ARAB CHAMPIONS

#LVJ9PLC

48 973

44 / 50

١- الإحترام والتعاون ٢- الحرب مو إجبارية ٣- اذا شاركت في الحرب تخلص كل هجماتك ...

Admission du Clan
Membres 44 / 50
Type Inviter
Score du Clan 48 973
Trophées requis 5 600
Chef du clan uae0504177743
Gamme des Trophées 4 001 – 5 424
Info du clan
Origine Émirats arabes unis
Dons Par Semaine 3 912
Aînés 25
Chefs adjoints 11
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef
uae0504177743
#GPVGG2UR
13 5 424
2020-06-02 18:33:14
293
200
2
1
Chef adjoint
<c5>Different
#Q882L2Y
13 5 310
2020-06-02 08:26:48
104
0
3 Aîné
نسيم
#8J0Q20LY0
13 5 179
2020-06-02 17:50:06
58
120
4
1
SAMEER
#8RR0ULLVP
13 5 124
2020-06-02 18:35:40
402
180
5
1
Aîné
FelAro
#8CVYPQQ8
13 5 081
2020-06-02 14:33:42
20
200
6
5
Chef adjoint
BRKAN99
#2J0LUYP0
13 5 078
2020-06-02 18:42:56
201
0
7
1
Aîné
Master Mina
#PU9RUPCRY
12 5 067
2020-06-02 16:45:39
134
160
8
4
Chef adjoint
wlduae
#8QGJGUUC
13 5 042
2020-06-02 17:34:11
112
160
9 Aîné
ᗩ_ᗩᏝHUMᎨᗪᎨ
#YQJRVLRV
13 5 023
2020-06-02 04:04:35
0
0
10
3
Aîné
AL-Madi
#2URQ29Q0U
13 5 015
2020-06-02 17:39:27
50
120
11
1
Chef adjoint
snooby
#8GVJUPGQ9
13 4 996
2020-06-02 11:20:57
134
80
12
4
Aîné
مُحَمّد ألخآلدي
#R8LYY28V
13 4 959
2020-06-02 13:11:31
102
200
13
6
Aîné
TripleM
#8V0009RR
13 4 953
2020-06-02 18:44:40
122
120
14 Aîné
علاوي43
#8QGQLQPG
13 4 950
2020-06-02 12:56:53
0
0
15
10
Chef adjoint
WINNERS
#88J0L2UP2
13 4 949
2020-06-02 14:26:16
102
120
16
4
Aîné
fahad
#9QUVP2RLR
13 4 942
2020-06-02 06:25:04
0
0
17
4
Aîné
nicolas
#8QCQ29PLL
13 4 937
2020-06-02 15:09:11
48
80
18
5
Chef adjoint
ABUSER
#2YJRGGQUY
13 4 923
2020-06-02 14:53:13
168
0
19
1
A.Saud
#89JUVLQ8J
13 4 918
2020-06-02 12:05:28
0
40
20
3
Aîné
SaMo
#8QGVRJLJ
12 4 907
2020-06-02 15:38:08
18
80
21
6
Aîné
khalid
#8VU9QV2L
13 4 901
2020-06-02 14:07:48
96
80
22
1
Aîné
hessmy
#99G80C00G
12 4 870
2020-06-02 16:29:03
84
120
23
3
Aîné
Abo Munzer
#2JJJ8LYCC
13 4 866
2020-06-02 12:52:41
42
120
24
2
Aîné
nader 191
#PPCLCJGY
13 4 864
2020-06-02 17:34:32
10
120
25
17
Aîné
Maitham
#9JRPQ8LQ
13 4 841
2020-06-02 12:26:05
28
40
26
2
Aîné
mazen
#2PRY88CRQ
13 4 833
2020-06-01 20:30:15
58
80
27
1
Aîné
Nasser
#2LLPY8RRG
13 4 820
2020-06-01 22:38:59
81
80
28
9
Aîné
WoOLF Sa
#28PGP22YC
12 4 808
2020-06-02 16:54:39
46
80
29
2
Aîné
Barbaros Dz
#8RGQYLP2
13 4 771
2020-06-02 18:49:16
40
150
30
2
azzzo0
#2Y2YY2UUG
12 4 768
2020-06-02 16:42:58
0
40
31
2
Ahmed M-H
#28GPQL22C
13 4 766
2020-06-02 16:06:01
50
160
32
2
Aîné
samer
#828QVJJG
13 4 748
2020-06-02 14:38:39
198
0
33
1
Aîné
ذيب السرايا
#CYVJCU9V
13 4 746
2020-06-02 16:14:29
97
200
34
4
Chef adjoint
tt
#8VV2PC0R
13 4 744
2020-06-02 18:42:47
0
30
35
4
Chef adjoint
Red Devils
#V0QR0JPY
13 4 735
2020-06-02 17:48:58
529
240
36
3
Aîné
D_Rambo
#LQRR92R
13 4 731
2020-06-02 18:41:11
60
0
37
2
Brian
#8RV2RQCQR
11 4 718
2020-06-01 17:46:48
15
40
38 Chef adjoint
Bu7amad
#9GC0QCQJ
13 4 608
2020-06-01 11:44:21
10
40
39 Aîné
momo
#88Y09PL82
13 4 505
2020-06-02 17:59:21
130
160
40 Chef adjoint
memo
#2CGCCGC20
13 4 504
2020-06-02 17:29:01
234
200
41 Aîné
Hamood
#8VLPRUC9
13 4 001
2020-06-01 02:56:09
0
0
42
1
Angel
#LG2G8U0U
13 4 001
2020-05-27 18:30:29
0
0
43
1
Chef adjoint
zezooo
#J20209GJ
13 4 001
2020-05-28 15:33:53
0
0
44
1
JiRaiYa
#2LVCPJRL
13 4 001
2020-05-25 10:55:32
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr