British Knights

#L8PV2GY

52 863

50 / 50

Welcome clan, 200 donations a week, dont miss war, 3days inactive and your out! have fun

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 52 863
Troféus necessários 4 300
Líder do clã mercedesblendz
Alcance de troféus 4 100 – 5 876
Informações do clã
Localização Reino Unido
Doações por semana 2 736
Anciões 6
Colíderes 5
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1
1
Colíder
elvahran
#RV0PY82L
13 5 876
2020-09-29 06:13:15
157
160
2
1
Sam
#2PV8GY029
12 5 813
2020-09-29 06:14:12
170
120
3
2
Colíder
Geronimoe
#J29889QQ
13 5 802
2020-09-29 10:02:09
231
120
4
1
Colíder
22lee22
#2LLVYGLUY
13 5 629
2020-09-27 17:36:25
0
0
5
1
Ancião
战神
#9UJPG9UPQ
12 5 596
2020-09-28 23:27:15
38
120
6
1
Ancião
Moonpig
#29GPV9V82
13 5 567
2020-09-29 07:05:41
164
120
7
1
Colíder
osku2002
#88LGCCGC
13 5 534
2020-09-28 16:23:22
68
64
8 Colíder
powerpig
#2RUYCPVUC
13 5 522
2020-09-29 10:06:32
78
80
9
2
Ancião
rigsy
#80VRVLLLQ
13 5 407
2020-09-29 10:06:09
134
160
10
1
Lider
mercedesblendz
#2G8PRYLYU
13 5 376
2020-09-28 05:42:13
34
40
11
1
Ancião
Fatty Lil
#PYLV8JJV
13 5 369
2020-09-29 06:41:43
215
120
12 harry2244
#98PQCG99J
12 5 325
2020-09-28 21:43:44
58
80
13 kris
#8GVLQPYG9
11 5 186
2020-09-29 08:02:01
80
120
14 kie 2
#8CPJQLYYY
11 5 181
2020-09-28 19:43:01
0
40
15
2
bigbrad
#PPCV8PQRR
10 5 177
2020-09-29 10:53:37
118
120
16
1
aga dooo
#2L0VC8ULC
12 5 108
2020-09-29 10:35:44
90
0
17
1
Andrew
#PY20YPCVV
12 5 101
2020-09-29 10:40:12
88
120
18 JimAitken
#29PURG9GQ
12 5 093
2020-09-27 16:18:27
0
0
19 Ancião
Dove
#8UVPRPLQG
12 5 064
2020-09-29 11:15:09
108
80
20 pretit
#2JLRCVQ2
13 5 024
2020-09-16 11:44:13
0
0
21
4
brad
#G0VYLCVG
11 5 014
2020-09-29 09:22:37
44
92
22 Callum
#2RP9P9Q8J
11 4 973
2020-09-29 09:19:07
24
80
23 Ancião
Espringalle
#P8L8UGLU
13 4 972
2020-09-29 07:25:15
112
40
24 L0Gic
#2JGPRR2UV
12 4 971
2020-09-25 20:50:00
0
0
25
4
kirby
#9UVLR89YJ
11 4 960
2020-09-29 08:52:16
10
40
26 BDMN_TMS
#PYGCQLYLC
12 4 920
2020-09-29 07:35:59
85
40
27
1
MetalBack
#PJ8J2Y2RQ
12 4 903
2020-09-28 21:14:59
18
40
28
1
joper
#2VGLPR9L
11 4 902
2020-09-28 15:34:37
18
40
29 Gregor
#PUYJQPUUV
12 4 886
2020-09-29 07:07:57
154
80
30
3
shaz
#P2C9QR2P
12 4 835
2020-09-29 09:26:34
16
20
31 Hail Fire
#9RYJCPY90
10 4 819
2020-09-29 09:44:52
10
40
32
2
Kalikski53
#LQ0G89P
12 4 800
2020-09-29 05:44:51
44
40
33
1
ginger bread
#9YQVQRGP
11 4 769
2020-09-29 09:07:39
44
40
34 Hawkers
#QYCYR9CL
12 4 704
2020-09-15 08:47:34
0
0
35 Mr.ali
#G0JRU08RG
9 4 666
2020-09-29 05:28:55
28
80
36
1
WeeJakrz
#LLVL992GG
9 4 655
2020-09-24 18:28:40
0
0
37
1
TomImura
#8V0CL9992
10 4 654
2020-09-28 15:16:01
74
80
38
2
Luisedwards.x
#G29CC9VR2
10 4 647
2020-09-28 22:43:01
102
80
39 Tomas_Traupys
#LU0Y0PJYL
9 4 616
2020-09-29 11:09:59
0
0
40
1
KTSBluecheeseYT
#8CP2G900V
10 4 577
2020-09-29 09:50:24
0
40
41
1
CyberKnight
#LRVLPJQY8
10 4 562
2020-09-29 05:46:29
46
80
42 The Epic Guy
#8YGV92G8G
12 4 525
2020-09-29 07:39:35
68
80
43 DuggaDugga123®
#YGP28GQV
11 4 511
2020-09-28 11:35:34
8
40
44 Novazu
#20PCJYVPQ
10 4 460
2020-09-22 14:09:02
0
0
45 GoD
#PLGQQPC90
11 4 374
2020-09-27 13:35:15
0
0
46 Ollie
#8YGQCRRQ
13 4 350
2020-09-13 09:04:39
0
0
47 destined hero
#9LQL2L9G
12 4 265
2020-09-15 16:56:45
0
0
48 sh2nz18
#9VQ2RYUUG
10 4 190
2020-09-26 09:34:36
0
0
49 Daire46
#LYY9PJU9G
9 4 114
2020-09-18 12:17:41
0
0
50 Armandas322
#2QG9RPPGJ
11 4 100
2020-09-11 22:05:02
0
0

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord