ОАО "Замес"

#U0V2VJV

23 222

11 / 50

набор новичков! старейшина- за донат и 1500 очков войне, сорук от 3000 очков в войне и активное участие в клане, мат запрещен!

敬请期待部落战2数据!

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误