Hodnocení decku Hodnocení

Obrana Obranný potenciál Super!
Útok Útočný potenciál Dobrý
Všestrannost Všestrannost decku Super!
Synergie Synergie decku Super!

1 problémy 1 varování Proč?

Deck tipy Základy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

PROBLÉM Nemáš silnou jednotku proti vzduchu!

Nemáš žádnou jednotku, co útočí silně na vzduch. Mohl bys mít problémy s následujícimi kartami:

Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš karty, co umí resetovat některé útočníky.

Jsou karty, co umí být hodně nebezpečné, když je necháš nabít. A nebo když ti jdou po věži a ty nemáš způsob, jak je odlákat. Jako např. tyto:

Aby se ti proti nim bojovalo lépe, je dobré mít kartu, co umí jejich útok resetovat. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Obranné karty Obrana

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Dart Goblin Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chybějící

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Valkyrie Witch P.E.K.K.A

Útočné karty Útok

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Tornado Poison The Log

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Hog Rider

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Poison

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Dart Goblin Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Karty, které můžeš přetáhnout tornádem na Kinga a aktivovat ho.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Bait

Bait karty

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Witch
Zap Dart Goblin Witch
Barbarian Barrel Dart Goblin Valkyrie Witch
The Log Dart Goblin Hog Rider Witch
Earthquake Hog Rider Witch
Arrows Dart Goblin Witch
Royal Delivery Dart Goblin Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
Fireball Dart Goblin Hog Rider Witch
Poison Dart Goblin Witch
Lightning Valkyrie Witch
Rocket Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Tornado Poison The Log

Info k ladderu Ladder

Nezávislé na levelu

Karty, které jsou dobré i na nižším levelu. Jejich klíčové vlastnosti nejsou moc ovlivněné levelem, stejně jako klíčové interakce mezi kartami.

Valkyrie Tornado Poison P.E.K.K.A

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Dart Goblin Witch

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

RIP

Pro geeky

Cyklus decku Cyklus

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider Valkyrie Poison Witch P.E.K.K.A

Nejkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider

Synergie   4 8

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Dart Goblin + Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
Hog Rider + The Log Poison Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch P.E.K.K.A
Valkyrie + Dart Goblin Hog Rider Tornado Witch P.E.K.K.A
Tornado + Poison Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
+ Hog Rider Tornado P.E.K.K.A The Log
+ Tornado Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
+ Poison Witch The Log Valkyrie Tornado Hog Rider Dart Goblin
+ Hog Rider Poison P.E.K.K.A

Countery   57 84

Countery proti hrozbám

Karty, které counterují hrozby, které může soupeř zahrát. Tmavší barva znamená, že karta necounteruje druhou úplně sama, ale jen pomáhá v obraně.

Dart Goblin Valkyrie Tornado The Log Poison
Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin The Log Witch
Poison Tornado Valkyrie The Log Witch
Poison Dart Goblin The Log
P.E.K.K.A Dart Goblin Hog Rider Witch Poison Valkyrie
Poison Dart Goblin
Poison Tornado The Log Valkyrie P.E.K.K.A
Poison Tornado Witch
Valkyrie P.E.K.K.A Poison Witch The Log
P.E.K.K.A The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch The Log
Poison Valkyrie The Log Witch
Dart Goblin Witch Tornado Poison
Poison The Log Tornado Dart Goblin Witch Valkyrie
Witch Valkyrie P.E.K.K.A
Dart Goblin Witch Valkyrie Tornado P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin
Tornado P.E.K.K.A The Log Witch
Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Witch The Log Valkyrie Tornado Dart Goblin
Poison Dart Goblin The Log Hog Rider Witch
Poison Witch Tornado Dart Goblin
P.E.K.K.A Dart Goblin Poison
Poison The Log Tornado P.E.K.K.A Valkyrie Witch
P.E.K.K.A
Witch Poison
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
Hog Rider Witch Poison The Log
Dart Goblin Witch
Poison Tornado The Log Valkyrie
Valkyrie Poison Tornado P.E.K.K.A The Log
Poison
P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin Witch The Log Poison
Poison P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Witch Poison Tornado P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Tornado The Log Dart Goblin Witch Valkyrie
Tornado The Log Dart Goblin Valkyrie
Tornado Valkyrie Poison Witch The Log Dart Goblin
Tornado Poison The Log
Tornado Poison Witch Dart Goblin
Valkyrie Witch Poison
Valkyrie Tornado Witch The Log P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A The Log Witch
Poison Valkyrie The Log Witch Tornado Dart Goblin
Tornado Poison Witch Dart Goblin
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Dart Goblin
Valkyrie P.E.K.K.A Dart Goblin
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Poison Hog Rider Valkyrie
P.E.K.K.A Witch Valkyrie
P.E.K.K.A Tornado The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Witch
Tornado Valkyrie The Log Dart Goblin P.E.K.K.A Witch
The Log Dart Goblin Poison Valkyrie Tornado
P.E.K.K.A Poison Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch Poison
Tornado Witch Poison P.E.K.K.A Valkyrie
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log
Poison Tornado Dart Goblin Witch P.E.K.K.A Valkyrie
Witch Dart Goblin Poison Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Witch
Valkyrie Dart Goblin Poison The Log P.E.K.K.A Tornado
The Log P.E.K.K.A Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Valkyrie Poison Witch Tornado The Log
P.E.K.K.A Valkyrie Witch
Dart Goblin Tornado Poison Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch

Countery proti zbytku karet

Countery proti zbytku karet, co může nepřítel zahrát.

Valkyrie Witch Poison The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin The Log Witch Poison
The Log Poison Dart Goblin Witch Tornado Valkyrie
Tornado The Log Valkyrie Witch Poison Dart Goblin
Tornado Poison Dart Goblin Witch
Tornado Dart Goblin The Log Poison Valkyrie Witch
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log Witch Tornado
Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch
Poison Tornado Dart Goblin Witch
Dart Goblin Poison
Valkyrie Dart Goblin
The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin Tornado Witch
The Log Poison Witch
Witch Dart Goblin Poison Valkyrie

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord