Kingdom

#C0829Q

52 819

49 / 50

카드 나눔이 모토인 KingDom Clan 입니다. Rank: 40위권 / 카드지원율 : 🌎5위권 ⭐️클랜원 : 300 / 장로 : 500 / 공대 : 1,000⭐️카드요청시 카드명 필히 적어주세요.

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 52 819
Trophées requis 5 000
Chef du clan 홍과장님
Gamme des Trophées 4 001 – 5 656
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 11 171
Aînés 14
Chefs adjoints 15
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
소돼지말닭개
#8ULRGULU
13 5 656
2020-09-19 05:14:54
1046
200
2 Aîné
달달
#CU0G2U9J
13 5 578
2020-09-18 18:33:50
134
160
3
3
Chef adjoint
맥스타이어
#P8VR2GV9
13 5 575
2020-09-19 03:20:05
242
401
4
1
Chef adjoint
또라ol
#PPJ9RQLP
13 5 568
2020-09-19 04:48:46
666
520
5
2
Aîné
육고기먹으샤
#2PUGLG2Q
13 5 554
2020-09-18 09:07:49
424
360
6
2
Aîné
무시ㄴㄴ
#8Q82G0UU
13 5 468
2020-09-19 06:46:24
497
530
7 Chef adjoint
프리읠리
#80VJV8PV9
13 5 460
2020-09-18 13:35:04
591
470
8 Chef
홍과장님
#QPCCURVR
13 5 436
2020-09-19 06:37:26
490
80
9
4
코코시럽
#8VRLPRVL
13 5 369
2020-09-19 06:18:27
116
280
10
1
마지막남은희망
#L82YRCJU
12 5 335
2020-09-18 14:03:36
130
120
11
1
Aîné
pupupu
#2RG892QU0
12 5 327
2020-09-19 03:02:36
412
480
12
1
Chef adjoint
Benedictus
#8PRLRVLC
13 5 320
2020-09-18 15:02:24
196
160
13
1
Aîné
Elisabeth Lee
#802V09P
13 5 317
2020-09-18 23:22:45
496
480
14 Aîné
루나틱슷하
#9YVCJCJRC
13 5 259
2020-09-19 04:29:31
76
120
15 두부다현
#2Q0CUJQCU
12 5 224
2020-09-18 11:31:49
74
200
16
1
Chef adjoint
NYXL_IF:Re
#YG289UL0
12 5 221
2020-09-19 04:49:15
778
560
17
1
Chef adjoint
zaRa
#V8GL2R8R
13 5 218
2020-09-19 06:15:49
510
80
18
2
Aîné
퐈니퐈니
#8Q8LP0Q0
13 5 193
2020-09-18 05:00:03
102
190
19
3
❌너구리❌
#PUUGV9GV
13 5 188
2020-09-19 05:52:36
66
120
20 Aîné
안녕
#80Y8JQVRL
12 5 187
2020-09-19 06:45:22
456
560
21
2
Aîné
와사비
#9UGP2UJ
13 5 163
2020-09-19 05:28:06
220
320
22
1
Chef adjoint
오리
#2GY8GLUR
13 5 140
2020-09-18 16:00:34
182
80
23
1
Chef adjoint
홍양
#98YRLPVQ
13 5 138
2020-09-19 04:13:31
326
320
24
8
FOURSEASONS
#28YL8CVJL
13 5 115
2020-09-19 06:35:11
126
0
25 Chef adjoint
P.E.K.K.A☆☆
#2QVQQVYJY
13 5 096
2020-09-18 22:30:34
96
40
26
1
Chef adjoint
kcw
#YQYVGCRY
13 5 085
2020-09-19 03:04:04
392
520
27
4
Rookie-BJ
#GCPQG8J
11 5 079
2020-09-19 06:28:17
184
400
28
2
사일럭스36
#28RP2JV8R
13 5 068
2020-09-17 23:07:54
106
120
29
2
Aîné
tRipWire
#G9RCCR2J
13 5 036
2020-09-19 02:27:25
108
200
30
2
엠 동
#YLPJPQUC
12 5 023
2020-09-19 03:37:06
18
120
31
2
Aîné
방탄방탄
#PLGPCLQYU
11 5 020
2020-09-19 06:22:35
631
580
32
2
DaNa
#G0QGLU0G
11 5 009
2020-09-18 12:08:19
10
40
33
3
나는 나다
#P89Q90QC9
11 4 994
2020-09-19 00:09:23
126
240
34
5
Chef adjoint
OZ
#2LUV8RQ2
13 4 985
2020-09-19 03:19:51
96
200
35
1
Doron
#88PCVYG0Q
10 4 950
2020-09-18 16:05:17
18
0
36
1
재 민
#802RL90RV
12 4 948
2020-09-18 14:11:30
54
160
37
2
princess is god
#PYUGCYJVL
12 4 857
2020-09-19 03:53:54
112
280
38
1
C8H18
#PCGQP0JRR
11 4 843
2020-09-18 06:58:33
176
160
39
1
Electro마법사
#2LLYJ2GVJ
11 4 829
2020-09-18 02:53:41
20
0
40
1
사공
#2PVLRVQ0
13 4 724
2020-09-19 02:06:33
44
0
41
1
에임장인
#2908LJU29
12 4 668
2020-09-16 07:31:26
38
0
42
1
Aîné
쿠타탕
#L9LV8UQUQ
10 4 640
2020-09-19 05:38:55
64
120
43
1
Chef adjoint
Jeck
#9C9QY08J
13 4 624
2020-09-19 05:42:46
186
280
44
2
Aîné
아빠
#20RL09998
12 4 563
2020-09-19 00:48:57
138
280
45 트와이스
#R0V0VCLU
11 4 555
2020-09-18 11:40:55
62
240
46
1
goddness
#822RG8VJY
11 4 509
2020-09-18 21:19:39
0
0
47
1
Chef adjoint
에르☆
#GL8GRJ8Q
13 4 273
2020-09-18 06:59:40
20
0
48
1
Aîné
오스만
#2L2CQ0G9
13 4 001
2020-09-19 05:13:25
48
160
49
1
Chef adjoint
기사마스터
#2JPYVC2PQ
13 4 001
2020-09-18 15:34:21
68
200

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr