Gainzvill

#9RJLYCP

50 250

43 / 50

loyalty is priceless 🙏 200 top clans in the Country only join if you're active. welcome to the clash family. bck 2 bck wars👊🏽

Admisión de Clan
Miembros 43 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 50 250
Trofeos necesarios 3 000
Líder godfather
Rango de Trofeos 3 829 – 5 825
Información del Clan
Ubicación Reino Unido
Donaciones por semana 6 928
Veteranos 9
Colíderes 11
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
Zlaez
#8LULJQ8G
13 5 825
2020-05-29 21:39:05
88
200
2
2
Colíder
squiddly
#P8PVRUJQ
13 5 575
2020-05-29 17:55:10
460
320
3 Líder
godfather
#989YRUQQ
13 5 535
2020-05-29 16:28:21
275
0
4
2
Colíder
hecalf
#2L9Y9YLUL
13 5 524
2020-05-29 21:13:11
448
400
5
1
Veterano
BALA
#9V2LQURP0
12 5 457
2020-05-29 16:52:26
288
200
6
1
Colíder
ACAB GHOST
#RYQYGV9P
12 5 397
2020-05-29 19:57:01
480
390
7
1
vishal
#9L0YYQVQ
12 5 346
2020-05-29 16:49:49
79
200
8
1
Colíder
that one guy
#VCJPL8P
12 5 343
2020-05-29 04:37:02
142
120
9 Stevan330
#20UJ9RQG
12 5 190
2020-05-29 15:31:27
54
0
10 Dr.Dooley
#P2VJLPGC
12 5 138
2020-05-26 18:44:29
28
0
11
1
Colíder
burn
#PY8CGJJ8J
11 5 114
2020-05-29 22:21:40
436
400
12
1
guto.ss
#2QCV82C9P
11 5 112
2020-05-29 18:38:12
20
160
13
2
oust13
#2GJJ9R9Y
12 5 098
2020-05-29 16:45:26
162
40
14 Lâč the king
#28G9RCV0C
10 5 085
2020-05-29 12:32:03
0
0
15
2
Veterano
GrandpappaSteve
#8G2UCQ9V
12 5 078
2020-05-28 15:20:23
96
80
16 kong
#98998V09U
12 5 039
2020-05-28 08:40:55
20
0
17 Colíder
WilTheConquerer
#YPC0PCQ
12 5 037
2020-05-29 15:16:02
100
40
18 Veterano
J2002P
#P9UCCG2UL
11 5 006
2020-05-29 20:37:42
220
360
19 Veterano
jammy doger
#9VG22RV8
11 4 957
2020-05-27 22:44:49
196
200
20
2
Veterano
boj-son
#LRVC0VPQJ
10 4 892
2020-05-29 21:39:13
502
440
21
2
pravi
#2P2VR2CVP
12 4 868
2020-05-28 14:15:02
16
80
22
2
slippy boy:)2.0
#PLYY9JG0G
10 4 856
2020-05-29 11:37:24
291
240
23
2
Colíder
aaron
#LY022JC8J
10 4 834
2020-05-29 22:10:03
317
368
24 charo
#YGJRUQ8LP
9 4 823
2020-05-29 15:16:43
112
160
25 Colíder
Asa
#Y2PJCJJY
13 4 734
2020-05-09 19:16:41
0
0
26 Veterano
richie
#YQ892RLY2
10 4 716
2020-05-29 09:18:17
558
400
27 Veterano
its me zack yo
#900P9GGG8
10 4 707
2020-05-21 17:00:33
0
0
28
1
king naif
#PJJ8QGR9
10 4 666
2020-05-29 21:52:48
52
0
29
5
hector
#PL0LL2QLQ
10 4 649
2020-05-29 21:49:51
229
80
30 xd soap
#PVQUQ8C2Y
11 4 621
2020-05-29 12:16:22
51
40
31
3
lukas
#LGJJVVG2
9 4 620
2020-05-29 12:08:53
0
0
32
1
Veterano
lukee
#22299RYP0
12 4 619
2020-05-23 15:43:02
0
0
33
1
jack
#YG29GYV82
8 4 616
2020-05-29 20:58:58
118
0
34
1
bardaz
#YYVJP0G8G
9 4 602
2020-05-28 15:10:29
26
200
35 abbas moltafet
#9RUV089JJ
10 4 571
2020-05-24 17:34:37
0
0
36 Colíder
Rob
#29CYPPG9Y
11 4 518
2020-05-28 13:29:27
0
40
37 LockADoctor
#LCG20P28J
8 4 427
2020-05-29 09:23:24
0
0
38 rickyhungwell
#YRYJGUYCY
10 4 415
2020-05-29 19:53:22
199
280
39 @#$€£¥
#Y2YPVUU8J
10 4 169
2020-05-29 22:01:28
46
520
40 岛是海心里的疤
#YGURL2GJ
10 4 001
2020-05-29 14:58:32
0
0
41 Arena 12 Colíder
Mike
#22G2P92JV
13 3 895
2020-05-29 16:15:30
409
420
42 Arena 12 Veterano
Fire Burst
#8ULR8YCRV
11 3 845
2020-05-29 11:08:08
194
200
43 Arena 12 Ggg
#Q8QLV0RGJ
9 3 829
2020-05-28 18:40:13
24
160

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web