BrandNew

#P9J2GY0U

56 817

49 / 50
🔸 Since:2018.5.8🔸 🔹클랜전/활동 활발하신 분들 환영!🔹 🔸1주일 이상 미접속: 추방/강등🔸 🔹매너있게 즐기는 클랜입니다~🔹
Nahrávám...
Vstup do klanu
Členové 49 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 56 817
Požadované trofeje 5 000
Leader klanu 드라칼리스
Rozsah trofejí 4 152 – 6 443
Klan info
Lokace Jižní Korea
Donaty za týden 3 414
Elderů 7
Co-leadeři 3
# Hráč
Tag
Trof.
Naposledy
1 Co-leader
Navy
#GCJV9C99
6 443
2021-06-22 13:18:41
2 Co-leader
건승
#2Q9LP288
6 356
2021-06-20 16:44:43
3 Elder
서완서윤아빠
#8L0C98CGR
6 182
2021-06-22 14:40:57
4 Yong준
#JYP20U8P
5 968
2021-06-22 09:49:35
5 Elder
뚜뚜3세
#P2VRY0JGV
5 946
2021-06-22 13:27:16
6 Co-leader
Katy
#98V929RL
5 887
2021-06-22 14:27:57
7 지노
#9RL9C9UQ
5 861
2021-06-22 13:35:24
8
7
Elder
rafael
#8UL9G289G
5 776
2021-06-22 13:12:24
9
1
민준민서
#PY8P0C89Q
5 764
2021-06-22 11:15:48
10
1
로얄
#PGRLPRR0C
5 695
2021-06-21 03:02:40
11
5
형규
#2C0QRJ9GQ
5 640
2021-06-22 13:52:20
12
2
미노
#2YJ882P0
5 639
2021-06-22 11:51:45
13
1
rafaell
#P90YPPYLR
5 633
2021-06-22 13:02:08
14
2
조인성이여
#20QLQ9RJL
5 615
2021-06-21 16:04:49
15
2
SHSHSH
#9UYGQQC0R
5 607
2021-06-22 12:39:27
16
5
Elder
좋지아나
#2YUV2R9G8
5 562
2021-06-22 08:25:25
17 Elder
Sey!ho~
#88JUU2L0J
5 513
2021-06-22 06:02:47
18
3
아만다
#2QPYQJLP
5 503
2021-06-22 14:48:29
19
1
royo1925
#R9CRV90C
5 473
2021-06-19 18:23:32
20
1
범석이꼬봉
#PUGLRYCLQ
5 460
2021-06-21 11:04:03
21
1
Lucious
#9PPGCQPY
5 448
2021-06-22 00:15:39
22 cosmos
#2YLQY09L2
5 418
2021-06-22 04:22:31
23 서준TV
#RYQ2P09C
5 399
2021-06-22 13:45:31
24 ※☞박태경님☜※
#2L99V9QL8
5 396
2021-06-22 06:36:21
25 MuGi.
#8CJ8UJGL8
5 395
2021-06-22 08:00:53
26
3
sec
#Y9CQQURVJ
5 363
2021-06-22 12:12:27
27 FUTUREBALLONDOR
#LJRQU208
5 328
2021-06-22 14:46:40
28 I AM HYUK
#9PJ09YL9J
5 318
2021-06-22 07:16:16
29
1
쿡대
#RQLUUVLQ
5 313
2021-06-22 03:23:16
30
8
mofu
#22LLV029Q
5 304
2021-06-22 10:05:44
31
5
p GoG
#22R8RQLRQ
5 301
2021-06-22 14:27:54
32 져루지
#PL0VC89PU
5 260
2021-06-22 13:45:02
33
7
상순이~
#2G9GULRLU
5 254
2021-06-22 06:51:34
34
1
Ted
#2CJCQR0JP
5 251
2021-06-22 08:49:45
35
1
Wow
#8QCPU8YQ2
5 248
2021-06-22 12:41:18
36
2
갤럭시
#2YU28CJ0V
5 242
2021-06-22 15:03:03
37
2
Elder
독고웅
#8PY2C9LJU
5 212
2021-06-21 22:20:57
38
1
짠순이.....
#CRVUURVC
5 201
2021-06-22 08:20:32
39 치킨집사장
#29YLYVGP8
5 164
2021-06-20 09:54:20
40
5
여우
#88LGP9U9
5 103
2021-06-22 15:01:23
41
2
황남성
#Y8C08V9RU
5 046
2021-06-22 13:19:36
42 광개토대왕
#Q0C8JURY
5 043
2021-06-22 02:11:39
43
1
Elder
박닌
#9U28LPGUG
5 039
2021-06-22 11:59:20
44
2
Leader
드라칼리스
#L9LLLUP
5 015
2021-06-22 13:44:49
45
2
단무지
#LCUQVCCU
5 000
2021-06-21 12:21:14
46
5
인직만숙연애
#J2L28UVCY
5 000
2021-06-22 14:48:29
47
1
대우기
#P0VCQQ8Y9
4 999
2021-06-22 14:00:35
48
1
반대로돌아가는시계♡☆
#9YPRRJR92
4 642
2021-06-22 07:35:48
49
1
진기복
#98QQ2L8G
4 152
2021-06-19 06:53:00

Kupuješ Pass Royale, nabídky nebo gemy?

Podpoř Deck Shop! Použij kód deckshop.

Tento jazyk překládá:
pavelfi Stegiii 🇨🇿 Pomož nám s českým překladem!