Hodnocení decku Hodnocení

Obrana Obranný potenciál Průměr
Útok Útočný potenciál Super!
Všestrannost Všestrannost decku Super!
Synergie Synergie decku Dobrý

1 varování Proč?

Deck tipy Základy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

Varování Nemáš střední nebo silné útočné kouzlo.

Je užitečné mít v decku jedno střední nebo silné kouzlo. Můžeš ho použít k dodělání soupeřovy věže a nebo sejmutí více jednotek u sebe. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Obranné karty Obrana

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chybějící

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Wizard Electro Wizard

Útočné karty Útok

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Zap

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Goblin Barrel

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Karty, které můžeš přetáhnout tornádem na Kinga a aktivovat ho.

Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Bait

Bait karty

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Minion Horde Goblin Barrel
Barbarian Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
The Log Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Minion Horde Goblin Barrel
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Poison Goblin Gang Minion Horde Wizard Electro Wizard
Lightning Elite Barbarians Wizard Electro Wizard
Rocket Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard

Info k ladderu Ladder

Silná na vyšším levelu

Karty, které jsou obzvláště silné když jsou na vyšším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou vyšším levelem dramaticky změněny ve prospěch silnější karty.

Elite Barbarians Goblin Barrel

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Goblin Barrel Electro Wizard

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

Super!

Pro geeky

Cyklus decku Cyklus

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Goblin Barrel Hog Rider Electro Wizard Minion Horde Wizard Elite Barbarians

Nejkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Goblin Gang Goblin Barrel Hog Rider

Synergie   6 6

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Zap + Elite Barbarians Hog Rider Electro Wizard Minion Horde
Goblin Gang + Goblin Barrel
Minion Horde + Zap Hog Rider Goblin Barrel
Elite Barbarians + Zap Hog Rider
+ Zap Goblin Barrel Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
+
+ Hog Rider Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
+ Zap Goblin Barrel Hog Rider

Countery   49 84

Countery proti hrozbám

Karty, které counterují hrozby, které může soupeř zahrát. Tmavší barva znamená, že karta necounteruje druhou úplně sama, ale jen pomáhá v obraně.

Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Zap Minion Horde Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Wizard Zap Minion Horde
Electro Wizard
Minion Horde Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Hog Rider Goblin Barrel Goblin Gang
Electro Wizard Wizard
Wizard Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde Wizard Electro Wizard Goblin Gang Zap
Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard Wizard
Wizard
Wizard Zap Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Wizard Zap
Goblin Gang Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang
Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard
Minion Horde Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang Zap Elite Barbarians Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel Wizard
Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard Wizard
Minion Horde Elite Barbarians
Wizard Zap Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde
Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
Hog Rider Electro Wizard Goblin Barrel
Electro Wizard Zap Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde
Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Barrel
Electro Wizard
Elite Barbarians Wizard Minion Horde
Minion Horde Electro Wizard Wizard Goblin Gang Elite Barbarians Zap
Wizard Zap Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard Zap
Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Zap Wizard Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Minion Horde Goblin Gang
Wizard
Minion Horde Zap Electro Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Zap Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Elite Barbarians
Minion Horde Electro Wizard Wizard Zap
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Wizard Minion Horde
Electro Wizard Elite Barbarians
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Minion Horde Wizard Hog Rider Electro Wizard Goblin Barrel Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Goblin Gang Goblin Barrel
Goblin Gang Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde Zap
Elite Barbarians Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Wizard Zap
Goblin Gang Wizard Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Zap Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang Zap Wizard Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Zap Minion Horde Goblin Gang Wizard
Wizard Elite Barbarians Electro Wizard Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Electro Wizard Zap Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Minion Horde
Electro Wizard Minion Horde Goblin Gang Wizard Zap
Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard Zap Goblin Gang
Minion Horde Electro Wizard Zap Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang Wizard

Countery proti zbytku karet

Countery proti zbytku karet, co může nepřítel zahrát.

Zap Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Goblin Gang Electro Wizard
Wizard Zap Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Zap Goblin Gang
Electro Wizard Zap Minion Horde Wizard Goblin Gang
Zap Electro Wizard Wizard
Electro Wizard Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians Wizard
Wizard Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
Elite Barbarians
Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde
Wizard
Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Zap
Goblin Gang Electro Wizard

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi
  • Stegiii

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord