CHEIL

#20UY0GV

40 107

35 / 50

친목클랜입니다. 최소한의 지원 및 클전 참여부탁드립니다. 미접속 15일 이상, 지원 50이하, 클전 마지막 전투 불참 시 추방 합니다(클전 화요일, 금요일 18시에 시작)

Vstup do klanu
Členové 35 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 40 107
Požadované trofeje 3 000
Leader klanu MAX
Rozsah trofejí 3 050 – 5 041
Klan info
Lokace Jižní Korea
Donaty za týden 310
Elderů 2
Co-leadeři 2
# Rank Arena Hráč
Tag
Trph.
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Co-leader
EPOXY411
#2QJ99R9GV
13 5 041
2020-03-27 21:47:37
62
66
2 ㄱᆞ
#9QRG9929J
10 4 867
2020-03-18 01:19:25
0
0
3 조조조종민
#GQPRCUPQ
10 4 852
2020-03-28 10:38:13
0
20
4 혀모
#L9QGGJP9C
10 4 840
2020-03-21 05:57:23
0
0
5 먼땅이
#9JC2929YP
11 4 660
2020-03-06 11:40:28
0
0
6 Co-leader
aiden
#9GCVGJUR
12 4 633
2020-02-09 11:04:11
0
0
7 김지한
#Y0PCJQJ2P
9 4 566
2020-03-28 12:06:10
88
80
8 지파이더스
#2V022P89C
10 4 453
2020-02-25 13:48:41
0
0
9 에에엥
#8VJQRPULP
9 4 423
2020-03-26 06:37:48
26
30
10 붕어빵
#89CRVQQUP
9 4 408
2020-03-13 03:37:28
0
0
11 Leader
MAX
#808QC9CP
13 4 377
2020-03-08 17:57:23
0
0
12 다샷
#2QU99PY0G
10 4 350
2020-03-15 04:05:01
0
0
13 진라면 먹어라
#Y2J2P922R
10 4 317
2020-03-19 05:12:57
0
0
14 밥도둑
#GYQGJCCY
11 4 242
2020-02-07 01:21:43
0
0
15 크로랑
#P8JRRYG
9 4 240
2020-02-06 04:04:09
0
0
16 Elder
샤샥
#8VPC8PCU0
11 4 232
2020-03-24 13:46:50
20
40
17 Elder
빡쌤
#PPU2JPYY
13 4 218
2020-03-24 13:49:21
28
30
18 하위
#PQURJ08CR
10 4 192
2020-02-07 01:17:47
0
0
19 승리
#8J090VQVV
10 4 132
2020-03-20 14:41:09
0
0
20 마스터 부계정
#20Y2P2LRG
8 4 101
2020-03-07 12:25:26
0
0
21 텐텐
#2J8UUY89P
11 4 053
2020-02-06 09:04:52
0
0
22 kimgeonwoo
#2J9RJ9CY0
8 4 042
2020-02-25 08:58:21
0
0
23 전현성
#GV8G29GV
10 4 001
2020-01-31 07:43:48
0
0
24 ☆sunkon1004☆
#928UQVL99
9 4 001
2020-02-02 11:17:04
0
0
25 황태자 윤성 0528
#2Q9JCPRUG
9 4 001
2020-03-28 11:16:00
86
44
26 Arena 12 퓨피리
#Q908YVG8V
8 3 960
2020-03-27 11:19:58
0
0
27 Arena 12 로얄충
#2RPQP98CU
9 3 600
2020-03-09 08:28:16
0
0
28 Arena 11 유유제약
#LL8QUYCVJ
8 3 512
2020-02-03 04:48:43
0
0
29 Arena 11 승찬
#PY9QUQ9CC
9 3 502
2020-01-31 00:03:28
0
0
30 Arena 11 머이
#YP2JV9VYP
9 3 413
2020-03-01 00:20:17
0
0
31 Arena 11 우이
#P8JG20VUL
8 3 343
2020-03-04 01:24:56
0
0
32 Arena 10 00000j
#QV092Q90
11 3 144
2020-03-18 09:27:04
0
0
33 Arena 10 호랑이Ss
#8J92JPC9
9 3 106
2020-03-15 13:38:12
0
0
34 Arena 10 앙아앙
#88RRVRL92
8 3 095
2020-03-08 17:40:37
0
0
35 Arena 10 omorikimchi
#YQYRR0J98
8 3 050
2020-02-29 09:33:42
0
0

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord