AllinForce

#228YYL99

55 916

48 / 50

🗻Passionate Force as All-in at this game. 🏛Requirement: Active Mannered Adults🔞카톡오픈채팅->클랜검색후 1:1 가입신청 🏆6600⬆️

Admission du Clan
Membres 48 / 50
Type Inviter
Score du Clan 55 916
Trophées requis 6 000
Chef du clan 용산킹카
Gamme des Trophées 4 001 – 6 050
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 24 134
Aînés 27
Chefs adjoints 6
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Aîné
innermind
#2UQGQCGC
13 6 050
2020-07-12 15:28:11
837
728
2
3
Aîné
진성
#9RUV22C9
13 5 935
2020-07-12 11:50:23
234
400
3 김진띵
#82QQL2GJQ
13 5 899
2020-07-12 15:39:52
28
80
4 Aîné
riley curry
#8LVQ99YY
13 5 878
2020-07-12 12:24:30
988
752
5
3
Chef adjoint
cap777
#2CPPUQQ0Y
13 5 845
2020-07-12 14:22:23
530
722
6
3
Chef adjoint
cap772
#2LVQC28V0
13 5 827
2020-07-12 13:30:05
638
740
7
1
Aîné
lilac
#2L9Y2QJL8
13 5 808
2020-07-12 13:11:18
706
760
8
5
Aîné
모범
#890G22UV2
13 5 758
2020-07-12 16:08:07
815
736
9
3
Aîné
mango stone
#VPVJLJUQ
13 5 735
2020-07-12 11:48:09
0
320
10
2
Aîné
x200won
#20GPQPG82
13 5 725
2020-07-12 16:34:42
1336
788
11
4
Aîné
학삭
#JJRQQP8R
13 5 704
2020-07-12 17:04:49
1576
800
12
5
Aîné
레드아이
#92Y9U08LL
13 5 647
2020-07-12 15:31:16
781
480
13
3
Aîné
moonlight
#CGR0Y088
13 5 617
2020-07-12 14:23:40
1488
720
14
4
오렌지
#YV9LR2C
13 5 605
2020-07-12 02:35:03
30
360
15
4
구름ت
#28GVQL2YY
13 5 582
2020-07-12 15:16:16
152
680
16
5
김도인
#8QQQVVQU
13 5 567
2020-07-12 16:09:53
172
714
17
3
Aîné
꾸꾸
#8PYUQQRR
13 5 553
2020-07-12 14:20:38
868
746
18
3
Aîné
와와와
#8PRG8G8QY
13 5 526
2020-07-12 11:13:15
531
624
19
4
Aîné
COLOSSUS
#8PYGL8L2
13 5 456
2020-07-12 16:37:54
875
744
20
17
Chef
용산킹카
#9PULYYCJC
13 5 454
2020-07-12 19:34:47
2344
32
21
3
Aîné
jacob
#9YY089V0J
13 5 429
2020-07-12 14:48:49
562
400
22
1
WorldWar_Z
#8RQY8Q980
13 5 402
2020-07-12 16:46:10
187
520
23
1
Aîné
살선생
#JCVCV00L
13 5 386
2020-07-12 16:45:41
717
440
24 ProximA
#8QY0V80V
13 5 385
2020-07-12 09:13:35
126
400
25
5
아이린
#2GQ8GC8Q
13 5 359
2020-07-12 13:39:31
236
280
26
3
Aîné
Alive RunAway
#8PUY9JRGU
12 5 314
2020-07-12 14:07:29
1568
480
27
1
[ ξ ] Zeta
#JYJUQ8UV
13 5 313
2020-07-12 11:03:16
248
240
28
1
Aîné
Two-Inch
#JLR98P2V
13 5 310
2020-07-12 16:54:22
375
0
29
4
Aîné
Rockie
#YQ00J0CY
13 5 296
2020-07-12 13:04:42
769
272
30 Aîné
김병민
#2PJJ9VGY0
13 5 296
2020-07-12 17:25:57
1134
636
31
1
Aîné
수동왕두
#20PL2GYYY
13 5 273
2020-07-12 05:21:39
66
560
32
4
Chef adjoint
KOR | ㅇㅅㅇ
#2PLQVYR8Q
13 5 256
2020-07-10 06:52:45
41
200
33
2
Aîné
쨩뜨쟈구
#9828GYUV8
13 5 253
2020-07-12 11:33:36
30
280
34
2
Aîné
싸그스리
#RUQGQGVV
13 5 245
2020-07-12 10:15:42
90
400
35
1
Chef adjoint
F.F.F.
#89QJL2LQC
13 5 220
2020-07-12 17:01:09
178
704
36
1
Aîné
안부릴거야
#ULCLCQG0
13 5 216
2020-07-12 09:23:38
385
272
37
4
Aîné
김달림과 하마발
#YR2PC2U8
13 5 203
2020-07-12 16:06:14
412
760
38 Aîné
진흙돌
#LU2QP9JJ
13 5 154
2020-07-12 11:22:02
415
472
39 Aîné
sharppencil
#80PV8U80
13 5 064
2020-07-12 11:02:35
130
584
40
7
challenger
#8G9VQGJ82
13 5 060
2020-07-12 14:11:23
30
400
41
1
Aîné
ㅇ0ㅇ
#YGLGUJJ2
13 5 038
2020-07-12 15:32:51
86
320
42
1
혁이
#V8RYGLC8
13 5 035
2020-07-11 10:56:28
0
0
43
1
Chef adjoint
Air
#R08YCQLU
11 5 016
2020-07-12 17:27:12
0
180
44
1
우식
#898V00L80
13 5 012
2020-07-12 10:30:41
162
280
45
1
태공
#2QYGQRQ92
13 5 007
2020-07-06 11:00:25
1
40
46
1
Jongmun
#2082YQ2C2
13 5 005
2020-07-12 17:10:54
194
368
47
1
Ra☀️sehwa✌
#28QCCCLR8
13 4 591
2020-07-12 16:07:56
119
760
48
1
Chef adjoint
잘 익은 바나나
#92QQG8GL
13 4 001
2020-07-05 11:13:02
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr