SSG Taurus

#8J9QP82G

52 044

47 / 50

🌟Official SpaceStationGaming and CWA Clan🌟Sister clan to SSG Ares🌟discord.gg/C5m2hCd🌟cr-api.com

Vstup do klanu
Členové 47 / 50
Typ Pozvaní
Skóre klanu 52 044
Požadované trofeje 5 300
Leader klanu Kobie
Rozsah trofejí 4 497 – 5 659
Klan info
Lokace Mezinárodní
Donaty za týden 13 170
Elderů 2
Co-leadeři 3
# Rank Arena Hráč
Tag
Trof.
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Co-leader
Ahaan
#2LYV2LRR
13 5 659
2020-08-06 19:11:13
346
160
2
1
Nova I KnightOP
#908YYR0QC
13 5 606
2020-08-06 18:47:26
250
160
3
1
SwedishViking
#2PVULG
13 5 602
2020-08-06 18:22:05
505
360
4
2
The incredible
#90PJ0JRL0
13 5 588
2020-08-06 17:18:23
68
400
5 arxiepiskopos21
#Y92RJLCJ
13 5 458
0
0
6
1
Poseidon
#900J9GCV
13 5 404
2020-08-06 16:35:38
450
440
7
1
Elder
P S Y C H O
#2VVYUGGGL
13 5 362
2020-08-06 18:56:03
308
400
8
2
Leader
Kobie
#8P08PRY
13 5 330
2020-08-06 16:40:03
344
360
9
2
Achilles
#QCC00RG0
13 5 304
2020-08-06 16:10:31
98
120
10
1
Juvey
#PGGPV8JC0
12 5 272
2020-08-06 10:26:26
10
360
11
11
jisu23
#9Q8UC9899
13 5 227
2020-08-06 18:24:11
315
480
12
2
Elder
mineisbiggerJr!
#YUUJLYQC
13 5 221
2020-08-06 14:38:47
1052
360
13
1
Tinks
#Y2JUP2URP
12 5 202
2020-08-06 19:13:52
868
320
14
3
Moaz
#2Y22LGU9G
13 5 198
2020-08-06 17:53:17
196
400
15
2
one hitter
#Q9PU220L
13 5 133
2020-08-06 07:19:44
264
320
16
2
The incredible
#9LGRGY8CC
12 5 110
2020-08-06 16:34:11
88
320
17
3
Josh
#Y98JQQQJ9
12 5 101
2020-08-06 11:50:45
174
280
18
1
Shaka Zulu
#GCR2CRU0
13 5 094
2020-08-06 17:39:51
92
280
19
4
⚡King⚡
#2VQ8GQPGL
13 5 087
2020-08-06 18:50:03
526
440
20
13
Ilya
#2VC2JYCPC
13 5 058
2020-08-06 11:23:36
66
120
21
5
Co-leader
KingKaden
#P990YC9G0
12 5 038
2020-08-06 16:49:59
390
320
22
2
ELECTR⚡️FY
#9GVQU8YVQ
13 5 035
2020-08-06 18:27:36
838
10
23 TTV/zachie_cr
#Y2C2J80V
13 5 035
2020-08-06 18:42:29
90
120
24
2
❄️Meeks Tape❄️
#8LLYRUR9Y
13 5 031
2020-08-06 16:47:17
94
160
25
4
BMills7
#JQYU2VV
13 5 029
2020-08-06 02:06:16
162
240
26
1
Anthony
#V90UPRLY
13 5 017
2020-08-06 16:39:07
354
360
27
3
Lord Stark
#8PVP0JVC
13 5 003
2020-08-06 19:10:11
0
40
28
3
pavananenenu
#2J0GGLVL2
13 5 002
2020-08-06 18:00:39
233
400
29 the drew crew
#8JPRPGGV
13 4 990
2020-08-06 19:03:52
180
240
30
2
NOVA I U$A!
#8R0QLY0R2
13 4 988
2020-08-06 13:34:17
371
280
31
5
つきたん@祭声
#9YPU8C098
12 4 971
2020-08-06 13:11:23
239
280
32
1
melina
#8VUL2YVUV
13 4 965
2020-08-06 16:55:47
170
240
33
3
ᴥ⁂ↈ⁂ᴥ
#QY2GGJRR
13 4 955
2020-08-06 17:14:08
376
320
34
2
SGANET
#8QQGVLV0
13 4 944
2020-08-06 15:38:15
244
0
35 Co-leader
nick
#8VYV9GLGJ
13 4 943
2020-08-06 13:23:52
44
160
36
2
ㅋFröggieㅋ
#89YGL2LG
13 4 920
2020-08-06 18:50:28
330
400
37
2
alexanderdoc
#8QLC0VQC
13 4 893
2020-08-06 19:09:24
124
320
38
2
Master G
#2CUPP8V0
12 4 854
2020-08-06 03:40:27
132
240
39
2
Trapz
#8L8VPLRVY
13 4 842
2020-08-06 17:22:10
247
320
40
2
⚡️⚡️H⚡️⚡️
#8YYGRUJGL
13 4 810
2020-08-06 05:16:06
18
80
41
3
RexTexYT
#2LVCUC9PQ
12 4 765
2020-08-06 10:50:11
338
280
42
5
<c5>carter
#2QG8L9Q09
13 4 744
2020-08-06 11:12:54
508
320
43
2
<c3>E꙰G꙰G꙰
#LYVPPVQY
13 4 702
2020-08-05 16:30:15
74
0
44
2
<c2>vivek
#PGYR2UYL
13 4 690
2020-08-06 16:34:09
172
320
45
2
Sir Naderi
#20CLUGVV
13 4 663
2020-08-05 18:05:25
45
120
46
2
superguy123
#2GQP9QRUC
12 4 632
2020-08-06 19:11:41
548
320
47
2
axaloo
#9LQRVG29J
13 4 497
2020-08-06 19:01:00
60
160

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord