Hodnocení decku Hodnocení

Obrana Obranný potenciál Božské!
Útok Útočný potenciál Dobrý
Všestrannost Všestrannost decku Super!
Synergie Synergie decku Průměr

2 problémy 4 varování Proč?

Deck tipy Základy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

PROBLÉM Nemáš žádnou vítěznou kartu!

Abys vyhrál hru snadněji, je potřeba mít alespoň jednu kartu, která je dobrá pro útok na věž. Ty nemáš v decku žádnou. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
PROBLÉM Nemáš kouzla na přímý útok na věž!

Často se na konci zápasu stává, že soupeři zbývá jen pár HP na věži. Nemáš žádné kouzlo, kterým bys ho dodělal. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš jak reagovat na soupeřovu pumpu.

Když soupeř zahraje Elixir collector, tak je potřeba na to zareagovat. Když ho necháš pumpovat, tak tě pak převálcuje.

Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš žádné slabé útočné koulzo.

Často se na konci zápasu stává, že soupeři zbývá jen trochu HP na věži. Nemáš žádná levná kouzla, kterými bys ji mohl dorazit na dálku. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš střední nebo silné útočné kouzlo.

Je užitečné mít v decku jedno střední nebo silné kouzlo. Můžeš ho použít k dodělání soupeřovy věže a nebo sejmutí více jednotek u sebe. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš karty, co umí resetovat některé útočníky.

Jsou karty, co umí být hodně nebezpečné, když je necháš nabít. A nebo když ti jdou po věži a ty nemáš způsob, jak je odlákat. Jako např. tyto:

Aby se ti proti nim bojovalo lépe, je dobré mít kartu, co umí jejich útok resetovat. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Obranné karty Obrana

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Furnace Wizard Ice Wizard Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Spear Goblins Knight Furnace Wizard Ice Wizard Inferno Dragon

Útočné karty Útok

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Chybějící

Damage spells

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Chybějící

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Goblin Gang

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Chybějící

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Spear Goblins Knight Goblin Gang Minion Horde

Swarms & Bait Bait

Bait karty

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Inferno Dragon
Giant Snowball Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Furnace Inferno Dragon
Zap Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Furnace Inferno Dragon
Barbarian Barrel Spear Goblins Knight Goblin Gang Furnace Wizard Ice Wizard
The Log Spear Goblins Goblin Gang Furnace
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang Furnace
Arrows Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Furnace
Royal Delivery Spear Goblins Knight Goblin Gang Minion Horde Wizard Ice Wizard Inferno Dragon
Fireball Goblin Gang Minion Horde Furnace Wizard Ice Wizard Inferno Dragon
Poison Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Furnace Wizard Ice Wizard
Lightning Knight Furnace Wizard Ice Wizard Inferno Dragon
Rocket Minion Horde Furnace Wizard Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Wizard Ice Wizard

Info k ladderu Ladder

Některé karty mohou být obojí, nezávislé na levelu a slabší/silnější na vyšším levelu. Příklad: Ice Golem na nižším levelu nesejme Skarmy, takže je "slabší". Ale v dalších věcech, jako tankování, funguje dobře a nezávisle na levelu.

Nezávislé na levelu

Karty, které jsou dobré i na nižším levelu. Jejich klíčové vlastnosti nejsou moc ovlivněné levelem, stejně jako klíčové interakce mezi kartami.

Spear Goblins Knight Ice Wizard Inferno Dragon

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Goblin Gang Minion Horde Furnace Wizard Ice Wizard

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

Dobrý

Pro geeky

Cyklus decku Cyklus

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Knight Goblin Gang Ice Wizard Furnace Inferno Dragon Minion Horde Wizard

Nejkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Spear Goblins Knight Goblin Gang Ice Wizard

Synergie   4 5

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Spear Goblins + Knight Furnace
Knight + Spear Goblins Goblin Gang Ice Wizard Inferno Dragon Wizard
Goblin Gang + Knight
Minion Horde +
+ Spear Goblins
+ Knight
+ Knight
+ Knight

Countery   48 85

Countery proti hrozbám

Karty, které counterují hrozby, které může soupeř zahrát. Tmavší barva znamená, že karta necounteruje druhou úplně sama, ale jen pomáhá v obraně.

