-florescence-

#8GVYUJ99

62 341

50 / 50

🌸SEP.03.2017🌸카카오 오픈톡에 클랜명을 검색해보세요! / 가입조건: 🏆6000+++ / 전시즌 LOCAL RANKING TOP 30 📈 저희와 함께가실 가족 모집중이오니 많은사랑 부탁드립니다💕

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 62 341
Trofeos necesarios 6 000
Líder The JLR
Rango de Trofeos 5 316 – 6 866
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 26 234
Veteranos 10
Colíderes 11
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Veterano
락앤풋
#QPL99V2Y
13 6 866
2020-04-05 10:46:16
786
360
2 Colíder
CaptainEmart
#2QPJR099
13 6 606
2020-04-05 11:20:41
320
350
3 Colíder
Edmond
#RGGLPVYG
13 6 489
2020-04-05 12:46:33
1053
680
4
1
Veterano
검거
#J2P8VGVL
13 6 320
2020-04-05 14:22:27
820
440
5
1
스파키
#2JGJLJ9JR
12 6 319
2020-04-05 12:28:38
548
800
6
2
otg
#2PRYYR82P
13 6 312
2020-04-05 12:32:06
444
680
7 정권기
#8C0PV8CR0
12 6 312
2020-04-05 12:22:48
64
440
8
1
캐따봉
#280Y0PPVC
13 6 308
2020-04-05 14:06:46
1027
640
9
8
Líder
The JLR
#2VRU829V2
13 6 303
2020-04-05 12:13:11
176
430
10 harry
#2PY90RGRU
12 6 302
2020-04-05 01:50:10
766
480
11 Veterano
리폴나디나치쿠
#2LQQPRVG
13 6 267
2020-04-05 14:18:43
654
580
12
8
Colíder
CarpeDiem
#8L2PRUU0R
13 6 219
2020-04-05 13:29:50
1503
784
13
8
Veterano
Mc_No_ZZang_
#9QRPPLP90
13 6 198
2020-04-05 13:43:21
1262
824
14
1
그늬
#2YCGU89LL
12 6 178
2020-04-05 04:03:55
797
400
15
1
Veterano
동하짱♡쭌쭌이
#98CR28QJQ
13 6 167
2020-04-05 12:27:43
48
480
16
1
Veterano
션자이
#LU98JRPC
12 6 159
2020-04-05 14:21:59
554
560
17
2
아루카
#20JL0YQLQ
12 6 114
2020-04-05 11:30:48
448
360
18
2
playerz
#2J9CG0VP8
13 6 101
2020-04-05 12:52:35
76
360
19
1
리리
#92YJRQV0G
12 6 090
2020-04-05 12:43:20
81
760
20
8
골스짱
#2LYJY890C
13 6 080
2020-04-05 10:26:36
781
360
21
1
Colíder
rothern
#GCLU0U8P
13 6 062
2020-04-05 14:40:06
704
510
22
1
건돌빡
#2RGYVG88R
13 6 052
2020-04-05 09:33:59
202
420
23
2
Colíder
조예원공주~♡
#2YCPVYGVU
13 6 027
2020-04-05 12:32:37
342
560
24
2
summit
#2Q9CPUQY
12 6 025
2020-04-05 12:01:44
92
480
25
3
Veterano
예지파파
#89P88CLPG
13 6 023
2020-04-05 14:32:15
354
750
26
12
Colíder
너무힘들다
#9G2CPYL9
13 6 021
2020-04-05 13:32:04
240
600
27
2
Colíder
고수
#28RYGR9PV
13 6 021
2020-04-05 14:17:18
959
680
28
2
S.Tree
#2ULU00P29
12 6 020
2020-04-04 01:24:46
278
280
29
13
Chartars
#Y28GCG2J
13 6 018
2020-04-05 14:19:13
347
600
30
2
hy
#P2J2YP08P
12 6 010
2020-04-05 14:36:27
387
480
31
7
Veterano
핫식스킹
#2LLVR2JYQ
13 6 008
2020-04-05 11:43:47
800
440
32
1
나나난
#29R9209QL
13 6 008
2020-04-05 13:51:38
67
600
33
1
Colíder
Dry
#2RJ0J8LLP
13 5 999
2020-04-05 13:54:18
2066
780
34
12
Rush
#9JU2PLL0L
12 5 996
2020-04-05 12:07:51
449
600
35
4
난 아레나 10
#G8VJ2QC9
12 5 987
2020-04-05 08:52:52
498
440
36
3
체리보이
#CRRYYRUV
13 5 971
2020-04-05 14:11:07
671
480
37
2
Colíder
FLAME
#RYRGR9YU
12 5 951
2020-04-05 09:52:58
718
600
38
2
뭘봐
#9VQYGYPQ
13 5 949
2020-04-05 13:05:21
168
640
39
2
fl0w3r
#2PQJUQJ2L
12 5 937
2020-04-01 16:57:45
16
40
40 Mikhael
#82CUPP8C8
13 5 915
2020-04-05 12:13:23
56
400
41
14
가영
#2VP02YGVV
13 5 862
2020-04-05 12:48:04
1248
640
42
1
Veterano
최지훈
#2GLQ28Y9V
13 5 845
2020-04-05 14:03:48
348
550
43 Colíder
우오오오
#20YRCQLJG
13 5 827
2020-04-05 14:14:09
76
680
44 박똘
#20QC0PCQP
13 5 817
2020-04-05 06:47:43
78
160
45 RioBB
#G9VG29QC
13 5 789
2020-04-05 04:54:08
60
360
46
1
Veterano
봉사활동
#9RCLURYRL
13 5 658
2020-03-14 09:54:31
0
0
47
1
sensory
#9VJVQQLU2
11 5 605
2020-04-05 10:58:59
182
496
48 Colíder
상준
#JP8QJPJV
13 5 403
2020-04-05 11:28:04
259
640
49 DUO
#28YRUQLJJ
13 5 375
2020-04-05 13:04:36
448
640
50 Black Sky
#8L088GRRU
12 5 316
2020-04-05 12:22:27
186
280

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees

Reporta errores de traducción en Discord de la página web