Hodnocení decku Hodnocení

Obrana Obranný potenciál Super!
Útok Útočný potenciál Super!
Všestrannost Všestrannost decku Super!
Synergie Synergie decku Dobrý

2 varování Proč?

Deck tipy Základy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

Varování Nemáš jak reagovat na soupeřovu pumpu.

Když soupeř zahraje Elixir collector, tak je potřeba na to zareagovat. Když ho necháš pumpovat, tak tě pak převálcuje.

Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš střední nebo silné útočné kouzlo.

Je užitečné mít v decku jedno střední nebo silné kouzlo. Můžeš ho použít k dodělání soupeřovy věže a nebo sejmutí více jednotek u sebe. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Obranné karty Obrana

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin Musketeer Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chybějící

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Mega Minion Musketeer Giant Dark Prince Witch

Útočné karty Útok

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Giant

Damage spells

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Zap

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Goblin Gang Giant Dark Prince

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Chybějící

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Goblin Gang Dart Goblin Giant Dark Prince

Tornado King activation – careful!

Karty, které můžeš přetáhnout tornádem na Kinga a aktivovat ho.

Dark Prince

Swarms & Bait Bait

Bait karty

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Giant Dark Prince
Giant Snowball Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin Musketeer Witch
Zap Goblin Gang Dart Goblin Dark Prince Witch
Barbarian Barrel Goblin Gang Dart Goblin Musketeer Dark Prince Witch
The Log Goblin Gang Dart Goblin Musketeer Dark Prince Witch
Earthquake Goblin Gang Witch
Arrows Goblin Gang Dart Goblin Witch
Royal Delivery Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin Musketeer Dark Prince Witch
Fireball Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin Musketeer Witch
Poison Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin Musketeer Witch
Lightning Mega Minion Musketeer Dark Prince Witch
Rocket Musketeer Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Dark Prince

Info k ladderu Ladder

Nezávislé na levelu

Karty, které jsou dobré i na nižším levelu. Jejich klíčové vlastnosti nejsou moc ovlivněné levelem, stejně jako klíčové interakce mezi kartami.

Mega Minion Dark Prince

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Goblin Gang Dart Goblin Musketeer Witch

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

Dobrý

Pro geeky

Cyklus decku Cyklus

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin Musketeer Dark Prince Giant Witch

Nejkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Goblin Gang Mega Minion Dart Goblin

Synergie   7 5

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Zap + Mega Minion Giant Dark Prince Dart Goblin
Goblin Gang + Dart Goblin
Mega Minion + Zap Giant Dart Goblin
Dart Goblin + Goblin Gang Giant Zap Mega Minion
+ Giant
+ Mega Minion Musketeer Witch Zap Dart Goblin
+ Zap
+ Giant

Countery   44 83

Countery proti hrozbám

Karty, které counterují hrozby, které může soupeř zahrát. Tmavší barva znamená, že karta necounteruje druhou úplně sama, ale jen pomáhá v obraně.