Knight
Ice Wizard Minion Horde Wizard Furnace Knight Spear Goblins Goblin Gang
Goblin Gang Wizard Minion Horde Ice Wizard Furnace Knight
Knight
Knight Wizard Minion Horde Ice Wizard Furnace Inferno Dragon Goblin Gang
Inferno Dragon Ice Wizard Wizard
Ice Wizard Furnace Wizard Minion Horde
Minion Horde Wizard Furnace Goblin Gang Ice Wizard
Goblin Gang Minion Horde Knight Wizard Furnace
Minion Horde Ice Wizard Furnace Inferno Dragon Wizard Knight Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Wizard Furnace Ice Wizard Knight
Wizard
Wizard Inferno Dragon Ice Wizard Goblin Gang Minion Horde Furnace Spear Goblins
Goblin Gang Knight Wizard Ice Wizard Spear Goblins
Goblin Gang Wizard Minion Horde Knight
Minion Horde Goblin Gang Knight Spear Goblins Inferno Dragon Ice Wizard
Minion Horde Goblin Gang Knight Spear Goblins
Minion Horde Furnace Knight Inferno Dragon Ice Wizard Goblin Gang
Minion Horde Wizard Ice Wizard Goblin Gang Inferno Dragon Knight
Goblin Gang Furnace Minion Horde Wizard Ice Wizard Knight
Furnace Wizard Ice Wizard Knight
Wizard Furnace Goblin Gang Spear Goblins Minion Horde Ice Wizard
Minion Horde
Wizard Ice Wizard Minion Horde Goblin Gang
Knight Inferno Dragon Minion Horde
Knight
Inferno Dragon Furnace Minion Horde Ice Wizard Knight
Ice Wizard Knight Furnace
Spear Goblins Furnace Minion Horde Goblin Gang Ice Wizard
Knight Wizard Goblin Gang Ice Wizard
Wizard Goblin Gang Minion Horde Furnace
Furnace Ice Wizard
Minion Horde Furnace Wizard
Furnace Wizard Ice Wizard Goblin Gang Minion Horde
Wizard Ice Wizard Minion Horde Furnace Spear Goblins
Goblin Gang Minion Horde Furnace Wizard
Wizard Knight Ice Wizard Goblin Gang Furnace Spear Goblins
Minion Horde Ice Wizard Wizard
Inferno Dragon Wizard Minion Horde Knight Goblin Gang Ice Wizard
Knight Wizard
Minion Horde Inferno Dragon Ice Wizard Knight
Minion Horde Knight Ice Wizard Goblin Gang Spear Goblins
Wizard Furnace Knight Ice Wizard
Minion Horde Wizard Spear Goblins Inferno Dragon Ice Wizard Furnace
Minion Horde Knight Inferno Dragon Ice Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Knight Minion Horde
Minion Horde Wizard Ice Wizard
Knight Inferno Dragon Ice Wizard
Minion Horde Ice Wizard Knight Goblin Gang Inferno Dragon
Minion Horde Wizard Inferno Dragon Knight Furnace
Inferno Dragon Knight Minion Horde
Minion Horde Inferno Dragon Knight Goblin Gang Ice Wizard Furnace
Inferno Dragon Furnace Minion Horde Knight
Knight Ice Wizard Goblin Gang Spear Goblins
Wizard Spear Goblins Ice Wizard Knight Goblin Gang
Goblin Gang Knight Minion Horde Spear Goblins Furnace Ice Wizard
Goblin Gang Minion Horde Inferno Dragon Wizard Knight
Knight Ice Wizard Goblin Gang Wizard Spear Goblins
Goblin Gang Knight
Ice Wizard Furnace Goblin Gang Knight Wizard Minion Horde
Minion Horde Ice Wizard Goblin Gang Spear Goblins Wizard
Knight Ice Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard
Goblin Gang Knight Minion Horde Spear Goblins
Furnace Ice Wizard Minion Horde Goblin Gang Wizard
Minion Horde Ice Wizard Knight Furnace Goblin Gang Spear Goblins Wizard
Minion Horde Furnace Spear Goblins Ice Wizard Knight Goblin Gang
Minion Horde Inferno Dragon Ice Wizard Furnace Wizard Spear Goblins
Knight Inferno Dragon Minion Horde Goblin Gang Furnace Wizard

Countery proti zbytku karet

Countery proti zbytku karet, co může nepřítel zahrát.

Spear Goblins Wizard Furnace Ice Wizard Goblin Gang Knight
Wizard Spear Goblins Knight Goblin Gang Furnace
Wizard Furnace Minion Horde Goblin Gang Ice Wizard Knight Spear Goblins
Wizard Knight Spear Goblins Ice Wizard Goblin Gang
Ice Wizard Minion Horde Spear Goblins Wizard Furnace Goblin Gang
Knight Wizard Furnace Ice Wizard Spear Goblins
Knight Wizard Ice Wizard Goblin Gang
Knight Goblin Gang Ice Wizard Minion Horde Wizard Inferno Dragon Spear Goblins
Goblin Gang Wizard Furnace Minion Horde Ice Wizard Spear Goblins
Inferno Dragon Minion Horde
Wizard
Knight Goblin Gang
Furnace
Goblin Gang Ice Wizard Knight

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi
  • Stegiii

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord