BS Esport TN

#PJP8J9JG

45 801

41 / 50

24e clan de BS Esport Team - Tunisie 🇹🇳discord/messenger 1000 joueurs (9 clans dans le top200) record top 90 tn mar7bé bikom

Vstup do klanu
Členové 41 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 45 801
Požadované trofeje 4 300
Leader klanu ayari kh
Rozsah trofejí 4 001 – 5 334
Klan info
Lokace Tunisko
Donaty za týden 672
Elderů 1
Co-leadeři 1
# Rank Arena Hráč
Tag
Trof.
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Leader
ayari kh
#9LQQCGGU2
12 5 334
2020-11-26 19:55:09
134
40
2
3
Co-leader
Khanchoul.M
#2CULUUQCY
12 5 198
2020-11-26 20:57:32
49
40
3
1
nizar
#LR9820GU
12 5 184
2020-11-26 18:42:37
0
0
4
1
saifjazz
#PGGVRCU8G
11 5 134
2020-11-26 18:14:37
74
140
5
3
afouen
#PL0PLYVVC
10 5 096
2020-11-26 09:22:27
0
0
6 samchoon
#9V09GYR9
13 5 011
2020-11-25 12:22:14
0
0
7 kiki
#L2VPPU299
9 4 979
2020-11-26 15:28:20
74
20
8 Hassene
#99Q2JY200
10 4 942
2020-11-26 15:15:00
0
0
9 Yka
#82CPUPJ8U
10 4 921
2020-11-21 12:45:09
0
0
10 Esports Russia
#2CLJPY2UU
11 4 889
2020-11-26 17:19:14
58
40
11 The Goblin
#LUUL20L8J
9 4 831
2020-11-25 14:35:26
75
170
12 dash-93
#9Y090V8G
13 4 796
2020-11-15 01:27:01
0
0
13 كلاتي بوكا بوتا
#Q8Q08JLRL
8 4 783
2020-11-26 14:17:09
10
30
14 kwarym
#LUPLYJ2RU
8 4 670
2020-11-16 16:33:45
0
0
15 Inferno Hack
#9RJ90VJRQ
11 4 620
2020-11-25 18:52:09
80
72
16 yassin
#CPGJ8C0C
9 4 553
2020-11-26 18:48:32
58
120
17 langer
#8G29PLCYL
11 4 547
2020-11-07 13:14:18
0
0
18 wissem
#QYJCQGLUC
9 4 535
2020-11-15 19:55:48
0
0
19 taoufik
#2J9YQCCPL
10 4 432
2020-11-24 16:58:03
60
0
20 naruto
#PGUQCQJJR
11 4 276
2020-11-20 13:25:10
0
0
21 za3bata
#88V8G9C2G
11 4 060
2020-10-17 13:29:46
0
0
22 mgk
#2CUJRLR0Y
11 4 052
2020-10-17 19:34:49
0
0
23 الجلاد دحدوح
#LRURGU9Q2
10 4 048
2020-10-18 11:19:08
0
0
24 laoyene
#Q2QQPQ0GG
8 4 038
2020-10-30 06:15:29
0
0
25 ousso
#288JQYCGU
10 4 038
2020-10-24 19:42:13
0
0
26 mahdi
#2QRQRQ0U8
9 4 022
2020-10-16 13:27:36
0
0
27 ismail
#2U9LV9YY0
12 4 012
2020-09-04 23:31:16
0
0
28 black knight
#PU8JJ22VQ
10 4 012
2020-09-27 07:37:35
0
0
29 aicha
#PLP92R8QG
10 4 012
2020-09-12 23:27:47
0
0
30 Diablo
#2Y9JQLU9V
12 4 012
2020-10-29 21:55:47
0
0
31 nathan
#PQ9J82VPU
10 4 009
2020-08-09 05:18:15
0
0
32 hmed
#PP2R2PLQU
9 4 006
2020-10-25 11:25:43
0
0
33 the king
#2QGCQ9RR8
10 4 005
2020-09-02 13:41:37
0
0
34 MAHDI
#2V0V2QJGL
11 4 003
2020-08-03 15:08:19
0
0
35 Linux
#PGCLJ92CJ
10 4 003
2020-07-13 08:43:55
0
0
36 abdou
#2GPL08RGL
10 4 002
2020-07-06 20:19:36
0
0
37 Īÿãd
#892VCJLGL
10 4 002
2020-08-03 21:48:16
0
0
38 seif
#2QV29QVPC
11 4 002
2020-08-02 19:01:54
0
0
39 Elder
yassine
#PQLYQ2PR9
11 4 002
2020-07-08 18:34:21
0
0
40 aziz
#YR9CGYYY8
9 4 001
2020-08-12 10:07:17
0
0
41 fadi
#2PCUY0QY8
10 4 001
2020-07-11 10:27:01
0
0

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi
  • Stegiii

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord