East of Eden

#98CLJCGY

54 889

44 / 50

伊甸园之东,欢迎养老玩家加入。参加部落战3+1底线,尽力就好。进部落请加微信spzhy26进群

Admission du Clan
Membres 44 / 50
Type Inviter
Score du Clan 54 889
Trophées requis 5 300
Chef du clan 皮皮,二妹与瑶瑶
Gamme des Trophées 4 687 – 6 003
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 19 738
Aînés 25
Chefs adjoints 11
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef adjoint
憨憨
#U08RYG02
13 6 003
2020-07-12 18:37:28
1237
326
2
1
<c2>且听龙吟
#88RQLVV2R
12 5 932
2020-07-12 11:39:28
0
0
3
2
Chef adjoint
mandy
#Q8RL0J9U
13 5 916
2020-07-12 16:13:13
782
429
4
4
Aîné
[email protected]¥¥
#GLQRYVLV
13 5 816
2020-07-12 17:07:52
108
200
5
4
Aîné
刹那之间
#PU0LYLG
13 5 784
2020-07-12 20:29:03
174
176
6
2
Aîné
老又
#9C28QQR8
13 5 772
2020-07-12 14:51:54
857
258
7 Chef adjoint
cmy
#8G0VUQ29P
13 5 729
2020-07-12 19:16:48
254
736
8
3
Aîné
星际王者归来
#8GY90929C
13 5 708
2020-07-12 17:01:27
611
433
9
1
Aîné
风平浪静
#88YLLRGU0
13 5 691
2020-07-12 14:59:46
140
760
10
4
Chef adjoint
皇朝火龍
#2C2URJJGV
13 5 672
2020-07-12 15:05:39
343
320
11 XIAOLIN
#2R8JLR820
13 5 664
2020-07-12 14:57:54
10
40
12 Aîné
锡门太守
#928JYVG2
13 5 658
2020-07-12 14:37:51
536
285
13
2
Aîné
馄饨面
#P9L9Y8L
13 5 553
2020-07-12 14:28:00
691
680
14
1
Aîné
JoeySun
#22PY2CU00
13 5 542
2020-07-12 19:54:14
340
259
15
3
Aîné
坏书看多了
#80P0YR0R
13 5 528
2020-07-12 10:59:22
372
320
16
2
Aîné
戈伦石人也有春天
#LJVGY02Y
13 5 521
2020-07-12 10:31:08
981
240
17
1
Aîné
动荡的青春
#RR8R2LU9
13 5 486
2020-07-12 19:22:52
442
241
18
6
Aîné
VER
#220QVJGQG
13 5 453
2020-07-12 14:30:13
841
760
19
14
Aîné
西楚霸王
#P0U02J92
13 5 449
2020-07-12 15:48:38
0
40
20
3
Chef adjoint
该隐(Cain)
#C2JPVLQC
13 5 437
2020-07-12 15:03:51
122
440
21
4
时光总嘲笑我的痴心妄想
#L8JVPJQJ
13 5 398
2020-07-12 06:57:59
9
240
22
2
Aîné
Eastsea-cake
#PYPJQVU8
13 5 384
2020-07-12 14:15:25
564
576
23
4
Chef
皮皮,二妹与瑶瑶
#9GLPQC0U0
13 5 377
2020-07-12 16:01:32
851
727
24
5
Aîné
雪山之下
#928CQPVY0
13 5 360
2020-07-12 12:32:07
48
440
25
4
Aîné
牛蛙丶丶
#UUL2LQ2C
13 5 328
2020-07-12 16:23:34
176
840
26
4
Chef adjoint
朱大白
#8VUQC9VC
13 5 310
2020-07-12 18:15:21
345
840
27
2
Aîné
北北
#RGG0VLUU
13 5 300
2020-07-12 16:05:51
514
800
28
2
Aîné
Tee3000
#22YJ2PVVG
13 5 264
2020-07-12 16:25:04
90
680
29
3
Aîné
兰溪幽谷客
#PRGQJJ9Q9
13 5 253
2020-07-12 16:29:42
1313
520
30
2
Chef adjoint
<c6>⑤怨霊も恐れ怯む少女♡
#UVYLRCPR
13 5 228
2020-07-12 14:01:10
232
239
31
2
Aîné
海阔
#20UY0C89J
13 5 200
2020-07-12 14:19:25
1128
710
32
2
Aîné
天空
#22QJJ89CJ
13 5 197
2020-07-12 14:23:25
1236
682
33
2
Chef adjoint
芊芊And芃芃
#R9CRGCQU
13 5 196
2020-07-11 22:46:05
68
113
34
2
<c5>阿灿
#R2PVJQR9
13 5 098
2020-07-12 12:52:08
47
280
35
1
Tipiak
#YQCYCLQY
13 5 093
2020-07-12 17:29:32
323
207
36
1
Aîné
❤⭐Godlike⭐❤
#98U82UCYQ
13 5 069
2020-07-12 13:34:46
696
218
37
2
Chef adjoint
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
#QCJUUURR
13 5 046
2020-07-12 16:02:53
237
840
38 Chef adjoint
魔王之星
#G8VR9PG9
13 5 028
2020-07-12 13:42:18
130
440
39 华盛
#2JRRCJQVG
13 5 027
2020-07-12 16:38:30
83
120
40
1
Chef adjoint
<c6>黑色幽默™️
#82YYPJJY
13 5 026
2020-07-12 16:03:39
1162
530
41
1
Aîné
神迹
#2CUP2YGR
13 5 012
2020-07-12 12:23:27
20
304
42 Aîné
枫Sean
#9R2V88CQ
13 5 011
2020-07-12 15:43:59
66
259
43 Aîné
fhjjgfgh
#8PPC8PPQQ
13 4 899
2020-07-12 15:14:08
616
800
44 11Q88
#2UY9QJCPQ
13 4 687
2020-07-12 07:44:11
38
40

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr