UNICEF

#PJRVQ

52 188

40 / 50

채팅방 매너 지켜주세요.주1회클랜전참여.전쟁일 미참가 강등.지인초대는 대표승인후 진행.강퇴후 재가입금지.외출금지.급식체 금지.타워레벨12이상+지원7만이상 가입가능.주당 최소지원100.장로승급지원1000.

Admisión de Clan
Miembros 40 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 52 188
Trofeos necesarios 4 600
Líder 김세정
Rango de Trofeos 4 452 – 5 951
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 8 438
Veteranos 11
Colíderes 6
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 minimum silver
#2RVGVJGJ
13 5 951
2020-09-25 05:40:49
275
320
2 Colíder
뱃져
#99Y9JCJG
13 5 915
2020-09-24 15:07:53
102
0
3 respect
#CYGPQ2YG
13 5 756
2020-09-25 03:34:11
561
385
4 아라곤
#9P09CUPQ
13 5 739
2020-09-25 06:01:31
166
0
5 Veterano
FransisSheffer
#98QPJ2C8U
13 5 734
2020-09-25 04:34:58
395
440
6 Colíder
식혜
#8YPUJ920
13 5 677
2020-09-25 05:13:46
655
409
7 Veterano
DragonK
#2Q899PCC
13 5 660
2020-09-24 17:12:47
286
280
8
3
Veterano
Doge
#2YQ00CV9
13 5 506
2020-09-25 05:16:36
309
0
9 Colíder
무룡선생
#P02J2UVQ
13 5 491
2020-09-22 14:29:33
30
40
10 Veterano
LOTTO6
#C9PYJQQG
13 5 490
2020-09-25 00:02:54
227
200
11
3
0l0
#9P2LLGUL8
13 5 438
2020-09-25 06:21:33
98
240
12 Veterano
looxman
#9YJ98R0R
13 5 404
2020-09-25 03:31:14
290
360
13 Veterano
marusk63
#8RLJYPG
13 5 357
2020-09-25 05:21:47
904
480
14 Colíder
궁옵
#PUVYCULL
13 5 287
2020-09-25 04:37:50
482
480
15 준홍
#2V9LCVRQ
12 5 273
2020-09-25 05:27:10
354
304
16 개굴개굴
#2RJVGUL0C
13 5 219
2020-09-15 06:58:57
0
0
17 차차몬
#YL9JJ82VJ
11 5 190
2020-09-24 00:30:38
74
120
18 Veterano
교은
#809RUV0QY
13 5 154
2020-09-24 11:11:38
215
240
19 ChICHl
#2U9UQ0PLY
13 5 146
2020-09-15 22:38:52
0
0
20 Veterano
Notorious_Yang
#9V8UG2L0
13 5 140
2020-09-25 04:55:34
386
360
21 민준현준아빠
#9VPVPRUL8
12 5 134
2020-09-24 15:01:09
108
200
22 다크스윔
#R9GJJCCG
13 5 061
2020-09-22 11:15:04
16
80
23 Veterano
준결
#80GY20VV0
13 5 040
2020-09-25 04:40:42
309
520
24
3
VIP
#2QGYVLG0C
12 4 905
2020-09-25 04:36:16
456
480
25
1
Veterano
토리
#8J9QL8GL8
13 4 893
2020-09-25 04:36:47
449
520
26
2
Colíder
IKHEE
#2YY98G2
13 4 891
2020-09-18 11:02:52
0
0
27
2
spaill
#G80JYRRY
12 4 887
2020-09-25 04:15:12
381
360
28 Graveyard
#89Y8C029L
12 4 868
2020-09-12 10:03:42
0
0
29 몽충이
#2GL2QCYJQ
12 4 865
2020-09-25 05:14:54
108
0
30 TWICE다현❤
#P0YUPLGCY
11 4 824
2020-09-24 09:29:32
148
160
31 헤라클라스
#C8JLGLCY
13 4 787
2020-09-23 23:36:05
18
80
32 도산도서관
#9QLPQLR09
12 4 740
2020-09-08 04:58:13
0
0
33 Veterano
MONEY
#2RP89JVJ0
12 4 732
2020-09-23 16:27:30
94
160
34 Latte
#YCURL0GV
12 4 727
2020-09-20 05:41:19
0
0
35 Moka
#YVVV2YC8
12 4 715
2020-09-20 05:36:22
0
0
36 기유v
#QULUYR80
13 4 708
2020-09-24 14:45:00
20
160
37 다크
#U80G8888
13 4 698
2020-09-08 12:38:45
0
0
38 지나가던 난쟁이
#QGVLRU8Q
13 4 598
2020-09-20 02:13:27
0
0
39 Líder
김세정
#2GPVVUUC
13 4 539
2020-09-25 04:01:33
232
490
40 Colíder
김깨알
#22YJ8QGR
13 4 452
2020-09-25 04:01:16
196
490

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web