Hodnocení decku Hodnocení

Obrana Obranný potenciál Super!
Útok Útočný potenciál Dobrý
Všestrannost Všestrannost decku Super!
Synergie Synergie decku Průměr

2 varování Proč?

Deck tipy Základy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

Info Nemáš žádné levné cyklovací karty.

Pokud máš jen drahé jednotky, bude těžší rychle reagovat na to, co soupeř zahraje. Levné cyklovací karty ti také pomáhají dostat se k vítězné kartě rychleji, tím pádem ji hrát často a mít větší šanci na výhru. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!
Varování Nemáš karty, co umí resetovat některé útočníky.

Jsou karty, co umí být hodně nebezpečné, když je necháš nabít. A nebo když ti jdou po věži a ty nemáš způsob, jak je odlákat. Jako např. tyto:

Aby se ti proti nim bojovalo lépe, je dobré mít kartu, co umí jejich útok resetovat. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Defensive cards Obrana

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Dart Goblin Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chybějící

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Valkyrie Giant Wizard

Offensive cards Útok

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Giant Rocket

Damage spells

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Arrows Rocket

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Giant

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Rocket

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Dart Goblin Valkyrie Giant

Tornado King activation – careful!

Karty, které můžeš přetáhnout tornádem na Kinga a aktivovat ho.

Valkyrie

Swarms & Bait Bait

Bait karty

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Skeleton Army
Giant Snowball Skeleton Army
Zap Skeleton Army
Barbarian Barrel Dart Goblin Skeleton Army
The Log Dart Goblin Skeleton Army
Earthquake Skeleton Army
Arrows Dart Goblin Skeleton Army
Royal Delivery
Fireball Dart Goblin Wizard
Poison Wizard Skeleton Army
Lightning Valkyrie Wizard
Rocket Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Rocket Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Rocket Tornado

Info k ladderu Ladder

Některé karty mohou být obojí, nezávislé na levelu a slabší/silnější na vyšším levelu. Příklad: Ice Golem na nižším levelu nesejme Skarmy, takže je "slabší". Ale v dalších věcech, jako tankování, funguje dobře a nezávisle na levelu.

Nezávislé na levelu

Karty, které jsou dobré i na nižším levelu. Jejich klíčové vlastnosti nejsou moc ovlivněné levelem, stejně jako klíčové interakce mezi kartami.

Arrows Rocket Skeleton Army Tornado

Silná na vyšším levelu

Karty, které jsou obzvláště silné když jsou na vyšším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou vyšším levelem dramaticky změněny ve prospěch silnější karty.

Giant Skeleton Army

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Dart Goblin Wizard

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

Průměr

Pro geeky

Cyklus decku Cyklus

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Dart Goblin Skeleton Army Tornado Valkyrie Giant Wizard Rocket

Nejkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Arrows Dart Goblin Skeleton Army Tornado

Synergie   2 8

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Arrows + Giant
Dart Goblin + Valkyrie Giant Skeleton Army
Valkyrie + Dart Goblin Wizard Tornado
Giant + Arrows Skeleton Army Wizard Dart Goblin
+ Tornado Giant Valkyrie
+ Tornado
+ Giant Tornado Dart Goblin
+ Wizard Rocket Valkyrie Skeleton Army

Countery   60 81

Countery proti hrozbám

Karty, které counterují hrozby, které může soupeř zahrát. Tmavší barva znamená, že karta necounteruje druhou úplně sama, ale jen pomáhá v obraně.

Valkyrie Skeleton Army Rocket Arrows Tornado Dart Goblin Wizard
Valkyrie Arrows Wizard Tornado Skeleton Army
Arrows Dart Goblin
Wizard Giant Rocket Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin
Wizard Rocket Skeleton Army Tornado Valkyrie
Wizard Arrows Rocket Tornado
Valkyrie Rocket Arrows Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Valkyrie Rocket Tornado Wizard
Valkyrie Skeleton Army Wizard
Wizard Dart Goblin Tornado
Arrows Dart Goblin Skeleton Army Valkyrie Tornado Wizard
Wizard Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Dart Goblin Tornado Valkyrie
Tornado Skeleton Army Valkyrie Rocket Dart Goblin
Tornado Skeleton Army Rocket
Wizard Valkyrie
Skeleton Army Tornado Dart Goblin Valkyrie Wizard
Dart Goblin Wizard Giant Rocket
Dart Goblin Wizard Tornado Rocket
Wizard Tornado Arrows Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army
Rocket
Skeleton Army Tornado Valkyrie
Giant Rocket
Rocket Tornado Valkyrie Wizard
Valkyrie Wizard Skeleton Army Tornado
Rocket
Rocket Giant Dart Goblin Valkyrie
Rocket Skeleton Army Wizard Tornado Valkyrie
Arrows Tornado Skeleton Army Valkyrie Wizard
Wizard Skeleton Army Tornado Arrows Valkyrie Dart Goblin
Skeleton Army Arrows Tornado Dart Goblin Wizard Valkyrie
Tornado Wizard Arrows Valkyrie Skeleton Army Dart Goblin
Tornado Arrows Wizard
Wizard Dart Goblin Tornado
Valkyrie Rocket Wizard
Skeleton Army Valkyrie Tornado
Valkyrie Skeleton Army Rocket
Valkyrie Wizard Tornado Rocket Arrows Dart Goblin
Rocket Wizard Tornado Dart Goblin
Skeleton Army Rocket
Skeleton Army Valkyrie Rocket
Rocket Dart Goblin Wizard
Rocket Valkyrie Skeleton Army Dart Goblin
Skeleton Army Tornado Valkyrie
Skeleton Army Rocket Giant Wizard Valkyrie
Valkyrie
Skeleton Army Tornado
Skeleton Army Tornado
Tornado Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin
Arrows Dart Goblin Valkyrie Tornado Wizard
Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Rocket Wizard
Skeleton Army Wizard Tornado Valkyrie
Dart Goblin Valkyrie Arrows
Rocket Valkyrie Dart Goblin Arrows Wizard Skeleton Army Tornado
Dart Goblin Skeleton Army Tornado Wizard Rocket
Skeleton Army Valkyrie Wizard Tornado
Valkyrie Skeleton Army Tornado Rocket Dart Goblin
Rocket Skeleton Army Wizard Tornado Dart Goblin
Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin Arrows Wizard Tornado
Rocket Skeleton Army Valkyrie
Arrows Tornado Dart Goblin Wizard
Valkyrie Wizard

Countery proti zbytku karet

Countery proti zbytku karet, co může nepřítel zahrát.

Tornado Wizard Valkyrie Skeleton Army Dart Goblin Arrows
Wizard Dart Goblin Arrows
Skeleton Army Arrows Wizard Dart Goblin Tornado Valkyrie
Tornado Arrows Wizard Valkyrie Dart Goblin
Tornado Arrows Dart Goblin Wizard
Dart Goblin Tornado Arrows Wizard Valkyrie
Arrows Tornado Wizard Valkyrie Dart Goblin
Skeleton Army Tornado Valkyrie
Arrows Wizard Dart Goblin Tornado
Valkyrie Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin
Arrows Dart Goblin Tornado Wizard
Dart Goblin Tornado
Dart Goblin
Dart Goblin Skeleton Army
Valkyrie
Tornado
Dart Goblin Valkyrie

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord