one&won

#Y8G0JLQU

31 967

14 / 50

✨SINCE. 2019.06.17✨ 💀one&won💀 매너&배려&개념을 기본으로 실력까지 갖춘 GOOD CLAN입니다👍 Awesome! Amazing! Appreciate! AAA✌️

部落申请
成员 14 / 50
种类 邀请
部落奖杯 31 967
要求杯数 4 600
部落首领 shodomo
奖杯数量范围 4 002 – 6 355
查看部落
位置 韩国
每周捐卡 1 080
长老 7
副首领 1
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 首领
shodomo
#8092GC2P9
13 6 355
2020-05-27 08:16:11
136
150
2 长老
쭈미쭈미
#G0P80VQV
13 5 951
2020-05-27 12:04:41
226
264
3 长老
완소
#20U008RJ
13 5 935
2020-05-26 21:51:23
120
140
4 长老
checkitup
#2C80P8CV
13 5 706
2020-05-27 12:27:14
230
230
5 长老
wonlife
#88LJCPYQU
11 5 418
2020-05-24 21:30:35
0
0
6 TheMarine
#UPYC0LR
11 5 417
2020-05-27 12:27:02
160
170
7 长老
통토미
#80JGR02L0
12 5 203
2020-05-26 08:47:13
0
0
8 副首领
shodomo26
#9LCVVUC8G
11 5 128
2020-05-18 02:31:43
0
0
9 레온
#22CJ90LQ2
10 5 068
2020-05-26 21:12:42
208
126
10 TYu
#8JVGCLP2
12 5 046
2020-05-16 18:26:04
0
0
11 전우
#88VJ0QV98
10 4 763
2020-05-16 15:51:16
0
0
12 长老
shodomo7777
#QPG02GU9C
8 4 471
2020-05-24 00:56:43
0
0
13 xopowo
#JU8PPCUU
9 4 197
2020-05-11 11:01:19
0
0
14 长老
shodomo64
#8JURPVPCP
9 4 002
2019-12-08 15:45:59
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误