Black Dragons™

#PL0PR9RL

60 112

47 / 50

Welcome/Bienvenidos!! Premios ladder 1)20 2)15) 3)10$, 4 y 5 passes royale, estar 15 días antes mínimo. R/49⚰️❗@BLACKDRAGONSGT🔝

Admission du Clan
Membres 47 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 60 112
Trophées requis 6 000
Chef du clan BD⚔The Boss⚔
Gamme des Trophées 5 053 – 6 510
Info du clan
Origine Guatemala
Dons Par Semaine 8 890
Aînés 5
Chefs adjoints 5
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Vu à
Trophées
Vu à
Dons
Reçu
1 ⚡TL Chris19⚡
#22RP89Q8
13 6 510
2021-01-22 14:18:59
78
0
2
1
Chef adjoint
Aguilar 2
#9PUPQ08CJ
13 6 448
2021-01-22 06:56:59
820
520
3 ⚡Dark Angel™
#2YL0JC9PG
13 6 414
2021-01-22 06:40:21
8
0
4
4
APCH chapi
#RCRQ0ULU
13 6 410
2021-01-22 05:57:58
98
120
5 Saimon 10
#2J8QQ222
13 6 340
2021-01-22 13:58:48
20
16
6 Chef adjoint
BD ⚔KING⚔
#2G90Q0CJ0
13 6 318
2021-01-22 11:51:54
320
0
7
4
YoSoyAlex_YT
#298UQRUQJ
13 6 305
2021-01-21 00:54:32
30
144
8
4
tyran
#8Y9Y8QPLG
13 6 268
2021-01-22 13:16:13
136
120
9
4
ND I CRHIZZ56❄️
#2YRJV2CUY
13 6 240
2021-01-21 14:03:04
175
280
10
3
«Spik»
#80JQQ9UCY
13 6 195
2021-01-22 05:19:01
143
200
11
1
Chef adjoint
Saúl ✨
#2YV999VR2
13 6 130
2021-01-22 03:17:47
391
0
12
2
Aîné
A$AP♧
#29982YR9
13 6 110
2021-01-19 17:52:47
278
0
13
2
Chinø ☢️JAM☢️
#JVPUQR
13 6 037
2021-01-22 08:33:31
60
40
14
2
Chef
BD⚔The Boss⚔
#92G2VCR0G
13 6 025
2021-01-22 08:11:12
269
280
15
2
⚽♣'SURDO'♣⚽
#VQR9YU2V
13 6 022
2021-01-22 01:27:42
0
40
16 BD FRANK 07
#JCY02YRY
13 6 021
2021-01-22 14:41:10
28
0
17
8
⚡️cronos⚡️
#22C0VJQRY
13 6 006
2021-01-22 07:38:41
1061
440
18
1
毒液VΞNØM☣️
#PCGQQJL8
13 5 918
2021-01-22 13:49:00
366
400
19
3
_Wolf_7
#PQL99CQ0
13 5 841
2021-01-22 12:25:03
319
300
20
2
》TheE CraSh《
#R2G9PVPR
13 5 836
2021-01-21 22:16:06
38
80
21
2
Chef adjoint
⚡Power Jon™⚡
#99R22YL99
12 5 823
2021-01-22 12:59:36
72
520
22
1
Aîné
Raul
#PCY8L0RJ
13 5 740
2021-01-21 20:03:04
196
240
23
1
Abner™ツ
#29CVPJ8JV
13 5 723
2021-01-22 08:54:38
36
360
24
1
Aîné
Migueliwis™
#YR2URL0
13 5 720
2021-01-22 04:11:14
90
80
25
1
daigeguiox
#2YGLPVUJC
13 5 715
2021-01-21 18:52:00
496
280
26
6
<c6> ͡︻╦̵̵͇̿̿̿̿
#290C8890
13 5 650
2021-01-22 05:13:31
219
320
27 Brandon™
#PRCQ8JCR
13 5 647
2021-01-22 01:18:16
48
120
28
7
REIDEN
#V9LQQ092
13 5 632
2021-01-22 11:22:53
345
360
29
1
⚡EDUÅRDØ™_07⚡
#2YVG28Y02
13 5 629
2021-01-22 03:23:25
142
280
30
1
Caceres.ej
#98Y90JCCV
13 5 626
2021-01-22 03:00:58
100
160
31
1
BTSxFRANK
#9CQJ09R
12 5 626
2021-01-22 08:29:44
58
240
32
1
luis
#2G08CVRLV
13 5 617
2021-01-22 14:13:30
38
110
33
1
BD ⚔misa jr⚔
#9V09YRP9J
13 5 600
2021-01-22 08:50:07
278
280
34
1
Chef adjoint
SARAH PAULSON
#2VGUYUU20
13 5 573
2021-01-21 22:54:55
158
160
35
1
R Gabriel
#82JL2YYQQ
13 5 547
2021-01-22 13:34:19
234
340
36
3
BD⚔Angel⚔
#J9002R
13 5 534
2021-01-21 23:01:59
270
280
37 byron9sgt
#PUQCG9P8
13 5 427
2021-01-22 03:43:23
0
0
38
2
mendoza
#8UC890JU0
12 5 393
2021-01-22 12:39:44
204
280
39
1
YONAS
#99VUV2JG
12 5 369
2021-01-17 06:30:30
0
0
40
1
master
#8YJVQRUCY
13 5 358
2021-01-21 22:38:38
46
160
41
1
REY OSCURO
#889RL02Y0
13 5 326
2021-01-21 16:20:34
106
120
42
1
♣️BlackLotus♠️
#8PJPGJC2J
13 5 285
2021-01-21 21:36:05
120
120
43
1
PabloMB
#2LJ89JVC0
13 5 250
2021-01-21 20:53:01
0
40
44
1
Avriel
#2JC8LVUVG
13 5 142
2021-01-21 20:57:05
70
0
45
1
Aîné
Ariana grande
#2Y9Y2QUYY
13 5 107
2021-01-21 22:53:45
63
160
46
1
°BĐ⚔RĄĢN4RØK⚡
#282GJ888
13 5 089
2021-01-17 22:57:03
0
0
47
1
Aîné
THUNDER QUEEN⚡
#88Y8VGVCR
13 5 053
2021-01-17 23:36:26
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr