DzHellHounds

#8CYPPGVR

25 181

16 / 50

Respect 🙏help and support👀from our Champs to make you a better player👏JOIN US - Aine:500 Dons pendant 3 semainnes 👌

部落申请
成员 16 / 50
种类 打开
部落奖杯 25 181
要求杯数 4 000
部落首领 omar
奖杯数量范围 1 518 – 4 921
查看部落
位置 阿尔及利亚
每周捐卡 0
长老 1
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 首领
omar
#2LVQGUCP0
11 4 921
2021-05-15 09:11:06
0
0
2 chmister
#9PP09CQU0
11 4 701
2021-05-06 14:52:29
0
0
3 zizou tnt
#QRRU9CQQG
8 4 292
2021-05-12 00:39:24
0
0
4 fares
#2YJGP8GQP
12 4 277
2021-04-23 19:12:02
0
0
5 amine ezio
#G0Q22U0L
12 4 252
2021-05-06 22:37:56
0
0
6 sli 55
#YR0VGPUUR
8 4 182
2021-05-12 05:52:13
0
0
7 king
#8QPQLV8P2
10 4 141
2021-05-11 14:58:18
0
0
8 ₩hame€
#8G0V22J9R
9 4 003
2021-03-17 14:24:57
0
0
9 HOG RIDER
#2QPCLJ92J
10 4 001
2020-03-22 19:10:55
0
0
10 elyas
#PCU2PPUQV
9 4 001
2019-10-13 18:01:06
0
0
11 chmister
#9PY8YC9CJ
8 4 001
2020-11-29 18:19:09
0
0
12 rafaa
#89PC9J9QP
10 4 001
2019-06-12 15:13:18
0
0
13 竞技场 7 wassim
#90JP982CL
7 2 095
2020-01-17 21:20:27
0
0
14 竞技场 6 Siæm
#9VV8L8CQU
7 1 800
2020-02-07 14:16:45
0
0
15 竞技场 6 长老
Ánis sama
#9VQJ9UY0
8 1 790
2021-04-11 13:07:45
0
0
16 竞技场 5 MNRDZ
#9PVPVVQVV
6 1 518
2020-01-13 18:17:45
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误