Black devils

#LG0808J0

34 248

14 / 50

Welcome to our official clan/ PLAY WAR/NO FL🚫/ contact @esaualva08/ Ladder Rewards top 200-100-50-10/ Owner: lord13944901/2🌏🔥

部落申请
成员 14 / 50
种类 打开
部落奖杯 34 248
要求杯数 5 600
部落首领 ╄L̷o̷r̷d̷╄
奖杯数量范围 5 343 – 6 056
查看部落
位置 沙特阿拉伯
每周捐卡 2 490
长老 6
副首领 7
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 副首领
✨™ Gerardo✨
#99JQY2UU2
13 6 056
2020-08-07 01:17:05
18
40
2
1
长老
50K - Bansito
#PCQUCPJ0
13 5 809
2020-08-06 06:49:42
0
16
3
1
首领
╄L̷o̷r̷d̷╄
#C28VJL0L
13 5 800
2020-08-03 05:25:59
0
0
4 长老
Iñigo
#L8LQYJC
13 5 781
2020-08-06 00:09:02
124
66
5
7
副首领
المهيب الركن
#2GJLUU9C8
13 5 758
2020-08-06 23:08:33
180
16
6
1
长老
可哀想なElia( ゚Д゚)
#8PQUQ8V2J
13 5 758
2020-08-03 10:19:41
0
0
7
7
副首领
A༶ H༶ M༶ A༶ D༶
#GQUGJR99
13 5 700
2020-08-06 17:00:03
141
92
8
2
长老
Christian⚽
#8RV2LRQ
13 5 664
2020-08-06 23:09:07
40
150
9
2
长老
lucasgsm_13
#82RCGQ8Y
13 5 627
2020-08-04 14:39:30
0
40
10
2
副首领
CATWOMAN.
#2RU29VP8J
13 5 623
2020-08-06 19:15:23
102
160
11
2
副首领
RUBA❤️
#8UQQ9Y2U9
13 5 621
2020-08-06 19:17:27
25
120
12 副首领
JOKER.
#R9JUJ8J8
13 5 531
2020-08-07 01:16:47
50
8
13
3
副首领
HARLEY QUINN.
#2YR2P8VVV
13 5 361
2020-08-04 15:33:46
99
95
14
1
长老
ST͙A͙N͙L͙E͙Y RM
#RYG29P82
13 5 343
2020-08-07 00:26:27
139
24

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误