infinity

#8UQVGGLU

47 457

41 / 50

Forever active infinity members. Competitive clan that plays war and donates on regular basis. Highly ranked Lebanese Clan.🔥⚔️

Admisión de Clan
Miembros 41 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 47 457
Trofeos necesarios 4 600
Líder hassan.awesome
Rango de Trofeos 857 – 5 371
Información del Clan
Ubicación Líbano
Donaciones por semana 582
Veteranos 11
Colíderes 4
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Veterano
•**P£T£R**•
#22U22V0P0
12 5 371
2020-09-28 13:00:31
82
40
2 Líder
hassan.awesome
#8L2CVURR
13 5 230
2020-09-28 15:28:08
38
40
3
2
Colíder
Ali k
#2YU8CCVLC
12 5 210
2020-09-27 21:17:49
0
0
4
2
SAFOV
#GLUCYL9
11 5 204
2020-09-28 18:01:47
0
0
5
2
Mario
#P98RC2LQ
12 5 160
2020-09-28 13:52:24
28
40
6
4
Veterano
slowdownbaby:)
#PUL090VRR
12 5 148
2020-09-28 14:34:11
0
0
7 Bleece
#YRYVYYJGU
12 5 142
2020-09-28 16:39:31
68
64
8
4
Veterano
elie
#CG988U8J
11 5 139
2020-09-28 17:55:57
146
64
9
1
Colíder
Kassem Abbas
#YJ8LGQCR8
11 5 116
2020-09-28 17:34:28
60
40
10
1
Veterano
Raiden7
#PP8ULPJP8
11 5 112
2020-09-28 12:19:36
18
60
11
1
Veterano
Ihab
#8GPCYU2V
12 5 028
2020-09-28 11:11:50
51
40
12
1
Colíder
hadi
#PGR8VCQ02
12 5 002
2020-09-11 20:54:32
0
0
13 ÈL KÎÑG-ÖÑLÎNÉ
#8VL0YRG9J
12 4 923
2020-09-24 10:32:54
0
0
14
3
sanjay
#LQCJCJYYQ
10 4 902
2020-09-28 14:58:01
21
40
15
1
Mike
#90URPCRPR
11 4 886
2020-09-28 11:51:49
26
40
16
2
NewPlayer-99
#2QJJJJQP9
11 4 882
2020-09-28 17:35:07
0
0
17
2
Veterano
Muralidharan
#PVQGLU8YY
11 4 862
2020-09-28 03:54:22
0
40
18 prince
#2UPL2JGGY
11 4 795
2020-09-27 03:30:40
0
0
19 无言
#PGLCGCUQ8
11 4 783
2020-09-26 09:31:50
0
0
20 Veterano
rey malika
#9CGJRVCRY
10 4 701
2020-09-24 16:20:47
0
0
21 anthony royal
#28VL0UCC9
10 4 653
2020-09-28 17:58:51
0
40
22 The Yellow Lion
#YJLV8YVCV
10 4 537
2020-09-22 09:26:35
0
0
23 The lord
#P29V0Y9GU
10 4 527
2020-09-11 16:06:52
0
0
24 ⭕️xXGeNeRaLXx⭕️
#2PP2VL22
11 4 521
2020-09-25 08:40:11
0
0
25 ACE F11
#PQP20YCUR
10 4 404
2020-09-28 18:05:16
0
0
26 shadow
#Q90C2R80Y
10 4 374
2020-09-22 09:26:09
0
0
27 Hassouna
#P2QRRVLRG
11 4 363
2020-09-22 14:06:25
0
0
28 HADI
#PPYYVJL0
11 4 345
2020-09-15 06:48:17
0
0
29 Veterano
ᴍᴏʀɴɪɴɢ sᴛᴀʀ
#90GQJGQ9R
12 4 332
2020-09-28 16:43:50
28
34
30 Veterano
ZUZ27
#PL9PJ9CV2
10 4 203
2020-09-10 18:00:38
0
0
31 Colíder
Ali.cool.
#YJQ928GG
11 4 139
2020-09-28 07:56:45
16
0
32 moe19695
#Y8V0RG8P
10 4 091
2020-09-23 18:00:38
0
0
33 بحر
#2VUY20CU0
10 4 035
2020-09-15 20:28:09
0
0
34 (IHABZ-SALEH)
#8P8PQU08P
13 4 009
2020-09-03 16:34:20
0
0
35 so bhan
#QYY2YUGQU
9 4 007
2020-08-31 08:38:20
0
0
36 charbelfarah
#LYL0QR2
11 4 005
2020-08-10 16:24:21
0
0
37 DarK SouL
#2GVY2GL0J
11 4 004
2020-08-14 11:29:38
0
0
38 Veterano
osama-_-960x
#28GQ9YCV
12 4 004
2020-08-11 00:09:33
0
0
39 Squishy
#2LP9Q0V8R
10 4 004
2020-09-01 18:29:17
0
0
40 Veterano
Foofi
#9VYJQYUQU
12 4 001
2020-06-28 10:16:33
0
0
41 Arena 3 Abdel hadi
#YPRPYUVU
5 857
2020-08-15 20:42:32
0
0

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web