0.3

#20QQCP2Q

51 595

48 / 50

지원150이상/수집일 참여시 전쟁일 필참!!!/토큰뺏기🚫/활동이 활발하신분 적극환영합니다~🤗🤗/오픈채팅방도 있으니 많은참여부탁드려요😘/최대🏆6000up! 랭커클랜 0.3! 16기까지있습니다 가입문의:카톡옾챗 <그렇>

Admisión de Clan
Miembros 48 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 51 595
Trofeos necesarios 5 300
Líder 그렇
Rango de Trofeos 4 001 – 5 618
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 6 080
Veteranos 20
Colíderes 7
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Colíder
힘내!!
#290R909PC
13 5 618
2020-06-02 11:42:21
122
0
2
1
Líder
그렇
#2CYV0PLJQ
13 5 358
2020-06-02 11:18:14
84
160
3 Colíder
골스
#9P8YVYCGC
13 5 307
2020-06-02 13:24:58
106
160
4 Veterano
나쁜오빠
#2PPQJ88QY
13 5 301
2020-06-02 10:34:50
571
200
5
13
허름경
#299LQY00
13 5 282
2020-06-02 13:36:11
30
160
6
19
Veterano
만돌
#9QQ0GQGY9
13 5 277
2020-06-02 13:28:44
264
200
7 Veterano
폐하
#8UPLJ80VR
13 5 262
2020-06-02 08:06:42
178
120
8
3
Veterano
천재
#PCYLU2PC
13 5 258
2020-06-02 07:33:06
60
120
9
3
Veterano
우롱차
#2PY2R2CYU
13 5 235
2020-06-02 12:13:56
50
200
10
2
Colíder
go out
#PQQCP9YC
13 5 231
2020-06-02 13:31:34
281
200
11
35
♡☆Laegix☆♡
#9UGQ8J2Y
13 5 208
2020-06-02 02:45:33
0
0
12
1
Veterano
JH1368
#CY9RL8Y0
13 5 187
2020-06-02 12:22:26
20
120
13
1
Young
#9QUU0UGGL
13 5 172
2020-06-02 10:14:51
70
120
14
2
사람
#2QPUQQRV2
13 5 161
2020-06-02 02:50:40
110
120
15
6
Colíder
☆정안군방원이☆
#9J8U2J9R
13 5 159
2020-06-02 13:10:29
415
200
16
6
Veterano
캐쿳맨
#YG9JYPJU
13 5 157
2020-06-02 09:28:46
127
120
17
5
좋아해임마
#CQ0YQ2CU
12 5 141
2020-06-02 09:41:31
0
40
18
1
Veterano
동동이
#9YVVLGPVJ
13 5 134
2020-06-02 12:37:01
246
200
19
7
Veterano
오뚜기
#Y8LJ2GLC
13 5 098
2020-06-02 13:29:23
69
120
20 Veterano
레알마드리또
#880UPLLU
13 5 095
2020-06-02 05:49:18
182
80
21
8
빵댕E
#2ULYUQ20
13 5 095
2020-06-01 15:05:25
0
40
22
7
hodumaru
#9PR2JUPJ
13 5 090
2020-06-02 12:23:44
172
200
23
7
Veterano
헐렁
#9Q9PGRUYG
13 5 090
2020-06-02 11:50:37
70
160
24
4
차드
#20C0L99QV
13 5 077
2020-06-02 11:38:40
280
160
25
8
Veterano
m hagh
#8LQC99GLJ
13 5 041
2020-06-02 12:15:39
108
160
26
5
Veterano
이름
#292JC9QYV
13 5 039
2020-06-02 13:28:34
228
160
27
8
Veterano
파이어킹
#2999LLYVY
13 5 035
2020-06-02 13:17:46
190
160
28
5
aiueo700
#8UCJLG99J
13 5 027
2020-06-02 12:31:29
50
80
29
5
Veterano
웃어도돼?
#20UGY2CJQ
13 5 018
2020-06-02 11:50:44
10
80
30 termineitor rec
#P0VYLPP9C
13 5 012
2020-06-02 05:21:29
0
40
31
4
Veterano
레알
#9Q9VY8PVQ
12 5 012
2020-06-01 10:48:44
40
80
32
6
CWSJ
#8PUG29LPQ
13 5 011
2020-06-02 13:26:08
128
160
33
6
Veterano
뚱스탑
#2QJLC0R9C
13 5 008
2020-06-02 02:21:46
76
120
34
5
지수라고해요
#2YQ8YRG92
13 5 008
2020-06-01 14:49:40
0
80
35
5
ely
#JLY80P0G
13 5 004
2020-06-02 13:32:16
509
190
36
2
Veterano
boom boom
#9J9PQUQGY
13 5 000
2020-06-02 12:38:54
28
120
37
6
x-olo-x
#2GGQLUY2Y
13 4 998
2020-06-02 13:24:25
79
200
38
5
Colíder
Lastart
#80CQR8RLQ
13 4 991
2020-06-02 09:37:17
122
200
39
7
JUSTIN™✌
#2VY9RGGLP
12 4 981
2020-06-02 13:01:28
10
160
40
3
좋니
#VY828YLJ
13 4 966
2020-06-02 04:26:50
20
80
41
5
CROSS
#RU9VUYVV
12 4 941
2020-06-01 23:15:47
58
40
42
2
클래시 로얄 시로
#2RJV9QGQC
13 4 882
2020-06-02 13:09:31
38
120
43
2
Colíder
응답하라1981
#2RLVUQLQ8
12 4 838
2020-06-02 13:13:30
388
160
44
2
Veterano
여자
#YQGCPP0
13 4 801
2020-06-01 13:10:18
40
80
45
2
Veterano
POOH
#GPRUVQV9
13 4 747
2020-06-02 02:06:39
56
120
46
2
nk
#9G9YR88RL
13 4 741
2020-06-02 12:42:55
133
200
47
2
Colíder
쏴랑해
#YLRVL8RR
13 4 001
2020-05-28 13:12:21
0
0
48
1
히로
#2P9U08GYV
13 4 001
2020-05-31 23:11:39
0
0

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees
  • - HDB -

Reporta errores de traducción en Discord de la página web