infinity

#8UQVGGLU

46 183

42 / 50

Forever active infinity members. Competitive clan that plays war and donates on regular basis. Highly ranked Lebanese Clan.🔥⚔️

Admission du Clan
Membres 42 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 46 183
Trophées requis 4 600
Chef du clan hassan.awesome
Gamme des Trophées 857 – 5 161
Info du clan
Origine Liban
Dons Par Semaine 3 163
Aînés 11
Chefs adjoints 4
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Aîné
•**P£T£R**•
#22U22V0P0
12 5 161
2020-09-17 20:29:58
274
304
2 Chef
hassan.awesome
#8L2CVURR
13 5 143
2020-09-17 21:39:44
254
280
3
1
Chef adjoint
Ali k
#2YU8CCVLC
12 5 050
2020-09-17 15:23:55
10
0
4
4
SAFOV
#GLUCYL9
11 5 005
2020-09-17 22:20:09
0
0
5 Aîné
slowdownbaby:)
#PUL090VRR
12 5 004
2020-09-17 07:32:31
0
0
6 Chef adjoint
hadi
#PGR8VCQ02
12 5 002
2020-09-11 20:54:32
0
0
7
2
Mario
#P98RC2LQ
12 4 955
2020-09-18 02:14:09
354
330
8
1
Bleece
#YRYVYYJGU
12 4 951
2020-09-17 23:36:15
481
400
9
6
Aîné
Raiden7
#PP8ULPJP8
11 4 931
2020-09-17 22:10:10
378
290
10 NewPlayer-99
#2QJJJJQP9
11 4 886
2020-09-18 04:30:54
0
0
11 Chef adjoint
Kassem Abbas
#YJ8LGQCR8
11 4 867
2020-09-17 19:32:55
322
200
12 ÈL KÎÑG-ÖÑLÎNÉ
#8VL0YRG9J
12 4 803
2020-09-16 03:25:24
11
40
13 Aîné
elie
#CG988U8J
11 4 802
2020-09-17 18:29:40
204
360
14 sanjay
#LQCJCJYYQ
10 4 708
2020-09-18 02:41:45
333
328
15
1
Aîné
Muralidharan
#PVQGLU8YY
11 4 675
2020-09-18 01:05:32
42
300
16
1
Aîné
Ihab
#8GPCYU2V
12 4 658
2020-09-15 09:03:22
46
0
17 Aîné
rey malika
#9CGJRVCRY
10 4 612
2020-09-13 13:09:15
0
0
18 anthony royal
#28VL0UCC9
10 4 579
2020-09-17 22:10:51
36
0
19 Hassouna
#P2QRRVLRG
11 4 564
2020-09-15 10:38:09
52
40
20 无言
#PGLCGCUQ8
11 4 554
2020-09-12 06:29:03
0
0
21 The lord
#P29V0Y9GU
10 4 527
2020-09-11 16:06:52
0
0
22 The Yellow Lion
#YJLV8YVCV
10 4 522
2020-09-09 14:02:13
0
0
23 ⭕️xXGeNeRaLXx⭕️
#2PP2VL22
11 4 521
2020-09-15 09:50:11
36
0
24
1
Sr.Apocalips
#2RRGPJQCP
10 4 468
2020-09-17 21:23:09
8
32
25
1
ACE F11
#PQP20YCUR
10 4 432
2020-09-11 21:10:46
0
0
26 shadow
#Q90C2R80Y
10 4 374
2020-09-11 15:07:16
0
0
27 HADI
#PPYYVJL0
11 4 345
2020-09-15 06:48:17
0
0
28 Mike
#90URPCRPR
11 4 301
2020-09-11 13:19:19
0
0
29 Aîné
ᴍᴏʀɴɪɴɢ sᴛᴀʀ
#90GQJGQ9R
12 4 299
2020-09-17 22:56:54
314
259
30 Aîné
ZUZ27
#PL9PJ9CV2
10 4 203
2020-09-10 18:00:38
0
0
31 Chef adjoint
Ali.cool.
#YJQ928GG
11 4 109
2020-09-08 02:38:28
0
0
32 moe19695
#Y8V0RG8P
10 4 091
2020-09-12 18:11:47
0
0
33 بحر
#2VUY20CU0
10 4 035
2020-09-15 20:28:09
0
0
34 (IHABZ-SALEH)
#8P8PQU08P
13 4 009
2020-09-03 16:34:20
0
0
35 prince
#2UPL2JGGY
11 4 007
2020-08-21 01:08:04
0
0
36 so bhan
#QYY2YUGQU
9 4 007
2020-08-31 08:38:20
0
0
37 charbelfarah
#LYL0QR2
11 4 005
2020-08-10 16:24:21
0
0
38 DarK SouL
#2GVY2GL0J
11 4 004
2020-08-14 11:29:38
0
0
39 Aîné
osama-_-960x
#28GQ9YCV
12 4 004
2020-08-11 00:09:33
0
0
40 Squishy
#2LP9Q0V8R
10 4 004
2020-09-01 18:29:17
0
0
41 Aîné
Foofi
#9VYJQYUQU
12 4 001
2020-06-28 10:16:33
0
0
42 Arène 3 Abdel hadi
#YPRPYUVU
5 857
2020-08-15 20:42:32
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr