Coca Cola Clan

#YJRC92

48 594

46 / 50

클래시 로얄 같이 즐겨요! 매너 있으신 🔞성인유저🔞라면 누구나 환영합니다.[⛔️킹타워 13렙⛔️시즌 5600점이상 가입가능⛔️클전 최근10경기 승률 0.3이상,카드수집율 2.5이상⛔️카톡방 가입시 승률,수집율 확인 가능]

Admisión de Clan
Miembros 46 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 48 594
Trofeos necesarios 5 000
Líder 엔딩
Rango de Trofeos 4 001 – 5 417
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 1 896
Veteranos 8
Colíderes 10
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
불꽃스매싱v
#2JRG0VUJ
13 5 417
2020-04-06 08:29:54
138
80
2
3
Colíder
지용8200
#29PQGPYLG
13 5 185
2020-04-06 09:10:42
36
40
3
3
Colíder
<c2>MA<c4>SON
#8QY2VQ80C
13 5 160
2020-04-06 09:29:35
102
60
4
3
Colíder
Bezzie
#PCVC0LVR2
12 5 158
2020-04-06 09:14:29
0
40
5
4
Colíder
솔자엄마
#2PRY00PLQ
12 5 151
2020-04-06 08:53:09
150
80
6
4
Colíder
Duck
#2P9RQLVV
13 5 134
2020-04-06 09:33:34
10
0
7
4
AngryBear
#2YJ9LLQG
13 5 083
2020-04-06 09:11:40
10
40
8
9
kim
#8QQQLUUGG
13 5 043
2020-04-06 08:55:34
8
40
9
4
Colíder
아주짜릿한여행이될거야친구들!
#20VCYG8J2
13 5 037
2020-04-06 09:10:43
112
48
10
6
Veterano
테리
#20RGQ8U0
13 5 029
2020-04-06 08:01:48
10
48
11
8
Veterano
콜라콤
#GYC2PP0
13 5 012
2020-04-06 08:49:02
38
40
12
9
Veterano
승리의이름
#2GLJ89C90
13 5 009
2020-04-06 08:40:10
78
40
13
9
Líder
엔딩
#RGLJ2R2
13 5 007
2020-04-06 08:10:55
30
40
14
14
Veterano
평화
#2V8PQ928U
13 5 004
2020-04-06 08:02:53
20
40
15
9
fang
#2CLUYU889
12 5 002
2020-04-06 08:39:44
20
40
16
10
Korea_heses
#8PGG2CU0Q
13 4 973
2020-04-06 08:29:36
0
40
17
16
맛좀바라
#8V2PULQR
13 4 972
2020-04-06 08:28:39
30
40
18
22
Linx
#2RYG2PYRG
13 4 964
2020-04-06 08:16:06
0
40
19 STAR
#PLPGRYY0R
12 4 956
2020-04-06 09:30:06
10
0
20
19
짱이당
#2JGQLVJJ9
13 4 917
2020-04-06 09:22:17
128
40
21
10
비둘기
#82Y0JY8UV
12 4 912
2020-04-06 09:32:33
81
80
22
10
럭셔리만두
#RVVCPYCV
12 4 905
2020-04-06 08:06:47
0
40
23
14
유닛볼트
#2C89L8UR2
13 4 892
2020-04-06 08:32:22
8
40
24 P.E.K.A
#PQVLPL0R
12 4 880
2020-04-06 08:35:06
44
40
25
13
Kingdom
#Y0RR9QJL
13 4 874
2020-04-06 08:02:22
8
40
26
16
Veterano
마이너스의홍
#80VV2V8C
13 4 853
2020-04-06 08:20:37
10
40
27
16
Veterano
로얄아재
#20Q2CYJGQ
13 4 831
2020-04-06 09:18:02
0
40
28 mind.나는오리
#JY92V89V
12 4 811
2020-04-06 09:10:34
18
40
29
17
마스터
#2G8VJVPYP
12 4 802
2020-04-06 08:58:54
24
40
30
18
Colíder
유민
#2V29UPR8
13 4 001
2020-04-06 06:26:56
56
0
31
28
Colíder
Akira✨
#22GPLP0VU
13 4 001
2020-04-06 06:51:42
8
40
32
12
GOLDSUNY
#8P8GPJYPV
13 4 001
2020-04-06 03:33:43
38
40
33
25
Colíder
captain
#200GCUQLC
13 4 001
2020-04-06 07:39:29
44
40
34
19
h-000
#2R0YL22YU
13 4 001
2020-04-06 05:25:30
18
40
35
12
Veterano
박카스C
#2LPY8PVC
13 4 001
2020-04-06 06:00:48
0
40
36
22
Veterano
yongK
#88G9G0J
13 4 001
2020-04-06 05:09:17
0
0
37
4
필소
#92YRUGC
13 4 001
2020-04-06 07:23:24
10
40
38
4
돌챙이
#UGYVUYGC
12 4 001
2020-04-05 23:15:40
0
0
39
9
✨Low♦️jem✨
#8GY0VQ2Y0
13 4 001
2020-04-06 06:43:43
104
20
40
20
Travel
#JYCQL99V
12 4 001
2020-04-06 07:00:37
20
40
41
4
금빛바지
#2Q299UR2P
12 4 001
2020-04-06 05:41:05
70
40
42
24
도영
#8J2JUYUCP
13 4 001
2020-04-06 07:24:37
38
40
43
18
로얄
#2CULRPR2R
13 4 001
2020-04-06 07:51:32
0
40
44
15
랏감자
#899RP8VQU
12 4 001
2020-04-06 06:26:03
31
40
45
41
Colíder
abc
#V8CVUJGU
13 4 001
2020-04-06 06:53:48
0
40
46
11
도구니
#22Q0U2VRC
12 4 001
2020-04-06 07:36:08
0
0

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees

Reporta errores de traducción en Discord de la página web