بدر النعيمي

#2G89QCRCU

12

4 640

5 120

Skeletons Level 10 5274/1000 Ice Spirit Level 10 5139/1000 Goblins Level 11 5652/2000 Spear Goblins Level 11 3263/2000 Zap Level 11 3275/2000 Bats Level 11 4516/2000 Fire Spirits Level 11 4028/2000 Giant Snowball Level 11 3645/2000 Archers Level 11 5351/2000 Arrows Level 11 5033/2000 Knight Level 11 4605/2000 Minions Level 10 6151/1000 Bomber Level 11 4516/2000 Cannon Level 10 4990/1000 Skeleton Barrel Level 10 4389/1000 Goblin Gang Level 10 5481/1000 Firecracker Level 9 381/800 Royal Delivery Level 2 1542/4 Mortar Level 11 4528/2000 Skeleton Dragons Level 7 1358/200 Tesla Level 11 4219/2000 Barbarians Level 11 4525/2000 Minion Horde Level 12 4745/5000 Rascals Level 11 3169/2000 Royal Giant Level 11 4108/2000 Elite Barbarians Level 12 5000/5000 Royal Recruits Level 12 3792/5000 Heal Spirit Level 11 356/800 Ice Golem Level 11 489/800 Tombstone Level 11 736/800 Mega Minion Level 11 664/800 Dart Goblin Level 11 706/800 Earthquake Level 10 600/400 Elixir Golem Level 10 359/400 Fireball Level 12 44/1000 Mini P.E.K.K.A Level 11 504/800 Musketeer Level 11 583/800 Hog Rider Level 11 294/800 Valkyrie Level 10 383/400 Battle Ram Level 11 518/800 Furnace Level 11 388/800 Flying Machine Level 11 831/800 Bomb Tower Level 11 441/800 Zappies Level 11 517/800 Battle Healer Level 9 407/200 Goblin Cage Level 10 488/400 Giant Level 12 986/1000 Goblin Hut Level 11 1014/800 Inferno Tower Level 11 486/800 Wizard Level 11 741/800 Royal Hogs Level 11 415/800 Rocket Level 11 822/800 Elixir Collector Level 11 789/800 Barbarian Hut Level 11 985/800 Three Musketeers Level 11 1020/800 Mirror Level 11 43/100 Wall Breakers Level 10 53/50 Barbarian Barrel Level 11 37/100 Rage Level 10 53/50 Skeleton Army Level 10 22/50 Goblin Barrel Level 10 57/50 Tornado Level 11 29/100 Guards Level 11 43/100 Clone Level 11 85/100 Baby Dragon Level 10 44/50 Hunter Level 11 72/100 Poison Level 11 65/100 Dark Prince Level 10 82/50 Freeze Level 10 42/50 Prince Level 12 81/200 Witch Level 11 26/100 Balloon Level 11 29/100 Bowler Level 11 77/100 Cannon Cart Level 10 44/50 Electro Dragon Level 11 19/100 Executioner Level 11 39/100 Giant Skeleton Level 11 73/100 Lightning Level 10 80/50 X-Bow Level 11 89/100 Goblin Giant Level 11 30/100 P.E.K.K.A Level 11 100/100 Golem Level 12 200/200 The Log Level 9 1/2 Miner Level 10 1/4 Princess Level 10 2/4 Ice Wizard Level 10 2/4 Bandit Level 11 1/10 Fisherman Level 10 4/4 Royal Ghost Level 11 7/10 Magic Archer Level 10 1/4 Night Witch Level 10 0/4 Inferno Dragon Level 10 5/4 Lumberjack Level 11 1/10 Electro Wizard Level 10 3/4 Ram Rider Level 10 1/4 Graveyard Level 11 2/10 Sparky Level 11 3/10 Lava Hound Level 11 6/10 Mega Knight Level 10 0/4

Turnajový standard (97/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 2→9: 7620
200/200
400/400
Cena upgradu 7→9: 6000

Legendárky (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→10: 5000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 35
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29
4/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 30
7/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 23
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34
4/4
1/10
0/20
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 29
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29
3/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 31
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
2/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 28
3/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 27
6/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 24
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34

