Cloud9

#C8GULC

62 429

49 / 50

🇰🇷클라우드 나인,Since 16.03, 남녀노소 모두모여요/장로승급(지원1000,트로피1위)/정기 클랜토너먼트/클랜전 필참(수집일 참여시 3회필수)/3회연속 클전불참시 추방!

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 62 429
Trofeos necesarios 6 000
Líder 클라우드 씨브
Rango de Trofeos 5 297 – 7 224
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 10 905
Veteranos 10
Colíderes 11
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
에레키드
#2C9QYVYPC
13 7 224
2020-04-02 01:54:52
483
360
2 Colíder
Foker
#RGV2CU2V
13 6 721
2020-04-01 16:53:34
478
320
3 Veterano
코카킹
#2C9YPCJVY
13 6 631
2020-04-02 00:36:58
368
360
4 Colíder
석준
#RLLR092Q
13 6 608
2020-04-02 02:00:31
268
320
5 mayday
#R2GRQPC0
13 6 427
2020-04-01 06:46:55
18
40
6 씨브레
#JGGRVUJ
13 6 403
2020-04-01 00:25:00
194
120
7 이영래
#2YJ88PRRP
13 6 332
2020-04-01 20:19:07
134
480
8
3
Veterano
jumping1216
#2YQCYVGLU
13 6 311
2020-04-02 01:42:08
350
320
9
1
Colíder
아오이 소라
#29RRURJRY
13 6 310
2020-04-02 01:54:07
1081
376
10
1
민초희
#2PPJUPV0
13 6 245
2020-04-01 15:13:05
46
200
11
1
Veterano
오태호
#298QQ990L
13 6 216
2020-04-01 14:47:14
89
160
12
4
하창봉펜클럽
#82CL22CGP
13 6 167
2020-04-01 22:49:25
282
240
13
3
Veterano
딱궁
#PL2R20LJ
13 6 161
2020-04-02 01:45:43
535
360
14
1
Colíder
윤준
#YJY892CU
13 6 153
2020-04-01 11:40:19
267
200
15
6
Veterano
Yongkao
#2PY0ULPVG
13 6 105
2020-04-02 00:57:48
330
320
16
2
Colíder
hahamaha
#PY9P9UCP
13 6 103
2020-04-02 01:22:37
190
320
17
1
귀파이어
#2GUYRC0YL
12 6 090
2020-04-01 14:30:24
382
240
18
1
파이어
#2LLPGV8CQ
13 6 063
2020-03-31 11:01:05
28
40
19 Lo돌프
#L2C9R0R8
13 6 051
2020-04-01 21:24:16
54
160
20
3
한국 대표
#2VUPQR8CP
12 6 049
2020-04-02 01:26:35
315
240
21
1
Colíder
안군
#9GVQYU9
13 6 018
2020-04-01 09:18:13
208
160
22
6
Colíder
솜망치
#892CULRU
13 6 013
2020-04-02 00:58:34
520
209
23 따스한어묵
#2GCQPCQVQ
12 6 009
2020-04-01 13:21:30
20
0
24
7
서울산문어
#22920UPP9
12 6 003
2020-04-02 01:59:41
195
200
25
3
Colíder
클라우드Green
#28RQLC0Y
13 6 001
2020-04-01 09:49:51
149
232
26
2
Veterano
얼음마법사
#2YUGLPQ0R
13 5 978
2020-04-02 00:16:18
128
160
27
2
도오미이노오
#22J0LL0G8
13 5 957
2020-04-01 03:36:45
74
120
28
2
Veterano
Deuker
#8YQRU0RL
13 5 945
2020-04-02 00:38:51
252
273
29
14
Líder
클라우드 씨브
#8QYCV22U
13 5 924
2020-04-01 14:40:32
849
280
30
1
Veterano
클라우드 XOOKEE
#8CQ00YQG
12 5 916
2020-04-02 01:53:26
508
360
31
4
Colíder
클라우드 희야
#Y98R9LUV
13 5 912
2020-04-01 14:45:18
112
270
32 봄사랑벗고빨고
#JVC0RPCY
13 5 894
2020-04-01 23:50:56
48
0
33
3
복숭
#208JC9JLP
13 5 892
2020-04-01 10:17:46
10
40
34
2
천살마제
#8P80JLPR8
12 5 877
2020-04-02 01:09:31
48
280
35
2
JJang Tae
#R2JCYYQR
13 5 861
2020-04-01 15:58:16
195
240
36
2
파동
#YUGQJR2J
13 5 850
2020-04-01 02:42:50
28
120
37
1
태훈
#YP2Q88QJ
12 5 848
2020-04-01 16:00:31
265
240
38
3
Veterano
킹스랜딩
#2VGCQ9Y8
13 5 847
2020-04-02 01:08:15
188
350
39
2
벙갈
#9CGQRCGP
13 5 841
2020-03-31 12:38:22
10
40
40 Colíder
클라우드다알
#2RYPU8RP
13 5 838
2020-04-01 14:58:48
122
200
41
2
romeo
#CQQ0CR00
13 5 812
2020-04-01 23:29:33
184
355
42
1
댐딜용
#Y898LV9P
12 5 799
2020-04-01 14:54:54
27
160
43 imLegenDairy
#89PQU8LCP
12 5 727
2020-04-01 19:18:39
106
200
44 한국
#GLUQU00V
13 5 690
2020-04-01 10:16:12
18
120
45 Trepid
#PR2YY2PC
12 5 684
2020-04-02 00:50:59
86
200
46 Veterano
구스따뚜
#GL9G22V
13 5 618
2020-04-02 02:02:37
278
240
47 박장한
#2UJJQCYCV
12 5 538
2020-04-01 11:53:24
138
280
48 김사장1
#9YQG98U0L
11 5 425
2020-04-02 00:08:32
20
0
49 charlie
#8GUCR0QY
13 5 297
2020-04-01 23:53:07
124
360

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees

Reporta errores de traducción en Discord de la página web