Mega Minion Dart Goblin
Musketeer Witch Mega Minion Goblin Gang Dart Goblin Zap
Zap Goblin Gang Witch Dark Prince
Dart Goblin
Mega Minion Giant Witch Musketeer Dart Goblin Goblin Gang
Musketeer Mega Minion Dart Goblin
Mega Minion Musketeer
Goblin Gang Witch Mega Minion Zap Musketeer
Goblin Gang Dark Prince Mega Minion Witch
Musketeer Witch Mega Minion Goblin Gang
Dark Prince Witch Musketeer Goblin Gang Mega Minion
Witch Dark Prince
Mega Minion Musketeer Witch Dart Goblin Goblin Gang Zap
Musketeer Mega Minion Dart Goblin Goblin Gang Zap Witch
Goblin Gang Dark Prince Musketeer Witch
Goblin Gang Mega Minion Musketeer Witch Dark Prince Dart Goblin
Mega Minion Musketeer Goblin Gang Dark Prince Dart Goblin
Musketeer Dark Prince Mega Minion Witch Goblin Gang
Mega Minion Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Musketeer Dart Goblin Zap Witch Dark Prince Mega Minion
Dart Goblin Musketeer Witch Giant
Witch Dart Goblin Mega Minion Musketeer Goblin Gang
Dark Prince Dart Goblin Musketeer Mega Minion
Zap Witch Goblin Gang
Musketeer Mega Minion
Witch
Mega Minion Witch Musketeer
Musketeer Giant Mega Minion Witch
Zap Dart Goblin Musketeer Goblin Gang Mega Minion Witch
Dark Prince Mega Minion Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Mega Minion Dark Prince
Musketeer Mega Minion Giant Witch Dart Goblin
Zap Witch Dark Prince Goblin Gang
Zap Dart Goblin Witch
Goblin Gang Musketeer Zap Dart Goblin Mega Minion
Goblin Gang Dart Goblin Witch Musketeer Mega Minion
Zap
Musketeer Mega Minion Witch Dart Goblin Goblin Gang
Witch Musketeer
Witch Zap Musketeer Mega Minion Dark Prince
Witch Dark Prince Goblin Gang Zap Mega Minion
Witch Dark Prince Dart Goblin Musketeer Mega Minion
Musketeer Mega Minion Dart Goblin Witch Zap
Mega Minion Goblin Gang Musketeer Dark Prince
Goblin Gang Mega Minion Dark Prince Musketeer
Musketeer Dart Goblin Mega Minion
Mega Minion Dart Goblin Musketeer Dark Prince
Dark Prince Goblin Gang Witch Mega Minion
Giant Mega Minion Musketeer Dark Prince
Mega Minion Musketeer Witch
Mega Minion Musketeer Goblin Gang Witch
Mega Minion Witch
Mega Minion Dart Goblin Witch Goblin Gang Musketeer
Mega Minion Dart Goblin Musketeer Goblin Gang
Goblin Gang Witch Musketeer Mega Minion Dark Prince Zap
Witch Zap Mega Minion Goblin Gang Musketeer Dark Prince
Dark Prince Goblin Gang Musketeer Witch
Mega Minion Dark Prince Zap Dart Goblin Goblin Gang
Goblin Gang Dark Prince Mega Minion Dart Goblin Zap Witch Musketeer
Mega Minion Musketeer Zap Goblin Gang Witch Dart Goblin
Musketeer Mega Minion Goblin Gang Witch Dark Prince
Goblin Gang Dart Goblin Mega Minion Dark Prince Musketeer
Musketeer Goblin Gang Zap Dart Goblin Dark Prince
Dart Goblin Mega Minion Witch Goblin Gang Zap
Zap Mega Minion Goblin Gang Dark Prince Witch
Mega Minion Witch Zap Dart Goblin Musketeer
Witch Goblin Gang Dark Prince Mega Minion

Countery proti zbytku karet

Countery proti zbytku karet, co může nepřítel zahrát.

Witch Zap Goblin Gang Musketeer Dark Prince Dart Goblin
Dart Goblin Witch Goblin Gang Mega Minion
Zap Mega Minion Dart Goblin Witch Musketeer Dark Prince Goblin Gang
Zap Goblin Gang Witch Mega Minion Dart Goblin Musketeer Dark Prince
Zap Dart Goblin Musketeer Mega Minion Goblin Gang Witch
Dart Goblin Zap Witch Musketeer Mega Minion
Mega Minion Dark Prince Witch Dart Goblin Musketeer Goblin Gang
Dark Prince Mega Minion Musketeer Dart Goblin Goblin Gang Witch
Goblin Gang Mega Minion Musketeer Dart Goblin Witch
Dart Goblin Mega Minion Musketeer
Musketeer Dart Goblin
Dart Goblin
Goblin Gang Dark Prince Musketeer Witch Mega Minion Dart Goblin
Zap Musketeer Mega Minion Witch
Mega Minion Witch Musketeer Dart Goblin Goblin Gang

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi
  • Stegiii

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord