Girls&Boys UAE

#98GQQUV

53 365

50 / 50

respect is a must, donate and be active otherwise you will be kicked الإحترام واجب ,إدعم الكلان و شارك في الكلان او طرد 💭

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 53 365
Trophées requis 3 600
Chef du clan )-TAMER-(
Gamme des Trophées 3 686 – 6 099
Info du clan
Origine Émirats arabes unis
Dons Par Semaine 5 880
Aînés 8
Chefs adjoints 9
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
الشامسي
#8LYJJG9C
13 6 099
2020-04-04 06:35:58
254
320
2 Chef adjoint
alzar3oni
#C8QQV8UP
13 5 902
2020-04-04 12:06:28
504
360
3
2
Chef adjoint
no one
#9CPJJYC9
13 5 868
2020-04-04 04:45:38
669
520
4 Chef adjoint
elshehhi
#Y8RQCGUU
13 5 800
2020-04-04 11:58:12
458
40
5
4
Aîné
Abdulla
#QY8PP9P8
13 5 766
2020-04-04 04:37:09
48
0
6 Aîné
HAMOOD
#88V0Q8CR
13 5 760
2020-04-04 06:13:09
346
400
7 Chef adjoint
Big Joe
#820LPJ8QV
12 5 758
2020-04-01 14:33:07
126
200
8
5
adil
#8RRJ9QVGY
12 5 744
2020-04-04 11:54:40
564
600
9
1
Masòód Mehrjōō
#9YLUQLUJ
12 5 682
2020-04-01 01:38:10
0
0
10 Aîné
dark boy
#P22C99VQ
12 5 679
2020-04-04 02:28:15
194
200
11 Bughaith82
#UCGQUJCJ
13 5 508
2020-04-04 10:04:03
0
0
12 Aîné
~~Hamesa~~
#8CJ0YUVU
12 5 467
2020-04-03 13:03:46
46
80
13 Aîné
hany nabil
#2QRVJQ980
12 5 448
2020-03-30 17:58:50
0
0
14 Chef
)-TAMER-(
#8QPULCLL
13 5 371
2020-04-04 09:56:17
126
200
15 Prakash
#GGU0GY0P
11 5 326
2020-04-04 05:40:21
108
200
16 hhh
#90J8Y9YR8
12 5 298
2020-04-04 10:57:57
0
0
17 ⚽️⚽️KB66⚽️⚽️
#220UY09GU
12 5 289
2020-03-30 03:22:35
20
0
18 Chef adjoint
zouvi
#92RPUQV8G
12 5 237
2020-04-03 05:59:15
63
200
19 KBALOCH66
#QRL08J9
11 5 142
2020-04-04 03:26:52
140
0
20 FD
#2888JYPRQ
11 5 140
2020-04-03 19:27:06
0
0
21 V2
#8898VC0L
10 4 955
2020-04-03 18:08:20
196
240
22 Logan
#2G0RCGPV8
11 4 943
2020-03-27 07:26:52
0
0
23 ⚡VIVIAN⚡
#29V2LUU9J
10 4 880
2020-04-01 09:22:42
0
0
24 Aîné
Shotaa
#8YJ2JJ0RG
11 4 822
2020-04-03 21:01:51
20
20
25 Abdull
#2J8QUUQVP
8 4 711
2020-04-04 09:21:58
490
200
26 whozyourdaddy
#PPV8GQ99C
12 4 644
2020-03-23 12:53:12
0
0
27 sami
#JLGUYRLP
10 4 641
2020-04-04 09:55:50
118
160
28 برعايةة:حفاظه
#PUR8UYCQG
9 4 602
2020-03-27 09:52:41
0
0
29 Mohd
#LYYJ0CU
10 4 591
2020-04-02 20:48:28
0
0
30 Aîné
GTR
#8P90Q2CC
12 4 576
2020-04-03 19:00:37
68
160
31 PRO
#PYYGQVL0C
10 4 542
2020-04-04 11:23:45
70
40
32
1
the king
#22GC8GG00
11 4 540
2020-03-31 17:47:39
0
0
33 Mahmoudd202
#89209RQYP
10 4 391
2020-03-20 12:25:00
0
0
34 Chef adjoint
koki
#PP8YJ09Q0
10 4 208
2020-03-22 14:51:56
0
0
35 Aîné
zizo
#2VPRV9UJ
13 4 161
2020-04-04 01:18:27
184
240
36 DARK master Ali
#JV99CLCP
11 4 093
2020-03-29 09:57:29
0
0
37 7i10
#22J0CVQCR
10 4 064
2020-04-03 23:09:18
18
160
38 Pzycho_Swift
#PJRCLJCPQ
10 4 051
2020-04-01 21:40:12
162
240
39 lol
#92V08JQV9
10 4 031
2020-03-10 06:37:14
0
0
40
1
Chef adjoint
midoo
#9LJ0JV8P
13 4 001
2019-08-27 21:09:22
0
0
41
1
Chef adjoint
amira
#8Y2G28R0G
12 4 001
2019-06-28 19:54:39
0
0
42
1
Arène 12 YoloBeastFTW
#UG8YCG0C
9 3 997
2020-04-03 16:45:47
20
40
43
1
Arène 12 Mr.777
#YLYVY8GCC
10 3 989
2020-04-03 21:16:12
50
200
44
1
Arène 12 Master Shadow
#PQ8VPJYL
9 3 865
2020-04-03 14:29:47
228
120
45
1
Arène 12 Legend III
#9C80UYJ80
8 3 863
2020-04-02 18:33:02
50
40
46
1
Arène 12 KING
#PU80Y8UC9
9 3 828
2020-03-27 12:56:19
0
0
47 Arène 12 MUMTAZ
#L808LPQVC
7 3 787
2020-04-04 08:12:42
0
0
48 Arène 12 imran212
#9JQLPV2U2
8 3 776
2020-04-04 11:07:26
20
40
49 Arène 12 Aachal
#YRYJJQY8G
8 3 713
2020-03-24 14:19:26
0
0
50 Arène 12 睿波有备胎
#UJ99Q0U0
9 3 686
2020-04-03 12:03:34
318
480

Cette langue est traduite par :

This language has no active translators.

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr