Giant eWiz Pump beatdown 3.5

Fireball Giant Mega Minion Minions
Elixir Collector Skeletons Zap Electro Wizard

Deck rating

Free-to-play score F2P score

Good

Similar decks