Kings of war

#CJJ99JL

50 265

49 / 50

قوانين ملوك الحرب / الدعم المستمر و الاحترام والمشاركة بالحرب وهجوم كل الهجمات..

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 50 265
Trophées requis 4 600
Chef du clan Haitham
Gamme des Trophées 4 358 – 5 473
Info du clan
Origine Irak
Dons Par Semaine 7 550
Aînés 22
Chefs adjoints 2
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
Dr.Bahaa 2
#CL9LUVRY
13 5 473
2020-08-13 16:38:48
205
350
2 Chef adjoint
Dr.Bahaa
#90YRPQQ0
13 5 424
2020-08-13 17:01:29
242
350
3 yoyo
#P0LVUQ0R
13 5 359
2020-08-13 08:18:19
46
40
4
1
Aîné
thoma
#RPCG98UU
13 5 324
2020-08-13 20:03:12
436
240
5
1
Chef
Haitham
#2VCV0LU
13 5 322
2020-08-13 21:41:37
408
354
6
2
Aîné
zuos83
#CUV982
13 5 119
2020-08-13 21:50:28
242
280
7
2
ابوليث العراقي
#88CRVCCY
12 5 098
2020-08-13 17:15:51
84
320
8
1
Aîné
alinma
#292Q0YCP9
12 5 074
2020-08-13 22:25:47
208
350
9
8
Aîné
jassim
#990V09U0
12 5 055
2020-08-13 20:33:15
415
440
10
5
Aîné
حمادة
#2Y29QRJP8
12 5 028
2020-08-13 22:02:06
358
80
11 Aîné
الباشا علي
#PQ0R2G08
10 5 005
2020-08-12 08:13:05
76
120
12
2
Aîné
لاتنسى ذكرالله
#PJRG9G8Q8
12 4 984
2020-08-13 11:26:17
333
200
13
3
Aîné
king 2
#RVRP2C2G
12 4 974
2020-08-13 17:48:31
91
120
14
2
muslim
#P8QPCRQ
12 4 973
2020-08-12 22:07:23
0
40
15
1
Aîné
مثنى
#9RVCP2CQQ
12 4 967
2020-08-14 01:49:08
462
420
16
3
مًوٌنِسِـتٌـر
#P229PUR2P
12 4 957
2020-08-10 21:48:05
37
40
17
1
Aîné
ما تكدرلي
#Y8PLCGUYC
12 4 938
2020-08-14 01:50:20
10
0
18
3
th
#Y2GC8PCJC
10 4 916
2020-08-14 00:31:56
293
240
19
3
antonio
#990GR22CY
11 4 906
2020-08-13 23:08:46
0
16
20
14
Aîné
sarah
#LYGQ9JCV
12 4 865
2020-08-13 22:08:49
293
190
21
1
البصراوي الملك
#2UC2RCP0G
11 4 857
2020-08-13 01:27:41
94
120
22
8
Aîné
fahadAWM
#YR8JCGV20
11 4 856
2020-08-13 22:39:00
299
272
23 حسين عباس4X
#QQPRPGQG8
10 4 851
2020-08-13 21:11:42
26
40
24
5
Aîné
ĐÂRK PRÎÑÇÊ
#C099YJG0
11 4 847
2020-08-13 21:11:38
152
160
25
3
Aîné
waleed.khalid
#98QL92JC
11 4 842
2020-08-13 23:18:00
114
104
26
10
علي الهر
#QCJR8YPRL
9 4 829
2020-08-14 00:15:59
381
176
27
4
WASS
#JRCU2JY
11 4 818
2020-08-12 04:50:19
34
40
28
4
Aîné
AliAlj
#2C9L0RP0L
11 4 812
2020-08-13 16:11:09
172
116
29 حمزة
#LJUC9GC98
9 4 806
2020-08-14 01:10:50
0
0
30
4
Ali
#9Q9RQ80P
11 4 804
2020-08-12 05:55:37
0
0
31
4
Aîné
Aزيد الحسينيA
#VRLYR0V
12 4 798
2020-08-10 08:34:08
0
0
32
8
Aîné
Adam Allamy
#PVLPG9JY8
10 4 785
2020-08-13 16:52:44
207
220
33
4
3ZRA2eeL
#QCGQP82
10 4 773
2020-08-14 00:16:55
153
80
34
2
hassan iraq gam
#PGRUVU00
11 4 763
2020-08-13 17:23:43
0
40
35
2
Aîné
yasserZz
#J2Y0RJP
13 4 760
2020-08-13 12:38:47
229
232
36
1
فاضل الملك
#Q9Y2G898
11 4 757
2020-08-13 22:17:18
0
0
37
3
Montader hh
#RLG098G8
11 4 738
2020-08-14 02:11:54
18
120
38 TOMAS
#8VJ0QJUYV
11 4 721
2020-08-13 22:04:20
140
40
39
2
maytham
#YCPYJPVQ
13 4 714
2020-08-03 15:05:46
0
0
40 MONKEY.D.luffy
#PJJQL2RQL
10 4 677
2020-08-13 15:30:02
28
40
41 online{yT}
#2UJ0GCJR9
11 4 641
2020-08-12 14:59:55
38
80
42 محمدعادل
#8GCYLUY0V
10 4 609
2020-08-12 22:52:24
23
0
43
1
Aîné
ammar3
#GCYQUJ9R
12 4 584
2020-08-06 20:57:35
0
0
44
1
Aîné
mohammed almula
#99QLGRQ9R
11 4 582
2020-08-11 16:22:11
72
120
45
1
“MOHAMAD”
#LU2GLC82P
10 4 580
2020-08-14 01:26:48
0
240
46
1
Aîné
DonDanDenDona
#20GGVVUV
11 4 576
2020-08-12 08:08:59
97
40
47
1
Aمصطفى الحسينيM
#U8YCQ9
11 4 540
2020-08-05 13:37:59
0
0
48
1
saif
#LLYPQV9PU
9 4 433
2020-08-12 09:11:22
88
120
49
1
Aîné
RONULDO
#8J8QY0YYG
11 4 358
2020-08-13 22:48:00
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr