FJU 輔仁大學

#2Q2GJ8U

45 957

46 / 50

嗨,大家好。這是一個來自COC部落衝突的老玩家們組成的社團,這裡主張悠閒、輕鬆的遊戲模式。部落公約:1、捐卡550張老;900副首。2、零捐者會踢。3、部落決戰日不打累犯會踢。另部落有新開Line群!歡迎加入👏。首領Line ID: 498703498。

Admission du Clan
Membres 46 / 50
Type Inviter
Score du Clan 45 957
Trophées requis 3 300
Chef du clan Nion
Gamme des Trophées 2 425 – 5 218
Info du clan
Origine Taïwan
Dons Par Semaine 7 715
Aînés 10
Chefs adjoints 18
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
亞洲通殺
#GVYYYC88
13 5 218
2020-07-11 16:27:38
652
120
2 Chef adjoint
彬仔
#8Y2UGVGG
13 5 132
2020-07-12 18:06:54
857
600
3
3
Chef adjoint
機霸昏
#8Y8RUGVY
13 5 052
2020-07-12 21:14:55
233
410
4
1
壞村莊
#98G9QYJV9
13 5 037
2020-07-12 16:16:58
573
360
5
1
Chef
Nion
#P08Y80J2
13 5 011
2020-07-12 16:31:57
764
600
6
1
Chef adjoint
Clash Warrior
#2GQJCY8Y
13 5 003
2020-07-11 17:53:14
223
520
7 Aîné
TWMP Ryan
#2VGGCQUC8
13 4 964
2020-07-12 18:35:50
297
328
8 Sun
#28VCYCR0R
13 4 945
2020-07-12 14:24:20
354
40
9
1
Chef adjoint
渴望
#8Q2U09R0
13 4 876
2020-07-12 15:04:41
717
540
10
1
Chef adjoint
阿迪迪
#2CQL0RRQ
13 4 869
2020-07-12 01:47:27
98
200
11
2
Chef adjoint
驚3小
#Y9QV2UJ92
12 4 806
2020-07-12 19:15:29
559
650
12
2
Chef adjoint
小嫻嫺
#9RV080YGG
13 4 785
2020-07-12 13:39:29
66
120
13
1
Chef adjoint
小信
#9LUGPULJC
12 4 731
2020-07-12 17:29:35
520
430
14
1
Chef adjoint
我超爛
#9C88LPRPQ
11 4 703
2020-07-12 16:06:08
488
463
15 Aîné
承承承佑
#PRQU0J8CU
11 4 491
2020-07-12 10:13:52
77
120
16 Chef adjoint
Bruce
#Y82U2PC8
12 4 417
2020-07-09 15:33:48
111
120
17 神愛世人
#PYC9YQJP2
10 4 321
2020-07-10 05:35:30
8
120
18
1
Chef adjoint
好村莊
#8GQCRPUV
13 4 304
2020-07-10 14:50:38
54
80
19
1
不知道
#PYRP8VRRQ
9 4 303
2020-07-12 14:33:35
17
240
20 大趴趴
#9Y0GGCV8
12 4 295
2020-07-12 09:45:15
121
200
21
1
Chef adjoint
corner
#8QV2LQ9Q
13 4 279
2020-07-12 01:23:56
60
40
22
1
Aîné
Nero
#8Y29GGQ0L
12 4 275
2020-07-12 15:43:58
392
510
23 ▄︻̷̿┻̿═━一小祐
#PQ9J0QCCY
10 4 165
2020-07-12 02:12:41
66
80
24 Aîné
jim
#9G8CURJ0Y
12 4 134
2020-07-01 12:15:46
0
0
25 金門人
#99JR0VGU
11 4 098
2020-06-29 11:31:47
0
0
26 我阿嬤都比你厲害AuA
#9U2VGPV8J
11 4 092
2020-07-05 15:15:33
0
0
27 Aîné
RJ
#Y9VYLQC8L
10 4 074
2020-07-04 08:46:10
0
0
28 老鷹地上爬
#P8RV92RU2
9 4 073
2020-06-11 07:18:09
0
0
29 毛毛毛
#PJ8LYJ8QJ
9 4 033
2020-05-27 07:07:02
0
0
30 Chef adjoint
蒼塵
#9CCPQQRL
12 4 028
2020-07-12 00:08:23
28
80
31 Chef adjoint
cathy
#2899RCG22
12 4 021
2020-05-31 14:34:28
0
0
32 Chef adjoint
CMG.
#9P2CC8JLG
10 4 018
2020-06-05 11:08:49
0
0
33 我用技術霸凌你
#YLQC2C0UU
9 4 016
2020-06-28 16:38:08
0
0
34 Aîné
給你一巴掌你要還是不要
#Y2QYG99JJ
10 4 012
2020-06-03 02:51:48
0
0
35 Aîné
Chocolate
#PURGYJG8
10 4 006
2020-05-30 03:19:25
0
0
36 倉鼠
#8PRCUQYJG
10 4 005
2020-04-12 02:22:43
0
0
37 Chef adjoint
沐犽
#LQYJLLP
13 4 004
2020-06-28 07:30:55
0
0
38 Ken
#P8C8JVRV8
10 4 004
2020-06-27 15:21:26
0
0
39 Aîné
Capricorn_1229
#YQLQPPQR9
10 4 004
2020-04-30 12:07:21
0
0
40 riangameBR
#2R90QUPCC
11 4 001
2020-04-02 00:27:50
0
0
41 Mc106
#9VGGPJPG
10 4 001
2020-04-19 04:43:35
0
0
42 Frank
#PRR22R8G8
10 4 001
2020-03-22 07:31:49
0
0
43 Aîné
!!!∑(°Д°ノ)ノ
#2LC0UYR92
10 4 001
2020-02-09 11:57:27
0
0
44 Chef adjoint
cake
#PYQU0YUCL
10 4 001
2020-03-09 06:03:01
0
0
45 Aîné
CHW
#PYRP8LCR
12 4 000
2020-07-12 17:02:32
380
744
46 Arène 8 煞氣的妹妹
#YQJYG00PU
8 2 425
2020-06-28 09:38:51
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr