Aussie Hunters

#8PGQYV2

48 829

47 / 50

🔥Official Aussie Hunters🔥 3800+ players. Regular wars, must complete attacks if particitpating. lots of active donations.

Admission du Clan
Membres 47 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 48 829
Trophées requis 5 000
Chef du clan peasey
Gamme des Trophées 4 001 – 5 460
Info du clan
Origine Australie
Dons Par Semaine 7 890
Aînés 14
Chefs adjoints 9
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
leArner
#2Q8PVR0YQ
13 5 460
2020-07-10 15:17:17
454
400
2 Chef adjoint
Heydog
#8YYG2JYLV
12 5 309
2020-07-10 15:18:33
305
400
3
2
Chef adjoint
Marco
#YUUL8VPG
13 5 174
2020-07-10 16:20:51
178
160
4
1
twentycent
#VPRGQ8CL
13 5 165
2020-07-10 12:18:40
53
0
5
1
Chef adjoint
ThePotatoKing
#2PCR9LQC8
13 5 105
2020-07-10 11:51:12
0
0
6
2
Aîné
Zhangief
#80Q09JR0V
13 5 065
2020-07-10 15:37:40
182
440
7
1
Aîné
Josh2g
#998R2Y2
12 5 031
2020-07-10 13:31:23
386
200
8
2
Aîné
DAZAZTA
#UQJJ2LVR
13 4 973
2020-07-10 15:30:18
534
400
9 Aîné
EntypseR
#29V8Y0P8Q
12 4 934
2020-07-10 15:39:43
37
0
10
3
Chef adjoint
rick2g
#2V9LY98JV
12 4 931
2020-07-10 12:46:39
827
0
11
1
Aîné
p. e. k. a.
#2LQ2RGQUV
12 4 926
2020-07-10 15:08:38
319
280
12
1
Aîné
ilir
#YLCQL8GLV
11 4 921
2020-07-10 06:15:47
161
280
13
3
Aîné
@Halley.Alex
#8LY009PJ9
11 4 843
2020-07-10 14:35:50
398
280
14
1
Kingkong
#YJ8QP2Y9
12 4 838
2020-07-09 22:58:55
87
120
15
8
ChemiclChaos291
#89U2J8CYC
12 4 834
2020-07-10 13:35:28
204
400
16
2
john cena
#PL28LU0V
11 4 819
2020-07-09 10:26:20
158
40
17
2
el master
#8VQGJV09
11 4 814
2020-07-09 23:40:36
0
160
18
2
Chef adjoint
JohnsonDaily
#CR2Y89Q
10 4 800
2020-07-10 15:02:18
208
360
19
1
Aîné
Nice-Gary
#P80Y0VRQG
12 4 800
2020-07-08 02:25:32
150
80
20
9
BL
#Q8J8R2GR2
10 4 790
2020-07-10 14:07:19
416
400
21
4
shot_dizzy
#VYCV2RPR
12 4 784
2020-07-10 15:12:26
149
40
22
3
Chef
peasey
#28L0Q2GPU
13 4 777
2020-07-10 10:34:05
252
320
23
2
Aîné
dinga
#GLCCP2J
13 4 764
2020-07-10 11:48:04
262
320
24
2
hek
#RJ8RVGY
12 4 761
2020-07-10 11:39:46
133
160
25
2
azzithegoat
#9V909YVP0
10 4 746
2020-07-10 05:28:04
0
80
26
1
Matvei
#P2YG292Y9
11 4 734
2020-07-10 13:59:32
36
80
27
3
Aîné
skip
#P82CPLUQU
11 4 726
2020-07-10 12:04:55
255
360
28
2
Finntucky1
#UV0PLPR
11 4 681
2020-07-10 09:32:27
152
200
29
1
Aîné
NACE
#PCPJYJRLC
11 4 679
2020-07-09 11:28:57
0
0
30 AnyXzalophone71
#VPLJ80PP
11 4 656
2020-07-10 16:25:37
262
320
31 kiana.asd
#L8JYGYYQ2
10 4 630
2020-07-10 16:25:48
169
160
32 ⚔Rιѕку❥ → ⁵⁰ᵏ
#8YCRLUY0
11 4 623
2020-07-10 10:10:47
254
200
33 ronald
#29ULR2UY
13 4 611
2020-07-09 12:09:04
98
200
34
3
babaji
#YYGGQGG9G
10 4 607
2020-07-10 10:13:53
26
200
35
3
Chef adjoint
dodgy bogan
#QQC8R0RVQ
9 4 589
2020-07-10 06:50:25
98
160
36
2
Someone
#2YQQ02CUP
11 4 570
2020-07-09 22:24:11
0
0
37
6
Aîné
Rhys
#8U0PG9JP2
10 4 568
2020-07-10 12:29:50
217
0
38
3
Aîné
brody
#PJC8GVJ9C
10 4 565
2020-07-08 03:10:25
56
80
39
3
Chef adjoint
sir smash bruva
#208YJG9GU
12 4 560
2020-07-10 12:29:20
232
80
40
1
The Hunter
#2Q02PQGQ
11 4 536
2020-07-07 11:55:12
14
40
41
1
Jords
#80UPP8J9G
11 4 529
2020-07-07 12:48:11
10
0
42
1
capton
#P9LQ0RQPG
10 4 516
2020-07-07 07:31:16
16
40
43
2
NUTKRACKER
#8GJ00J92J
10 4 510
2020-07-10 10:30:35
0
0
44
2
Rigby
#LRJ9PV00
10 4 481
2020-07-10 11:22:09
142
280
45
1
Aîné
Smash4Good
#9JRUR982G
11 4 454
2020-07-07 14:12:50
0
170
46 Chef adjoint
D1G1T
#2RY9PJU0L
12 4 001
2020-07-05 07:49:00
0
0
47 kiucai
#8QLRYYU2P
11 4 001
2020-07-05 07:18:24
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr