عيال زايد ❤️

#LRCVGGJ

57 194

45 / 50

We started from Zero and will reach the top! Our rules: 1)Respect comes first 2) Be active 3) Donate and 4) Attack in clan wars.

Clananforderungen
Mitglieder 45 / 50
Typ Nur auf Einladung
Clanpunkte 57 194
Benötigte Trophäen 5 300
Anführer 3ashoog
Trophäen Bereich 4 310 – 6 188
Clan Info
Region Vereinigte Arabische Emirate
Spenden/Woche 16 074
Älteste 13
Vize-Anführer 8
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trph.
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1
1
Vize-Anführer
Amr
#9Y2PY92JJ
13 6 188
2020-05-31 10:51:05
496
640
2
1
Anführer
3ashoog
#JJ9LPQY8
13 6 088
2020-05-31 12:12:11
336
480
3
3
Vize-Anführer
AlKhoOoRi
#LCQVYYV
13 6 014
2020-05-31 08:39:59
498
568
4
1
Vize-Anführer
Abu Dhabi
#UR8PV0RG
13 6 004
2020-05-31 03:25:37
110
80
5
3
Vize-Anführer
UuU
#UC8URYRY
13 5 984
2020-05-31 09:08:48
108
0
6
4
Vize-Anführer
ahmed
#V8QGLV88
13 5 958
2020-05-31 11:08:15
805
840
7
3
Vize-Anführer
m7alktbi
#CVQGLUPL
13 5 958
2020-05-31 09:10:52
70
160
8
5
UAE ☢ Şоʀʀʏɪωɪɴ
#P0JQLQPU
13 5 861
2020-05-31 10:19:24
416
280
9 Ältester
ProBo
#PJQPQR9C
13 5 841
2020-05-31 04:47:22
540
0
10
2
Ältester
العابر
#2JRVVCL9L
13 5 839
2020-05-31 09:46:30
300
552
11
4
Vibe
#8298009Y
13 5 820
2020-05-31 11:44:18
340
440
12
1
A-AA
#29LCULYRV
13 5 816
2020-05-31 12:34:51
640
482
13
4
صياد الحمير
#2P0Y28JR8
13 5 809
2020-05-31 11:44:51
1053
520
14 Ältester
بوحسن
#8YUP80CGR
13 5 801
2020-05-31 12:16:50
440
360
15 pro_Alain
#29J2CR9UC
13 5 792
2020-05-31 04:23:36
133
400
16
2
alkitb37781
#9UQL2RQL
13 5 785
2020-05-31 05:53:45
494
470
17
6
Ältester
alkendi
#9PP8VLJU8
13 5 747
2020-05-31 12:54:23
351
350
18
1
Ältester
حـآمـد
#2CP0VUVJ
12 5 740
2020-05-29 22:24:46
316
280
19
3
Ältester
marwan
#9J08C0C99
13 5 736
2020-05-31 06:38:31
512
480
20
1
Ältester
محمديعقوب
#QCU02PU
13 5 719
2020-05-31 12:23:48
312
500
21
6
Vize-Anführer
Sa.a✨
#P9RC8JUYV
11 5 714
2020-05-31 12:52:53
224
480
22 may
#9CLRJ0GG2
12 5 705
2020-05-30 16:30:48
251
360
23
3
Ältester
alkhouri
#ULQPCYQJ
13 5 697
2020-05-31 05:47:25
200
0
24
4
amrshabana
#PG0CG2PPV
12 5 687
2020-05-31 12:40:30
290
480
25 shay6own
#28Y80P2Q8
13 5 644
2020-05-31 09:39:02
711
600
26
2
mohammxd
#VJ9LLPVC
13 5 622
2020-05-31 09:08:16
327
240
27
2
Yazan Elhatab
#V2C99YC9
13 5 611
2020-05-30 16:24:18
174
160
28
2
Ältester
Araby
#92CY2JP8J
12 5 602
2020-05-31 10:19:37
345
720
29
1
Ältester
حسین
#GQ209J0
13 5 571
2020-05-31 09:36:45
276
560
30
3
Vize-Anführer
The Kaiser
#882PYG2R0
13 5 496
2020-05-31 12:01:12
173
40
31 Ältester
NoFaL
#QY9C00
13 5 483
2020-05-31 08:45:31
292
480
32 MAD
#P2P8U8PCY
13 5 477
2020-05-31 11:52:59
536
440
33
4
محمد التميمي
#8JGGL9VRV
11 5 464
2020-05-31 09:47:44
88
520
34 أحمد ألشمري F16
#2U8JPVLU
12 5 442
2020-05-31 01:46:54
244
160
35 mansoor
#2Q0PCR28U
13 5 412
2020-05-31 08:48:56
513
400
36 Ältester
sbh_501
#YJ8JLC02
13 5 398
2020-05-31 11:37:19
518
560
37
1
pandaman
#2PPL2CUCV
12 5 392
2020-05-31 11:13:03
716
480
38
1
wanted
#PG80LRUJJ
12 5 374
2020-05-31 12:18:30
96
152
39
1
NaserUAE
#QYQUR8QL
13 5 327
2020-05-30 06:25:59
80
40
40
1
ShadowMossess
#2C0PGPVP
12 5 326
2020-05-31 04:25:38
73
120
41
1
MahmoudzZz
#92QYGVULV
12 5 204
2020-05-31 03:53:54
66
520
42
1
moosa
#2RULP0JRC
12 5 157
2020-05-24 07:03:21
0
0
43
1
XXhamdan
#U0C9R9JL
11 4 950
2020-05-31 04:27:51
399
120
44
1
Abdullah
#JV2RRJPC
12 4 689
2020-05-31 12:45:50
0
0
45
1
Ältester
mohamed
#8GLQ89CJ
11 4 310
2020-05-24 11:20:05
0
0

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale
  • PinkUnicorns

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord