KOREA

#8RUJQPCL

27 323

38 / 50

korea클랜입니다 공대까지이고설명글바꾼사람은추방이나강등입니다마음대로추방ㄴㄴ클상많이모으고메시지또한이상한글쓰디마세요,욕하면날져?승급은클상많이모을때태표님과이야기를해하겟습니다또사칭은추방입니담테레ㄴㄴ 들어오세요

Admission du Clan
Membres 38 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 27 323
Trophées requis 1 000
Chef du clan JustMusic
Gamme des Trophées 1 061 – 4 445
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 0
Aînés 2
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 pltgw
#9VCU0JLCL
9 4 445
2020-03-17 12:19:07
0
0
2 Arène 12 정길드리기
#8GG9090Y8
10 3 769
2019-07-14 00:56:39
0
0
3 Arène 12 조로
#2VRQY2LCG
9 3 753
2020-02-16 10:16:41
0
0
4 Arène 11 Aîné
한서준
#V2YLC0G
8 3 680
2018-11-08 11:32:34
0
0
5 Arène 12 레몬레몬
#2Y2992GUC
10 3 615
2020-02-07 03:23:50
0
0
6 Arène 11 n2dazin
#VJUJY2JR
10 3 579
2018-09-29 08:58:45
0
0
7 Arène 11 히든러
#9LVQLPRR8
8 3 386
2020-02-07 04:38:16
0
0
8 Arène 11 Aîné
든루엘
#9QR0YGPY2
10 3 344
2019-02-19 16:27:53
0
0
9 Arène 10 댕장꿍
#922LCGURG
9 3 219
2020-02-08 03:19:04
0
0
10 Arène 10 JKY
#8L90YQCCP
8 3 182
2018-09-21 11:49:23
0
0
11 Arène 10 재빵
#PCUJ8P28L
8 3 114
2019-12-02 09:12:24
0
0
12 Arène 10 Chef
JustMusic
#90R9JUQC0
8 2 968
2018-02-16 10:06:32
0
0
13 Arène 9 양학레몬
#2P8Q8Y9QG
9 2 606
2019-07-03 23:57:20
0
0
14 Arène 9 김상학
#8YJVYUPUU
9 2 606
2018-02-23 09:42:04
0
0
15 Arène 9 민서 귀염이
#2LCVCJRYR
8 2 595
2018-02-05 09:05:13
0
0
16 Arène 8 공부하고싶어요
#9P8VGQL99
6 2 402
2018-06-06 03:48:33
0
0
17 Arène 7 앙준호띠
#280UC2RY8
8 2 172
2019-02-24 13:36:10
0
0
18 Arène 7 용펭이
#2PVPL08GV
8 2 101
2018-09-03 12:35:30
0
0
19 Arène 6 은채찌
#89V9PQJVU
7 1 976
2018-04-01 10:08:06
0
0
20 Arène 6 오호라잇나우
#2YC9PRQ2U
8 1 975
2018-12-17 07:39:53
0
0
21 Arène 6 님 실력 실화니
#9PLLL22JQ
7 1 956
2018-05-15 21:02:46
0
0
22 Arène 6 Zombieee*
#9UJUPURY9
7 1 948
2018-11-14 22:07:38
0
0
23 Arène 6 ddoty
#PPJ89JJVY
6 1 785
2019-11-18 15:06:27
0
0
24 Arène 6 hoonk
#9PU0QVYGC
7 1 782
2018-04-02 06:01:55
0
0
25 Arène 6 EASTERN
#29QRVGRRP
7 1 769
2018-06-30 08:07:45
0
0
26 Arène 6 도티
#8L8QYRUQG
7 1 747
2018-08-27 22:33:07
0
0
27 Arène 6 INFINITY
#8YQLJVVCP
5 1 733
2018-11-14 10:42:30
0
0
28 Arène 6 강민준
#2RQGV9V09
7 1 716
2019-02-17 00:31:17
0
0
29 Arène 6 아지3
#2R0JJQP90
7 1 709
2018-10-18 11:59:23
0
0
30 Arène 5 냐하☆
#JPYRGGQ2
7 1 648
2018-05-20 06:59:04
0
0
31 Arène 5 트와이스모모
#P9YCPPQL
8 1 624
2018-11-03 09:23:27
0
0
32 Arène 6 gentle man
#PP2Q29QPL
6 1 600
2019-12-30 11:05:55
0
0
33 Arène 5 오진우의 시간
#902GV0CJJ
7 1 536
2019-08-07 08:23:03
0
0
34 Arène 4 응가슬러시
#2RY8RJY8Y
6 1 381
2018-12-03 11:47:11
0
0
35 Arène 5 민지선
#9JLY0LQGQ
6 1 361
2018-08-13 23:13:31
0
0
36 Arène 4 Benvel
#J2R900VQ
7 1 213
2018-08-16 19:59:15
0
0
37 Arène 4 내사랑쭌
#80YVJG09L
6 1 104
2019-07-27 14:27:40
0
0
38 Arène 4 ong seong jo
#YP2RP9C2U
6 1 061
2019-12-04 05:24:05
0
0

Cette langue est traduite par :

This language has no active translators.

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr