RETRO Giant Loon Freeze 3.5

Arrows Balloon Cannon Freeze
Giant Minions Skeleton Army Spear Goblins

Deck rating

Free-to-play score F2P score

Good

Similar decks