ישראל

#Y2LC9R2

49 145

48 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות. מגדלים רמה 12 ומעלה

¡Coleccionando cartas! Finaliza: 2020-08-11 08:35:13
Batallas 3 + 2
Participación 2 / 48
Jugador Batallas Cartas Coleccionadas
lior 1 + 1 / 3 1402
robozob 2 + 1 / 3 2337

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web