020-11-28 13:44:10
294
480
33
1
juli
#YCYQ8Q9L
11 4 900
2020-11-28 15:39:04
623
132
34
1
Aîné
L.A 19
#2VY80YY9R
10 4 900
2020-11-28 17:57:48
82
520
35
5
Jimmy
#98RQ0PUQ
10 4 868
2020-11-28 17:40:15
334
200
36
5
Chef adjoint
漂移师
#8JVCR90JQ
13 4 852
2020-11-28 13:18:41
1525
480
37 非礼郡
#9229V22J
10 4 849
2020-11-28 12:17:10
187
552
38
2
Aîné
ssn
#8G0QG2QQG
10 4 836
2020-11-27 14:30:39
334
360
39
1
空白
#9U0PRRPRJ
9 4 830
2020-11-28 15:48:18
33
40
40
5
Chef adjoint
no attract
#2GG02GV2
13 4 829
2020-11-28 16:17:59
373
0
41
2
Chef adjoint
六爺
#9GP282VC
12 4 805
2020-11-28 05:44:00
103
120
42
1
呵呵哒
#PCQVQ0022
10 4 761
2020-11-28 10:29:12
0
360
43
2
Aîné
Aqi家の虎鱼
#QJLY2VLY0
10 4 720
2020-11-28 15:24:40
796
520
44
2
Chef adjoint
hao
#Q0CQVL082
10 4 627
2020-11-28 09:28:21
270
360
45
2
A. Ras.H:)
#GRVCQV2Y2
8 4 607
2020-11-28 19:42:22
384
440
46
2
Aîné
LeBron
#Q2QY99YP9
9 4 557
2020-11-28 02:03:59
211
320
47
2
Chef adjoint
冬寒
#PU9C2CCLC
12 4 512
2020-11-28 16:20:54
1231
560
48
2
Aîné
安娜
#GPCU08C0V
9 4 172
2020-11-28 19:39:09
312
708

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr