SamCL

#JCVGU9G

60 504

49 / 50

🏛클랜규정✒1.카드수집 시 클전 필참 2. 3일 이상 미접속자 퇴출 3. 카드수집은 자유이지만 지속 불참시 퇴출 4. 클랜전 승률 저조자 퇴출(30% 미만) 최고의 틀랜 만들어요!!🐷 오픈카톡 samcl😗😗

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 60 504
Trofeos necesarios 6 000
Líder 안경수
Rango de Trofeos 4 777 – 6 478
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 22 102
Veteranos 12
Colíderes 18
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
레알리
#89JLQPQP8
13 6 478
2020-03-29 06:26:05
785
200
2
1
Líder
안경수
#28J2VJGCR
13 6 470
2020-03-29 13:14:28
1932
760
3 Veterano
critical
#2UJURPGC9
12 6 340
2020-03-29 11:43:35
118
560
4 Veterano
솔라빔
#L2PL09C2
13 6 315
2020-03-29 09:57:21
1834
790
5 Veterano
김양신
#9QRYLUGVU
13 6 268
2020-03-29 11:31:13
798
760
6 Colíder
Yavov
#99VC0P9CP
13 6 221
2020-03-29 13:09:25
742
870
7
2
Colíder
♥️다쇼미♥️
#2PYYVV0LG
13 6 155
2020-03-29 13:13:48
782
760
8 상위610%
#2Q2LY9GR8
13 6 128
2020-03-29 10:39:14
282
360
9
8
Colíder
littlek
#R2RUUCCP
13 6 122
2020-03-29 12:04:27
514
680
10 나전설
#VLU0R2Q8
13 6 093
2020-03-29 11:25:37
1031
720
11 kubikahn
#2RPPGQ9LR
13 6 072
2020-03-29 06:36:39
338
0
12
5
Colíder
현쫑이
#2Q2L8C028
13 6 055
2020-03-29 12:22:34
190
580
13 파주보안관
#8YYRVC9GJ
13 6 023
2020-03-29 03:11:29
67
40
14
1
파주보안관9999
#8UC9RYULY
12 6 022
2020-03-29 09:21:21
90
40
15
1
ㅅㅅㅅㅅㅅㅈㄴㅈㄴㅈㄴㅈㄹㄷㄴ
#YQG9JQP0
13 6 022
2020-03-29 13:05:52
659
520
16 Colíder
MangTech
#YYP2GR8J
13 6 018
2020-03-29 05:09:16
154
560
17
1
Colíder
for b
#GCR9UQPQ
13 6 007
2020-03-29 13:13:34
897
790
18
1
Veterano
Croshnik
#YCLJUGP
13 6 001
2020-03-28 21:53:10
295
360
19
1
Leo
#P8RJVPJVP
13 5 992
2020-03-29 13:16:30
781
768
20
1
Veterano
딸기짱마시쪙
#PLQRVJ2VG
12 5 969
2020-03-29 12:11:39
390
560
21
5
Veterano
Mr.안
#22VPYULYL
13 5 920
2020-03-29 13:14:44
202
760
22 Colíder
Mishael✌
#9LC8GJCGG
13 5 915
2020-03-28 21:16:36
332
320
23
1
Veterano
오리온오뜨
#2YC2PR0YR
13 5 900
2020-03-29 13:22:16
544
560
24
12
Colíder
이병준
#LY2LR09L
13 5 897
2020-03-29 13:06:09
736
440
25
3
Colíder
니 뽕맞아봤니
#9U8CP9GGP
13 5 891
2020-03-29 01:18:29
538
600
26
1
Colíder
욱열
#PP2JRJ0
13 5 862
2020-03-29 00:58:06
60
360
27 호그라이더
#8GCG28Y0C
12 5 842
2020-03-29 07:03:49
10
40
28
2
Veterano
Ryan
#Y2JYPU9Y
13 5 802
2020-03-29 10:22:28
362
760
29 Colíder
호노보노
#PJQ0JJCJ
13 5 786
2020-03-29 10:38:50
308
540
30
3
Veterano
风云威
#YR9L8LPC
12 5 782
2020-03-29 11:58:25
271
720
31 채영기요미
#Y0CG8R2P
12 5 753
2020-03-29 03:28:21
220
440
32
9
Veterano
어둠의저주
#82VY8Q8Y8
13 5 742
2020-03-29 09:43:04
190
560
33
8
Colíder
심정욱
#UG802CY9
13 5 735
2020-03-29 07:51:40
777
520
34
2
Colíder
윤서가현아빠
#LGC8P2UC
13 5 724
2020-03-29 04:46:55
657
360
35
1
BE HAPPY
#8P9RRJL9Y
12 5 696
2020-03-29 10:25:38
70
640
36
2
Colíder
steve
#P0RGG0G9Q
13 5 674
2020-03-29 12:58:33
430
0
37
2
Colíder
의지
#92QY9L88
13 5 659
2020-03-28 12:24:25
146
240
38
2
AdolphMoon
#CQPRQCY9
13 5 656
2020-03-29 09:09:37
348
400
39
2
요요뇨
#8RVQGRYLP
12 5 633
2020-03-29 10:47:08
292
440
40
1
정2
#8PURPUP9U
12 5 625
2020-03-29 08:01:01
108
0
41
1
Veterano
활쏴
#8VJQ82JQR
13 5 601
2020-03-29 12:03:15
281
480
42 Colíder
일이이리
#YL0CUGJ
13 5 595
2020-03-28 03:37:14
28
0
43
1
Colíder
룰루
#2JCLCJ2GU
11 5 567
2020-03-29 12:16:35
160
120
44
1
다현♡
#2YJ9UVU8P
12 5 553
2020-03-29 08:00:52
70
200
45 Veterano
정야크
#9GUYJLQGP
13 5 502
2020-03-29 10:15:54
233
480
46 Colíder
HARU
#YQL8QJY
13 5 472
2020-03-28 23:14:39
265
320
47 Hayeon
#2VRCUQCG9
13 5 414
2020-03-29 03:03:31
0
0
48 JUNGSUE
#20PGVPYCL
12 5 213
2020-03-29 04:46:49
58
280
49 나의 고양이 천상에서도
#PCCLV082
13 4 777
2020-03-29 12:51:05
1420
620

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees

Reporta errores de traducción en Discord de la página web