DzHellHounds

#8CYPPGVR

27 221

18 / 50

Respect 🙏help and support👀from our Champs to make you a better player👏JOIN US - Aine:500 Dons pendant 3 semainnes 👌

部落申请
成员 18 / 50
种类 打开
部落奖杯 27 221
要求杯数 4 000
部落首领 omar
奖杯数量范围 1 502 – 5 146
查看部落
位置 阿尔及利亚
每周捐卡 65
长老 2
副首领 1
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 chmister
#9PP09CQU0
11 5 146
2020-05-30 08:41:56
28
19
2 首领
omar
#2LVQGUCP0
11 5 083
2020-05-29 23:06:35
26
0
3 chakib.tlm
#2U0UPCC02
10 4 990
2020-05-30 03:41:43
8
26
4 redha
#892L2Y98V
10 4 381
2020-05-24 07:16:30
0
20
5 长老
king
#8QPQLV8P2
10 4 323
2020-05-18 02:08:50
0
0
6 副首领
MOUNIR DZ
#88P9C28C
10 4 168
2020-03-22 15:54:06
0
0
7 HOG RIDER
#2QPCLJ92J
10 4 142
2020-03-22 19:10:55
0
0
8 fares
#2YJGP8GQP
12 4 111
2020-03-30 15:36:11
0
0
9 chmister
#9PY8YC9CJ
8 4 007
2020-01-26 23:08:57
0
0
10 长老
BlinkFloyd
#289V2LRU8
11 4 001
2019-07-22 23:14:01
0
0
11 elyas
#PCU2PPUQV
9 4 001
2019-10-13 18:01:06
0
0
12 rafaa
#89PC9J9QP
10 4 001
2019-06-12 15:13:18
0
0
13 竞技场 11 Abdou
#9RPQJ0P9
11 3 466
2019-10-31 18:21:47
0
0
14 竞技场 7 wassim
#90JP982CL
7 2 095
2020-01-17 21:20:27
0
0
15 竞技场 6 Ánis sama
#9VQJ9UY0
8 1 820
2020-03-05 09:11:09
0
0
16 竞技场 6 Siæm
#9VV8L8CQU
7 1 800
2020-02-07 14:16:45
0
0
17 竞技场 5 MNRDZ
#9PVPVVQVV
6 1 518
2020-01-13 18:17:45
0
0
18 竞技场 5 sli 55
#YR0VGPUUR
6 1 502
2020-02-21 11:17:15
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误