Cesta k MAXu (0/99)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
2274/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 2726Čas requestování:  ~23 dnů
1000/1000
2000/2000
2139/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 2861Čas requestování:  ~24 dnů
2000/2000
3652/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1348Čas requestování:  ~12 dnů
2000/2000
1263/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 3737Čas requestování:  ~32 dnů
2000/2000
1275/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 3725Čas requestování:  ~32 dnů
2000/2000
2516/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2484Čas requestování:  ~21 dnů
2000/2000
2028/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2972Čas requestování:  ~25 dnů
2000/2000
1645/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 3355Čas requestování:  ~28 dnů
2000/2000
3351/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1649Čas requestování:  ~14 dnů
2000/2000
3033/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1967Čas requestování:  ~17 dnů
2000/2000
2605/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2395Čas requestování:  ~20 dnů
1000/1000
2000/2000
3151/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1849Čas requestování:  ~16 dnů
2000/2000
2516/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2484Čas requestování:  ~21 dnů
1000/1000
2000/2000
1990/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 3010Čas requestování:  ~26 dnů
1000/1000
2000/2000
1389/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 3611Čas requestování:  ~31 dnů
1000/1000
2000/2000
2481/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 2519Čas requestování:  ~21 dnů
381/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 8419Čas requestování:  ~71 dnů
400/400
800/800
342/1000
0/2000
0/5000
Cena upgradu 2→10: 15620Cena upgradu 2→13: 185620Karet potřeba: 7658Čas requestování:  ~64 dnů
2000/2000
2528/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2472Čas requestování:  ~21 dnů
400/400
800/800
158/1000
0/2000
0/5000
Cena upgradu 7→10: 14000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 7842Čas requestování:  ~66 dnů
2000/2000
2219/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2781Čas requestování:  ~24 dnů
2000/2000
2525/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2475Čas requestování:  ~21 dnů
4745/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 255Čas requestování:  ~3 dnů
2000/2000
1169/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 3831Čas requestování:  ~32 dnů
2000/2000
2108/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2892Čas requestování:  ~25 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
3792/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 1208Čas requestování:  ~11 dnů
356/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1444Čas requestování:  ~121 dnů
489/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1311Čas requestování:  ~110 dnů
736/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1064Čas requestování:  ~89 dnů
664/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1136Čas requestování:  ~95 dnů
706/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1094Čas requestování:  ~92 dnů
400/400
200/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1600Čas requestování:  ~134 dnů
359/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1841Čas requestování:  ~154 dnů
44/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 956Čas requestování:  ~80 dnů
504/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1296Čas requestování:  ~108 dnů
583/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1217Čas requestování:  ~102 dnů
294/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1506Čas requestování:  ~126 dnů
383/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1817Čas requestování:  ~152 dnů
518/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1282Čas requestování:  ~107 dnů
388/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1412Čas requestování:  ~118 dnů
800/800
31/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 969Čas requestování:  ~81 dnů
441/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1359Čas requestování:  ~114 dnů
517/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1283Čas requestování:  ~107 dnů
200/200
207/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1993Čas requestování:  ~167 dnů
400/400
88/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1712Čas requestování:  ~143 dnů
986/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 14Čas requestování:  ~2 dnů
800/800
214/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 786Čas requestování:  ~66 dnů
486/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1314Čas requestování:  ~110 dnů
741/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1059Čas requestování:  ~89 dnů
415/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1385Čas requestování:  ~116 dnů
800/800
22/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 978Čas requestování:  ~82 dnů
789/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1011Čas requestování:  ~85 dnů
800/800
185/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 815Čas requestování:  ~68 dnů
800/800
220/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 780Čas requestování:  ~65 dnů
43/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 257Čas requestování:  ~65 týdnů
50/50
3/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 297Čas requestování:  ~75 týdnů
37/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 263Čas requestování:  ~66 týdnů
50/50
3/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 297Čas requestování:  ~75 týdnů
22/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 328Čas requestování:  ~82 týdnů
50/50
7/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 293Čas requestování:  ~74 týdnů
29/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 271Čas requestování:  ~68 týdnů
43/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 257Čas requestování:  ~65 týdnů
85/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 215Čas requestování:  ~54 týdnů
44/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 306Čas requestování:  ~77 týdnů
72/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 228Čas requestování:  ~57 týdnů
65/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 235Čas requestování:  ~59 týdnů
50/50
32/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 268Čas requestování:  ~67 týdnů
42/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 308Čas requestování:  ~77 týdnů
81/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 119Čas requestování:  ~30 týdnů
26/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 274Čas requestování:  ~69 týdnů
29/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 271Čas requestování:  ~68 týdnů
77/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 223Čas requestování:  ~56 týdnů
44/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 306Čas requestování:  ~77 týdnů
19/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 281Čas requestování:  ~71 týdnů
39/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 261Čas requestování:  ~66 týdnů
73/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 227Čas requestování:  ~57 týdnů
50/50
30/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 270Čas requestování:  ~68 týdnů
89/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 211Čas requestování:  ~53 týdnů
30/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 270Čas requestování:  ~68 týdnů
100/100
0/200
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 200Čas requestování:  ~50 týdnů
200/200
Cena upgradu 12→13: 100000

Balance levelů karet / kingaβ (Level 12)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 12
2 9 12
11 12
7 9 12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
12 13
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 10 12
10 11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
12 13
9 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord