Arab Fighters

#PPGQURPG

55 110

43 / 50

اسمنا المحاربون العرب اذا كنت محارب و تحب تلعب حروب دائما فهذي القبيلة لك ClanWars 100 Donations 200 ترقيات سريعة9.10.2018

Admissão de clã
Membros 43 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 55 110
Troféus necessários 5 300
Líder do clã firas
Alcance de troféus 4 912 – 6 023
Informações do clã
Localização Arabia Saudita
Doações por semana 9 158
Anciões 13
Colíderes 9
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1 Ancião
المشاكس
#GQGL8RUG
13 6 023
2020-05-28 16:53:48
88
200
2 Ancião
ahmed
#99YPU2VR
13 6 004
2020-05-28 07:45:58
412
40
3 Colíder
uthman
#2R29JLL92
13 5 938
2020-05-28 18:57:31
196
280
4
1
Ancião
esam ál elyany
#2J8PLG8GQ
12 5 844
2020-05-28 11:50:02
10
0
5
1
hunter
#P0V9YY0R
13 5 832
2020-05-28 16:01:41
176
280
6
2
Ancião
المحيط
#28YJPQ89Q
13 5 763
2020-05-28 13:40:57
148
200
7
1
Colíder
Salah
#2L0CVYJYV
13 5 712
2020-05-28 18:27:39
320
280
8
1
Colíder
sir alpha
#8RGJC2Q2V
13 5 711
2020-05-28 19:01:28
487
280
9 Ancião
sultan
#8RCV8Y2Y
13 5 648
2020-05-28 07:49:56
178
0
10 Colíder
beso
#8RUG2LGV
13 5 646
2020-05-28 19:00:03
244
360
11
1
Ancião
king
#9LUG8CP82
12 5 646
2020-05-28 18:57:28
439
320
12
1
Ancião
<c4>Khaled
#9PRLRLQQP
13 5 645
2020-05-28 04:47:57
78
160
13
1
jz_4
#8JJJRCG2
12 5 618
2020-05-28 18:05:49
118
200
14
1
Ancião
longmire
#2Q9RR0PQL
13 5 562
2020-05-28 15:50:55
282
280
15
1
Lider
firas
#8LL0GPVPU
12 5 554
2020-05-28 18:40:33
152
280
16
2
Colíder
The King
#2PR280CQU
13 5 537
2020-05-28 18:01:34
460
400
17
2
Colíder
[email protected]€K
#8RVVQ0C8Y
12 5 505
2020-05-28 15:09:29
165
160
18
8
Colíder
fares.20
#8QLQLGCRL
13 5 485
2020-05-28 18:38:18
402
400
19
4
Ancião
YaHYoH
#2LGGJ2GCY
13 5 482
2020-05-28 16:09:49
206
400
20
2
Amro~
#P8QYGLCV9
12 5 468
2020-05-28 17:52:34
398
240
21
1
Ancião
طلال مداح
#88CQUJP8P
13 5 465
2020-05-28 18:32:52
46
80
22
1
مجهول f-15
#9VG888P0
13 5 464
2020-05-27 07:55:16
0
40
23
4
M89
#2PUJ0YCLC
13 5 457
2020-05-28 18:34:31
0
360
24
7
fares
#2C2J9G
12 5 453
2020-05-28 13:41:28
0
0
25 Colíder
Salehmokk
#2LPJLVL8P
13 5 445
2020-05-28 07:28:00
74
120
26
2
جنوبي١٤٠٥
#892VUGC0P
13 5 406
2020-05-28 17:40:20
96
200
27 المدمر 702
#2JCCPL
12 5 391
2020-05-28 05:02:02
209
160
28 Colíder
mm
#9LL9UQ0PQ
13 5 378
2020-05-28 19:07:18
1138
390
29
3
Ancião
حلواني
#JQVLGY0
13 5 370
2020-05-28 18:39:37
192
320
30
1
Ancião
mohamed
#8RRGY2JVQ
12 5 322
2020-05-28 12:23:07
40
280
31
6
R.M
#QVCRVQGL
13 5 313
2020-05-28 15:53:15
116
320
32
2
صقر قريش
#28PQVGVQR
12 5 308
2020-05-28 15:48:11
181
120
33
2
Ancião
khaled.dndn
#CRJUQUVP
12 5 298
2020-05-28 19:06:55
150
360
34
1
ماشي الحال
#L0Y2082Y
13 5 251
2020-05-28 15:24:09
56
160
35
1
sezlar
#9JYJ2L220
13 5 250
2020-05-28 12:31:46
96
160
36 ساحق الملوك
#8CJCYCRYV
12 5 230
2020-05-25 07:51:59
28
40
37
2
Abod123456789
#90RUR0G8
13 5 215
2020-05-28 16:12:44
280
280
38
3
yahyaa77
#9QGQ9LUY
13 5 215
2020-05-28 12:20:58
293
240
39
1
ALDGLOO
#CCJP9RV8
13 5 187
2020-05-27 22:55:52
152
120
40
2
khalil
#P0QCUJ20L
11 5 125
2020-05-28 15:43:16
444
400
41
2
Abdullah.m
#22JQQJ8VC
13 5 116
2020-05-28 13:02:01
186
0
42
2
حسين
#9U8CJGPCR
11 5 070
2020-05-27 09:39:19
220
128
43 آپوغآنم
#22GC8PLLR
13 4 912
2020-05-27 05:11:42
38
0

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord