Good luck

#Y89JYJU0

50 729

49 / 50

Since:2019.3.25 행운을 빌어요⭐️ 지원량 1주 1000이상 장로입니다 클랜전 수집일 했으면 전쟁일 해주세요~ ٩(。θᗨθ。)۶⤴︎ ε=ε=(ง ˃̶͈̀ᗨ˂̶͈́)۶ ⤴︎

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 50 729
Trofeos necesarios 4 300
Líder ⭐️보겸s⭐️
Rango de Trofeos 4 073 – 5 733
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 4 550
Veteranos 6
Colíderes 3
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 조덕팔
#28LYVYYV
13 5 733
2020-05-28 02:26:30
160
160
2 론상
#2RJU9CPJ
12 5 542
2020-05-27 14:48:01
92
120
3 Veterano
☆아이리스☆
#82P0VPUVV
13 5 382
2020-05-28 04:19:53
476
360
4
1
ahkm
#20U2UJUU
13 5 307
2020-05-27 18:35:41
232
160
5
1
*RE$PECT*
#PC8LGG9YU
12 5 279
2020-05-27 09:48:39
56
140
6 칵테블루
#YPP2YLUGC
11 5 205
2020-05-28 03:18:49
48
40
7
4
shukki
#9RVC89PGC
11 5 200
2020-05-28 04:34:37
474
240
8
1
Veterano
Abalfayz
#PLPQUR0VY
11 5 184
2020-05-27 01:14:27
183
160
9 Veterano
C ri xus
#9LC2VR09V
12 5 165
2020-05-27 22:49:58
246
240
10 GIXX4KI774
#YCJCU9QC
12 5 144
2020-05-28 02:08:58
119
280
11
1
건파
#G9YGR8JP
11 5 088
2020-05-27 12:16:51
10
80
12
1
•ɞ•
#U8G88V90
13 5 086
2020-05-22 07:40:06
0
0
13
1
김치찌개
#8UGVCLCP9
11 5 081
2020-05-26 10:54:34
26
40
14
1
꼼이
#2YY8UC9CQ
11 5 071
2020-05-27 23:10:53
152
200
15
7
JIN
#82LU8QUYU
11 5 069
2020-05-28 03:41:53
240
0
16 龙神
#RQ8C9YG2
11 5 048
2020-05-26 12:47:39
68
80
17 클클
#GUC0UJP8
12 5 023
2020-05-27 11:19:57
129
120
18 LEMO
#2LVLL02GU
11 5 015
2020-05-24 10:21:06
0
0
19 Veterano
斯巴达克斯
#PUV00QGV8
12 5 001
2020-05-28 04:28:54
404
280
20 미누
#820VUJLVP
12 4 996
2020-05-26 10:54:42
11
40
21 DIA예빈♥
#8G82Q8CG
12 4 939
2020-05-27 09:47:36
16
40
22 유지성
#8CGYYC020
11 4 911
2020-05-13 05:46:29
0
0
23 Manj21
#8Y8UGG92R
11 4 887
2020-05-27 10:06:38
1
40
24 どすこい侍
#PUC9YVYPY
10 4 840
2020-05-21 07:28:59
0
0
25 Colíder
오렌지 저스티스
#LL9QV0VRG
10 4 824
2020-05-26 23:28:46
48
80
26 쵸짱
#2QPL2QP8U
10 4 812
2020-05-25 09:47:17
0
40
27
4
꼬꼬&꾸꾸
#R98U29L0
10 4 746
2020-05-28 04:41:03
228
200
28
1
Brandon Hong
#2Y9C9RC2Y
10 4 745
2020-05-28 02:01:59
15
0
29
1
Colíder
CHRIS
#PPU0QG9JL
12 4 733
2020-05-28 03:31:35
236
200
30
1
响亮的名字。
#RC0YUY0L
10 4 725
2020-05-14 23:56:30
0
0
31
1
Líder
⭐️보겸s⭐️
#2QVRC8QU
13 4 717
2020-05-28 00:26:05
20
40
32 코코
#V9UPLPUP
10 4 704
2020-05-27 12:44:44
32
80
33 Francis
#2UGVG028
11 4 652
2020-05-28 03:51:22
0
0
34
1
CritzBlank
#L0ULYUP
12 4 648
2020-05-25 00:08:30
48
40
35
1
나는 곧 로얄 이다
#LRYRUU28
12 4 607
2020-05-27 15:04:23
176
240
36
1
MOHAMED
#298VUYJCC
12 4 600
2020-05-26 13:58:01
8
40
37
1
날아라세
#R9U0J2L0
10 4 590
2020-05-27 07:28:57
64
80
38
1
Noah
#88L880CPQ
11 4 568
2020-05-22 02:09:18
0
0
39
1
Veterano
Plasticsalmon 1
#882LGU0GP
12 4 533
2020-05-23 02:54:53
0
0
40 Flare
#2V2JCQUUR
13 4 524
2020-05-28 05:15:21
24
0
41
2
황금개구리
#8LGYL88L2
11 4 449
2020-05-26 06:48:11
0
0
42
2
大耳朵图图
#YPV0QUUUL
11 4 391
2020-05-27 23:55:27
135
200
43
2
안뙈꼬볍신
#CRVUPGPC
11 4 383
2020-05-14 10:34:16
0
0
44
2
시시포스
#YUYCCRJLP
8 4 381
2020-05-27 22:43:06
8
0
45
2
김소예
#PRQL0Q0JG
10 4 377
2020-05-27 21:38:06
55
210
46
2
정복자
#8VG0892G
10 4 336
2020-05-27 22:12:10
40
90
47 looool
#9C0CVQLRR
12 4 331
2020-05-28 03:21:03
0
40
48
3
Colíder
너구리
#2UR992RL
11 4 132
2020-05-08 15:58:06
0
0
49
3
Veterano
tobyvonkenobi
#VQCPQCJP
11 4 073
2020-05-27 14:56:17
0
0

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web