Lok'Tar Ogar

#Y8GRJQJ

52 375

47 / 50

Lok'Tar Ogar招募历史最高分5800+以上高手,分数不够可加入Lok'Tar Ogar第一分部:#QJ90RGQ,为了部落:#GV9GUJR,曼联球迷会:#28CQVPCG,4个部落统一微信群:jerrysitu。请保持活跃和部落战胜率,否则 踢

Admissão de clã
Membros 47 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 52 375
Troféus necessários 5 300
Líder do clã 山下PP
Alcance de troféus 4 001 – 5 739
Informações do clã
Localização China
Doações por semana 14 390
Anciões 11
Colíderes 15
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1 Colíder
飞龙在天
#VRJPJU0L
13 5 739
2020-08-15 10:12:29
222
450
2
1
子小路兵
#292VLUJYG
13 5 738
2020-08-15 07:51:20
98
160
3
1
Colíder
东星
#2208J88Y8
13 5 720
2020-08-15 10:41:12
1026
664
4
4
Colíder
鲁莽斩杀
#98CJVUPQ
13 5 673
2020-08-15 08:56:06
705
560
5
1
Colíder
石大侠✔
#22VPVPVPG
13 5 670
2020-08-15 09:14:48
172
512
6 Colíder
Tim
#2YL90GL8P
13 5 665
2020-08-15 08:52:35
174
560
7
2
Colíder
无尘
#8J9L0Q
13 5 653
2020-08-15 08:54:34
1041
680
8
1
Colíder
伊利丹、怒风
#QLURYRRV
13 5 619
2020-08-15 09:14:32
334
520
9 Colíder
有机所一哥
#JJULCCG0
13 5 476
2020-08-15 08:58:52
1328
600
10 carlshush
#8QPUG0GJ2
13 5 337
2020-08-15 02:40:47
10
320
11 Ancião
KoBe Bryant
#Y0JY0C8L
13 5 330
2020-08-15 10:03:56
452
680
12 Colíder
星风之舞
#29LYC90U
13 5 309
2020-08-15 05:50:35
698
520
13 Ancião
风动
#2U8LLR9C
13 5 275
2020-08-15 08:35:36
278
480
14 Colíder
LovE萌萌
#8QY9GUVV
13 5 254
2020-08-15 08:29:57
224
440
15 Colíder
Bunny
#GLPR92C0
13 5 218
2020-08-15 08:16:02
532
520
16 红龙
#GY9V8Y9Q
13 5 189
2020-08-15 09:17:03
146
520
17
1
Ancião
那个年糕啊
#PRQVCUU20
12 5 096
2020-08-15 10:22:16
119
560
18
2
既生瑜啊
#PQGVGJVCJ
12 5 092
2020-08-15 07:11:56
659
440
19
2
Ancião
麻吉Mr.X
#JQV9JQ9U
13 5 070
2020-08-14 15:23:23
220
240
20
1
Colíder
x_Y
#YULQ9JU
13 5 065
2020-08-14 14:04:07
362
240
21
2
Ancião
若风
#LJVVPGQL
13 5 054
2020-08-15 10:02:30
283
240
22
1
melimeli
#2LQ8VLPQ2
13 5 014
2020-08-15 09:39:25
148
400
23
1
Colíder
小峰
#2UY0RQL8
13 5 010
2020-08-15 10:36:46
1018
520
24 Chuixiao
#LGGU0JUY8
11 4 975
2020-08-15 10:32:44
1253
616
25
1
Ancião
mryana
#2LGP2LR
13 4 959
2020-08-15 08:55:06
803
640
26
1
Hao
#20YL082Q9
12 4 938
2020-08-15 06:13:18
158
200
27 蓝色浅层
#9C9Q0VVRU
12 4 899
2020-08-11 05:58:13
10
40
28
1
Ancião
绅士
#809VQLP8C
13 4 868
2020-08-15 03:07:15
460
400
29
1
戴帽子的鱼
#U02RQPRG
11 4 854
2020-08-15 10:34:21
648
480
30 殆尽
#QQLCYVG2
12 4 839
2020-08-15 07:08:43
48
200
31 Ancião
悠闲De生活
#8GQV0R9L
13 4 768
2020-08-12 08:01:09
18
80
32 黑夜灬神话
#2UL02Y28P
12 4 759
2020-08-15 03:38:02
133
208
33 Ancião
will
#UCYPPGUQ
12 4 739
2020-08-15 08:42:03
40
120
34 wbj
#QLCQL9R9
12 4 738
2020-08-15 08:14:24
150
280
35 Chinese
#2GQ8RCV9V
12 4 658
2020-08-09 23:51:50
0
0
36 Ancião
小明上广州
#PGRR09YC
13 4 546
2020-08-04 14:51:20
0
0
37 tu gfa :'v
#U8GPQ909
12 4 436
2020-08-15 02:28:44
28
0
38 楼下又胖了
#P0G8RQY0L
10 4 321
2020-08-06 09:41:55
0
0
39 Lider
山下PP
#82GPQQ8U
13 4 065
2020-08-11 14:15:30
0
40
40 RRY
#YLJLPJLV
13 4 001
2020-05-31 12:24:10
0
0
41 Ancião
welldone
#2022VGVQJ
13 4 001
2020-07-28 10:00:23
0
0
42 Lil iccc
#2890QV80G
12 4 001
2020-07-20 02:10:44
0
0
43 雷胖胖
#L9RQCCUV
13 4 001
2020-06-22 09:56:21
0
0
44 Supreme
#L08PY99V
13 4 001
2020-05-19 08:54:56
0
0
45 Colíder
举个栗子
#92LVJRP2
13 4 001
2020-07-19 05:44:50
0
0
46 Colíder
训练师阿甘
#UUPY9L
13 4 001
2020-06-20 10:03:05
0
0
47 W.
#P9QRPVQ2U
12 4 001
2020-06-26 09:51:45
0
0

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord