Dz™Aquafortains

#8Y0LCVCL

43 685

48 / 50

خاوتي ليدخل مرحبا بيه ممنوع السب والشتم كونو اكتيف برك

Admisión de Clan
Miembros 48 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 43 685
Trofeos necesarios 4 600
Líder ♠Warky♠
Rango de Trofeos 4 001 – 4 981
Información del Clan
Ubicación Argelia
Donaciones por semana 1 242
Veteranos 17
Colíderes 9
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
messi
#8VL0JLCU8
13 4 981
2020-07-09 14:17:49
98
141
2
1
Colíder
♠️BERKENPOWER♠️
#2RLC2VV92
12 4 849
2020-07-09 13:27:02
264
0
3
3
Veterano
Xx.PREDATOR.xX
#Y9LCUGR0V
10 4 746
2020-07-09 17:03:48
126
153
4 Colíder
spaghda
#YY8GUGPU
12 4 738
2020-07-07 06:59:12
82
80
5 Colíder
abdou
#9080VJ0U0
12 4 728
2020-07-09 00:33:44
0
0
6
1
Veterano
islam haws
#Y2P8CLQQJ
10 4 722
2020-07-09 15:41:59
0
64
7
1
Veterano
MAMANE
#PYL2L0GUQ
10 4 721
2020-07-09 16:08:38
178
90
8
1
Colíder
kodjou
#22URCCCCU
12 4 646
2020-07-08 22:07:31
34
70
9
1
Colíder
¥Åd£m¶
#2JYR2J9LR
11 4 614
2020-07-09 00:45:50
142
180
10
1
Veterano
theVÆRVŒŪŸ
#LRLYGPQ08
8 4 489
2020-07-09 16:53:46
10
130
11
2
??。?
#PU28LJL00
9 4 222
2020-07-09 02:26:34
59
48
12
7
Líder
♠Warky♠
#2QPPCPPQQ
12 4 217
2020-07-08 23:06:53
54
0
13
1
fare
#2LUY99RRG
10 4 155
2020-07-08 09:17:26
0
32
14
1
Veterano
ramine dz
#2G8P9G08J
11 4 154
2020-07-04 13:38:53
0
0
15
1
dil
#V08090CQ
10 4 123
2020-06-28 16:37:42
0
0
16
1
walter f.m
#882YCYP0C
10 4 093
2020-06-23 11:44:48
0
0
17
1
Veterano
fares algérien
#228PGVJ9
12 4 073
2020-06-25 08:03:18
0
0
18
3
Massyl DZ
#LYJLPR8JQ
8 4 043
2020-07-09 07:36:11
0
0
19
1
Colíder
رجل البرية
#2RYQRRU0Q
12 4 039
2020-06-26 12:37:25
0
0
20
2
Veterano
{ČHÄHÏÑËZ}
#YV9QQ8CR9
9 4 037
2020-07-04 13:14:51
0
0
21
2
Veterano
SCORCHER-03-YT
#8GG9LRJ0P
10 4 030
2020-06-11 21:33:57
0
0
22
2
Benjamin
#QU90LL8R
11 4 029
2020-07-03 05:18:21
0
0
23
2
Veterano
☠️Adel☠️
#80JLGLRU2
10 4 027
2020-05-19 04:05:42
0
0
24
2
Veterano
nadjib
#L0V8G2LYL
8 4 026
2020-05-16 04:07:33
0
0
25
2
Veterano
xX°KAMEL°Xx
#LGUQ2CCC8
9 4 023
2020-05-22 13:18:38
0
0
26
2
⚡.P®IN©E.⚡
#Q82GUC2RR
9 4 022
2020-05-27 21:10:56
0
0
27
2
Veterano
ķāņĕĸï
#2PCRYGUQ
11 4 021
2020-06-09 09:01:42
0
0
28
2
tobais
#PYCPRV989
10 4 019
2020-07-09 10:56:41
31
128
29
2
[email protected]
#YP8J0UP2U
9 4 016
2020-05-15 17:24:40
0
0
30
2
oussama
#2YCC99CJ2
10 4 016
2020-06-28 20:24:06
0
0
31
2
Veterano
Bãd Bøy⚠
#988RLRLYQ
10 4 013
2020-05-07 13:45:59
0
0
32
2
cauã
#YY0Q0Q0J0
10 4 013
2020-06-03 15:48:20
0
0
33
2
Veterano
hzizgo
#88LV2UPQR
12 4 011
2020-05-05 01:11:13
0
0
34
2
Smail Semaoui
#9Y9QRGVRJ
11 4 011
2020-05-21 16:30:43
0
0
35
2
Colíder
BEAST BOY
#VR2PCVYY
10 4 009
2020-05-20 18:41:05
0
0
36
2
Hichem ash
#2JPPYJJR8
10 4 009
2020-07-04 22:02:21
0
0
37
2
gabriel 1234
#8L90QGLGG
10 4 008
2020-05-04 00:26:39
0
0
38
2
Veterano
ouss
#2R020LCP
11 4 006
2020-05-25 03:03:35
0
0
39
2
Veterano
sLayer
#92JJVJ0YJ
11 4 006
2020-06-25 10:36:00
0
0
40
2
Veterano
covide 19
#YVRQRVP90
8 4 003
2020-04-11 13:51:54
0
0
41
2
Colíder
STAR☄حليب
#9P0RYR2VU
10 4 003
2020-05-23 16:30:06
0
0
42
2
المدرب هابي
#22LU8YJL0
11 4 003
2020-04-15 12:34:10
0
0
43
2
mirou
#YQGJ0CLQY
10 4 002
2020-05-03 18:21:27
0
0
44
2
isco
#2LCLVJQCV
10 4 001
2020-05-03 03:22:38
0
0
45
2
lucas dlator
#2VVUJQ8C2
12 4 001
2020-02-29 23:58:25
0
0
46
2
Colíder
madido
#JC9RUYUC
12 4 001
2020-01-24 19:06:31
0
0
47
2
Møkhtãř
#9VP2YQVRL
10 4 001
2020-05-09 20:21:32
0
0
48
2
mizou
#82VJRRC0
11 4 001
2020-03-04 22:49:45
0
0

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web