Nice strategy +

#9P90GYLY

63 908

49 / 50

[Since 2018.05.03] Nice Strategy (+)기 Clan [경고제 실시중] NS (본기, +기, X기) 운영중. <RoyaleAPI.com>. NS (+)기 가입조건 HT 6300 + 전쟁일 80승 이상!

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 63 908
Trofeos necesarios 5 600
Líder NS I 『ASeN』
Rango de Trofeos 5 507 – 7 057
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 12 806
Veteranos 15
Colíderes 6
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Veterano
코렛트YouTube
#8RYU8VGPL
13 7 057
2020-04-01 21:30:45
706
360
2
1
Colíder
하민 Kim
#9JVV8Q9L
13 7 046
2020-04-02 01:39:32
904
400
3 당근
#29JPQYGRC
13 6 866
2020-04-02 00:52:37
20
80
4
1
Líder
NS I 『ASeN』
#PQCCPYGYR
13 6 769
2020-04-01 15:01:07
264
160
5
1
닌미
#9CUYURLGL
13 6 717
2020-04-01 23:37:46
172
120
6
1
Eternity_다받이
#2PP2UVP08
13 6 623
2020-04-01 19:36:03
20
280
7
3
dmfdydxk
#YYRLCJRR
13 6 505
2020-04-01 15:36:43
8
160
8
1
✨행주✨
#2QLP2CCPQ
13 6 500
2020-04-01 04:03:08
48
0
9
3
Colíder
❄Meditation❄
#2YG2P2URP
13 6 428
2020-04-01 18:53:36
316
240
10
2
royale
#8G9YUL9UG
12 6 411
2020-04-01 18:09:05
238
120
11
2
남자는물리학
#V0PGYCJ2
13 6 386
2020-04-01 11:28:25
80
0
12
2
<c5>✨Borrusen™✨
#89RPYLU2Q
13 6 353
2020-04-01 15:45:44
48
200
13
3
nicejjun
#YRU0C298
13 6 344
2020-04-01 23:38:23
140
160
14
3
Lumière Ellen
#YYP0LVJ9
13 6 313
2020-03-31 17:05:43
168
200
15
4
Veterano
랜디 맥케이
#2PJQJG0J
13 6 283
2020-04-02 01:38:11
511
360
16
2
FC.B
#2Y22PPQL
13 6 264
2020-04-02 01:37:53
342
320
17
2
Veterano
SIWON-jjang^^
#8CVPPQQR
13 6 253
2020-04-02 01:47:42
622
320
18
1
난폭풍간지야
#22R2J8PPU
12 6 248
2020-04-02 00:22:52
248
200
19
2
Veterano
Devil Crew
#2CU22Q80L
13 6 117
2020-04-02 01:30:24
150
400
20
2
Jy
#G08GG2
13 6 103
2020-04-01 23:04:30
132
200
21
1
토르
#PPRRJ99L
13 6 092
2020-04-01 15:06:49
58
0
22
1
마려운돼지
#2P8GLU9Y9
13 6 078
2020-04-02 00:39:16
314
320
23
3
삐꽁
#8RJC29VLV
13 6 077
2020-04-01 22:18:31
172
320
24 Order
#LQGJ0J8C
13 6 061
2020-04-02 01:01:06
256
240
25 Symphony
#2CYQ22Q90
13 6 058
2020-04-01 21:02:20
156
360
26
1
유뇩
#8GR9YY0LC
13 6 035
2020-04-02 01:29:21
326
280
27
1
Colíder
zxcvbnm
#QJPPRUVC
12 6 028
2020-04-02 01:29:48
0
360
28
1
Veterano
로마
#8RGLQUPL
13 6 025
2020-04-01 23:58:44
275
280
29
1
꧁☆ACHEFOA YT☆꧂
#9YL99VLQ2
12 6 025
2020-04-01 23:48:41
390
240
30
1
Veterano
anarchy7
#2PJLP0J2
13 6 017
2020-04-01 15:04:31
134
280
31
1
Veterano
No to racism
#8LPQVJC8
13 6 013
2020-04-02 01:40:10
398
400
32
1
Veterano
성경읽는 스님
#P892Q92
13 6 013
2020-04-02 01:33:47
725
280
33
1
Veterano
근혜,럼프하야각
#22PY0GRRU
12 6 008
2020-04-02 00:27:44
265
320
34
2
Veterano
연덜
#2LQ0Y90Q
13 6 005
2020-04-01 23:48:21
176
360
35
2
Veterano
빽사장
#P9VJVUCUC
13 6 001
2020-04-02 01:49:14
311
360
36
2
bbBig
#9UYLLJLRV
12 6 000
2020-04-02 01:45:50
250
320
37
2
Veterano
Capo
#8JG0V9V9J
12 5 975
2020-04-02 00:46:31
106
280
38
1
정형돈
#L9G2LCJG
13 5 963
2020-04-02 00:13:49
56
120
39
1
Colíder
Golem User
#CUL2LJPJ
13 5 954
2020-04-01 20:32:53
206
360
40
1
엠피찡
#8Y9LC90UJ
13 5 900
2020-04-01 15:33:01
72
200
41
1
딱성
#92GPU2YUU
13 5 845
2020-04-01 16:25:49
157
240
42
1
Colíder
LIME STONE
#2JQG0VQVR
13 5 842
2020-04-02 00:42:25
723
376
43
1
Veterano
선생
#2Y2VV88P9
13 5 841
2020-04-01 18:06:31
166
200
44
1
모르피스
#P2V00998
12 5 812
2020-04-02 00:00:28
138
240
45
1
Veterano
A$H
#9RL2YRVQV
12 5 787
2020-04-02 00:41:20
196
280
46
1
Colíder
부천띨띨이
#8QQGLVY9V
13 5 751
2020-04-02 01:04:21
430
360
47
2
RVS
#92VGVVRYJ
13 5 737
2020-04-02 01:39:06
210
320
48 ☠Black Shadow☠™
#2YL2YCLL2
13 5 640
0
0
49
1
Veterano
팡팡
#29UJ2QU
13 5 507
2020-04-01 19:13:49
214
240

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees

Reporta errores de traducción en Discord de la página web