Hodnocení decku Hodnocení

Obrana Obranný potenciál Super!
Útok Útočný potenciál Dobrý
Všestrannost Všestrannost decku Dobrý
Synergie Synergie decku Průměr

1 problémy 3 varování Proč?

Chybějící karty ve tvé sbírce

Fisherman Mega Knight

Deck tipy Základy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

PROBLÉM Nemáš kouzla na přímý útok na věž!

Často se na konci zápasu stává, že soupeři zbývá jen pár HP na věži. Nemáš žádné kouzlo, kterým bys ho dodělal. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš žádné slabé útočné koulzo.

Často se na konci zápasu stává, že soupeři zbývá jen trochu HP na věži. Nemáš žádná levná kouzla, kterými bys ji mohl dorazit na dálku. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš střední nebo silné útočné kouzlo.

Je užitečné mít v decku jedno střední nebo silné kouzlo. Můžeš ho použít k dodělání soupeřovy věže a nebo sejmutí více jednotek u sebe. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš karty, co umí resetovat některé útočníky.

Jsou karty, co umí být hodně nebezpečné, když je necháš nabít. A nebo když ti jdou po věži a ty nemáš způsob, jak je odlákat. Jako např. tyto:

Aby se ti proti nim bojovalo lépe, je dobré mít kartu, co umí jejich útok resetovat. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Obranné karty Obrana

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut Barbarian Hut

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Princess

Útočné karty Útok

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Miner

Damage spells

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Chybějící

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Miner Princess

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Miner

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Spear Goblins Princess

Tornado King activation – careful!

Karty, které můžeš přetáhnout tornádem na Kinga a aktivovat ho.

Miner

Swarms & Bait Bait

Bait karty

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner
Giant Snowball Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Miner Princess
Zap Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Princess
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
The Log Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Earthquake Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army
Arrows Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Princess
Royal Delivery Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Skeleton Army Miner Princess
Fireball Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Poison Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Lightning Goblin Hut Wizard Barbarian Hut
Rocket Goblin Hut Wizard Barbarian Hut

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Princess

Info k ladderu Ladder

Některé karty mohou být obojí, nezávislé na levelu a slabší/silnější na vyšším levelu. Příklad: Ice Golem na nižším levelu nesejme Skarmy, takže je "slabší". Ale v dalších věcech, jako tankování, funguje dobře a nezávisle na levelu.

Nezávislé na levelu

Karty, které jsou dobré i na nižším levelu. Jejich klíčové vlastnosti nejsou moc ovlivněné levelem, stejně jako klíčové interakce mezi kartami.

Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner Princess

Silná na vyšším levelu

Karty, které jsou obzvláště silné když jsou na vyšším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou vyšším levelem dramaticky změněny ve prospěch silnější karty.

Skeleton Army Princess

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Wizard

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

Průměr

Pro geeky

Cyklus decku Cyklus

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner Princess Goblin Hut Wizard Barbarian Hut

Nejkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner

Synergie   3 6

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Spear Goblins + Miner Princess
Bats + Miner
Goblin Hut + Miner Barbarian Hut
Wizard +
+ Princess Miner Goblin Hut
+ Miner Princess
+ Spear Goblins Bats Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army
+ Spear Goblins Barbarian Hut Skeleton Army

Countery   49 75

Countery proti hrozbám

Karty, které counterují hrozby, které může soupeř zahrát. Tmavší barva znamená, že karta necounteruje druhou úplně sama, ale jen pomáhá v obraně.

Bats Princess
Spear Goblins Princess Goblin Hut Wizard Bats Skeleton Army Barbarian Hut
Skeleton Army Princess Wizard
Miner Princess
Wizard Bats Goblin Hut Barbarian Hut Miner Skeleton Army
Barbarian Hut Wizard
Princess Wizard Barbarian Hut Skeleton Army
Princess Wizard
Wizard Princess Skeleton Army
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Wizard Bats
Skeleton Army Wizard
Wizard Skeleton Army
Wizard Spear Goblins Bats Princess
Skeleton Army Spear Goblins Miner Princess Wizard
Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Miner Barbarian Hut Bats Spear Goblins
Spear Goblins Princess Miner Skeleton Army Bats
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Princess Wizard Bats
Skeleton Army Barbarian Hut Wizard
Princess Miner Wizard
Spear Goblins Princess Wizard Bats
Princess
Skeleton Army Princess Wizard
Bats Skeleton Army
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Barbarian Hut Princess Miner Goblin Hut
Skeleton Army Miner Princess Barbarian Hut Goblin Hut Spear Goblins Bats
Wizard Princess Miner
Wizard Goblin Hut Princess Skeleton Army
Miner
Goblin Hut Princess
Skeleton Army Wizard Princess
Goblin Hut Wizard Skeleton Army Barbarian Hut
Princess Skeleton Army Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Wizard Princess Bats
Wizard Bats Princess Spear Goblins Skeleton Army
Princess Wizard
Wizard Princess
Princess Wizard
Skeleton Army Miner
Skeleton Army Goblin Hut Spear Goblins Barbarian Hut
Princess Wizard
Wizard Princess Goblin Hut Bats Spear Goblins Barbarian Hut
Skeleton Army Bats Miner
Skeleton Army
Wizard
Skeleton Army Princess Miner
Skeleton Army
Skeleton Army Miner Wizard
Skeleton Army Bats
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Skeleton Army Bats Spear Goblins
Miner Princess Bats Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Bats Barbarian Hut Spear Goblins
Wizard Skeleton Army Bats
Skeleton Army Spear Goblins Wizard Goblin Hut
Princess Skeleton Army Wizard
Princess Bats Skeleton Army Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Princess Spear Goblins
Skeleton Army Goblin Hut Wizard Barbarian Hut
Skeleton Army Wizard Princess Bats Spear Goblins
Skeleton Army Miner Spear Goblins Princess
Bats Goblin Hut Barbarian Hut Princess Wizard Spear Goblins
Wizard Bats Barbarian Hut

Countery proti zbytku karet

Countery proti zbytku karet, co může nepřítel zahrát.

Wizard Spear Goblins Princess Bats Skeleton Army
Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Wizard Spear Goblins Bats Princess
Princess Wizard Spear Goblins
Princess Bats Wizard Spear Goblins
Princess Wizard Spear Goblins
Princess Wizard
Skeleton Army Spear Goblins Miner Princess Wizard Bats
Wizard Princess Spear Goblins
Skeleton Army Princess
Skeleton Army
Princess Wizard
Goblin Hut Princess Barbarian Hut
Princess

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi
  • Stegiii

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord