B.T.G

#9LGU9JC8

52 116

42 / 50

B.T.G 【Beyond The ****】 重庆欢迎你!这里有酒有故事,有美女也有热血。天梯历史6300+,平均卡等12级以上,积极打满集卡,认真完成最终战。和谐部落,养生部落。进微信群,请联系副首领伟少。

Admission du Clan
Membres 42 / 50
Type Inviter
Score du Clan 52 116
Trophées requis 6 000
Chef du clan CQ.Elite 咸鱼
Gamme des Trophées 4 001 – 6 013
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 3 628
Aînés 11
Chefs adjoints 13
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
CQ.Elite 咸鱼
#QJRC92CL
13 6 013
2020-08-11 05:08:18
250
0
2
1
Chef adjoint
CQ.Elite 大佬
#8G2C9U2U
13 5 734
2020-08-11 07:14:03
66
120
3
1
Aîné
CQ.Elite 喷喷
#C0LQV08
13 5 709
2020-08-11 08:28:07
150
192
4
2
Chef adjoint
CQ.Elite 伟少
#2Y90JJJQY
13 5 618
2020-08-11 09:02:49
274
160
5 Chef adjoint
利布特
#LG92JP9Y
13 5 572
2020-08-11 07:38:40
218
0
6 Chef adjoint
戴一一
#V99LYG98
13 5 559
2020-08-11 09:02:46
48
130
7 Chef adjoint
浑南
#PVLYYQLJ
13 5 529
2020-08-11 06:09:37
44
136
8
3
CP333
#QY0CJGYR
13 5 450
2020-08-11 06:19:32
0
120
9
5
Aîné
时间的灰灰
#8LUVQJJ8
13 5 436
2020-08-11 06:06:23
39
80
10
2
德玛西亚
#2L08RJGJ9
13 5 413
2020-08-11 08:30:10
70
160
11
2
Aîné
guido
#LV08YYPP
13 5 371
2020-08-11 08:56:08
226
184
12
2
Aîné
宝宝心里苦
#22CRP8RQR
13 5 371
2020-08-11 07:30:38
93
160
13 Aîné
@咸鱼也有梦想@
#R9L9VLQU
13 5 357
2020-08-11 01:52:36
16
0
14
2
Chef adjoint
CQ.Elite 萌胖
#YR2LUUPL
13 5 352
2020-08-11 04:27:03
134
128
15
3
Aîné
黄族
#Q9LPVLQY
13 5 308
2020-08-11 02:26:26
60
96
16
1
Chef adjoint
酷毛耍巨炮
#PV8V0RQG
13 5 220
2020-08-11 08:41:25
0
80
17 Chef adjoint
得瑟我有本事
#2RJR0U0UR
13 5 201
2020-08-11 08:29:37
206
120
18 小公举
#P92UJ9QCU
12 5 190
2020-08-11 09:06:58
114
120
19 萌胖
#RURYJU8J
13 5 125
2020-08-11 07:21:41
18
40
20 JokRPlay
#RJ92P2UV
12 5 101
2020-08-11 08:07:45
50
40
21
1
Chef adjoint
Vincent Ng
#8QYP0L92
12 5 074
2020-08-11 07:24:04
64
160
22
2
Aîné
年迈的老司机
#RRRCV990
13 5 029
2020-08-11 07:09:05
84
120
23
2
Chef adjoint
麻麻说名字越长玩皇室占筝越腻害
#Y20GUQY0Y
13 5 025
2020-08-11 09:01:28
175
160
24 青絲青衫亦青峸₯ي.
#202YGUYJ9
13 5 013
2020-08-11 04:04:37
0
0
25
2
Chef adjoint
星の所在
#P9L8P2YR
13 5 008
2020-08-11 07:06:55
44
80
26 Dark_Tryhard897
#2R9QLJP9J
13 4 981
2020-08-11 09:02:03
44
2
27 Leo
#9UR2JGUQP
12 4 959
2020-08-11 03:57:27
120
40
28 葫芦娃
#Q2C29GQY
12 4 942
2020-08-11 00:28:55
0
0
29
5
☞毒☜
#8QVP9RLC9
12 4 913
2020-08-11 00:07:22
242
120
30
5
Aîné
Faker
#9C22UVYJ
13 4 878
2020-08-11 08:22:44
110
160
31
4
Chef adjoint
CQ.Elite✨鑫森淼焱垚✨
#R8QLYJYY
13 4 866
2020-08-11 05:41:02
101
96
32
6
没有名字
#G8YJUCU2
13 4 864
2020-08-11 04:05:17
129
120
33
5
曼凝|采瑤
#2LQRQ2LVC
13 4 839
2020-08-05 17:35:17
0
0
34
5
SuMin
#UR0U89YC
12 4 827
2020-08-10 07:36:07
32
40
35 王兰花秀丽
#PLJJL29RU
11 4 824
2020-08-11 08:57:09
42
40
36
6
芥末一生
#UG8GYU89
13 4 802
2020-08-10 12:06:46
18
40
37
6
训练员
#Q0PRQ0QQ
13 4 796
2020-08-10 14:20:17
36
40
38
5
Aîné
南城丶
#9LRY2CVU
13 4 616
2020-08-06 19:50:59
0
0
39
4
꧁༺༼Sushi❄️⚜️༽༻꧂
#8UQQYLRUR
12 4 601
2020-08-11 05:26:34
34
40
40
4
Aîné
Soulhunter
#2L208228
13 4 345
2020-08-11 08:14:42
200
184
41
4
Aîné
mystylexd
#P08YG8V2
13 4 308
2020-08-10 03:17:36
7
0
42
4
Chef adjoint
铲大皮
#QVPV8YVP
13 4 001
2020-03-04 11:08:45
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr